an online Instagram web viewer
אתמול (שני) שכבת י״א יצאה לסיור בנושא ציונות. 
ביקרנו בעיקר באזור של הקבוצות הראשונות שנוסדו על ידי אנשי העלייה השנייה, ולמדנו על קבוצת כינרת. המסר הופנם, ציונות הייתה חלק בלתי נפרד מהרעיון של מדינה יהודית בארץ, ותרמה רבות לפיתוח הארץ, למרות הקשיים הרבים של העולים.
הייתה חוויה מאוד כיפית!

אתמול (שני) שכבת י״א יצאה לסיור בנושא ציונות. ביקרנו בעיקר באזור של הקבוצות הראשונות שנוסדו על ידי אנשי העלייה השנייה, ולמדנו על קבוצת כינרת. המסר הופנם, ציונות הייתה חלק בלתי נפרד מהרעיון של מדינה יהודית בארץ, ותרמה רבות לפיתוח הארץ, למרות הקשיים הרבים של העולים. הייתה חוויה מאוד כיפית!

0 Comments:

    241 Likes (last 100 likes only):