an online Instagram web viewer
אתמול, שכבה ח' השתתפה בסיור ברמלה. בסיור ביקרנו בבתי התפילה של שלוש הדתות: בית כנסת, מסגד וכנסיה. 
בכל אחד מהמקומות הדריך אותנו איש הדת מהמקום. 
בין הדברים הרבים שלמדנו, היה חשוב ומעניין לשמוע  שאף על פי שדעאש מחשיב עצמו כאירגון מוסלמי, המסגד מוקיע את דעאש מהאיסלם. האיש שהדריך אותנו במסגד הסביר כי המוסלמים אוהבים את כולם משום שכולם נבראו מאותו אל. 
לאחר מכן סיירנו בשוק, שם חווינו באופן מוחשי את היותה של רמלה עיר מעורבת: יהודים, מוסלמים ונוצרים. כולם קונים ומוכרים בשוק, אחד לצד השני.
לי באופן אישי הפריע שגם ביהדות וגם באיסלם התפילה מתנהלת כאשר הנשים מאחור והגברים מלפנים. השובניזם ממשיך בכך שאישה לא יכולה לקרוא בספר הקדוש. לדעתי, נכון להיחשף גם לזרמים אחרים של היהדות (רפורמים וקונסרבטיבים) בהם לאישה יש מעמד שווה. 
אלה לב ח'6

אתמול, שכבה ח' השתתפה בסיור ברמלה. בסיור ביקרנו בבתי התפילה של שלוש הדתות: בית כנסת, מסגד וכנסיה. בכל אחד מהמקומות הדריך אותנו איש הדת מהמקום. בין הדברים הרבים שלמדנו, היה חשוב ומעניין לשמוע שאף על פי שדעאש מחשיב עצמו כאירגון מוסלמי, המסגד מוקיע את דעאש מהאיסלם. האיש שהדריך אותנו במסגד הסביר כי המוסלמים אוהבים את כולם משום שכולם נבראו מאותו אל. לאחר מכן סיירנו בשוק, שם חווינו באופן מוחשי את היותה של רמלה עיר מעורבת: יהודים, מוסלמים ונוצרים. כולם קונים ומוכרים בשוק, אחד לצד השני. לי באופן אישי הפריע שגם ביהדות וגם באיסלם התפילה מתנהלת כאשר הנשים מאחור והגברים מלפנים. השובניזם ממשיך בכך שאישה לא יכולה לקרוא בספר הקדוש. לדעתי, נכון להיחשף גם לזרמים אחרים של היהדות (רפורמים וקונסרבטיבים) בהם לאישה יש מעמד שווה. אלה לב ח'6

0 Comments:

    229 Likes (last 100 likes only):