an online Instagram web viewer

Images at צפית

צפית שוקעת!
אם לא שמתם לב, עכשיו חורף. ומסתבר שבחורף יורד גשם. אתם יודעים מה קורה כשיורד גשם ומערכת הניקוז בצפית לא בשמיים? יש הרבה מים, בוץ ועוד כל מיני אלמנטים של רטיבות וחול. זה לא סתם נחל צפית, זה נהר. ואפילו בבתי הכיתות החדשים יש נזילות! ואנחנו לא מדברים על היב׳ניקים. ובואו נדבר על הכיכר שלנו. כיכר גדולה ונחמדה (סטאגדיש 🥁). בינתיים היא רק גורם מעכב בדרך לסובה כי הכל בוץ וצריך ללכת מסביבה. איך ניתן לאפשר לדבר כזה לקרות? 
צפית שוקעת, ובהרבה. 
צייר: איתי קינן
צפית שוקעת! אם לא שמתם לב, עכשיו חורף. ומסתבר שבחורף יורד גשם. אתם יודעים מה קורה כשיורד גשם ומערכת הניקוז בצפית לא בשמיים? יש הרבה מים, בוץ ועוד כל מיני אלמנטים של רטיבות וחול. זה לא סתם נחל צפית, זה נהר. ואפילו בבתי הכיתות החדשים יש נזילות! ואנחנו לא מדברים על היב׳ניקים. ובואו נדבר על הכיכר שלנו. כיכר גדולה ונחמדה (סטאגדיש 🥁). בינתיים היא רק גורם מעכב בדרך לסובה כי הכל בוץ וצריך ללכת מסביבה. איך ניתן לאפשר לדבר כזה לקרות? צפית שוקעת, ובהרבה. צייר: איתי קינן