an online Instagram web viewer

Images at อุทยานแห่งชาติผาแดง น้ำตกศรีสังวาลย์

ที่บ้านพักเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เลยต้องหาน้ำอาบกัน 
บ่อน้ำร้อนโป่งอางอยู่ใกล้ๆเลยเป็นตัวเลือกที่ดี 
น้ำที่นี่เหมือนเป็นน้ำร้อนเฉยๆ ไม่ใช่น้ำแร่ มีทั้งบ่อข้างนอก กับเป็นห้องส่วนตัว มี 4ห้อง ปรับความร้อนของน้ำไม่ได้ มายังไงก็แช่แบบนั้น 55555 
มีลานกางเต้นท์ด้วยนะ 🏕

#บ่อน้ำร้อนโป่งอาง #เชียงใหม่
ที่บ้านพักเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เลยต้องหาน้ำอาบกัน บ่อน้ำร้อนโป่งอางอยู่ใกล้ๆเลยเป็นตัวเลือกที่ดี น้ำที่นี่เหมือนเป็นน้ำร้อนเฉยๆ ไม่ใช่น้ำแร่ มีทั้งบ่อข้างนอก กับเป็นห้องส่วนตัว มี 4ห้อง ปรับความร้อนของน้ำไม่ได้ มายังไงก็แช่แบบนั้น 55555 มีลานกางเต้นท์ด้วยนะ 🏕 #บ ่อน้ำร้อนโป่งอาง #เช ียงใหม่
เ รื่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ใ ห้ บ อ ก...😜
#เก็บตก
#เยอะเกินก่อนmemoryวิลาจะเต็ม
#ก่อนจะมีทริปใหม่ 55+
#ต่อจากที่เราไปอ่างขางมานะคะ 🤗🤗 หากคุณเป็นอีกคนที่มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดไปชมความงดงามของ "น้ำตกศรีสังวาลย์" น้ำตกที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของอุทยานฯ บริเวณรอบๆ น้ำตกนั้นค่อนข้างร่มรื่นไปด้วยพืชพรรณตามธรรมชาติมากมายเลยค่ะ 🌳☘️🌱🌿🍂🌻🌺 >> ถั ด ล ง ม า  จะเจอสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง คือ น้ำพุร้อนโป่งอาง...😄
เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊ส กำมะถัน และควันไอน้ำระเหยขึ้นมา มีน้ำไหลตลอดปี น้ำมีอุณหภูมิสูง 70-80 องศาเซลเซียส บ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณโป่งอ่าง แยก กม. 22 ของถนนเมืองงาย-บ้านนาหวาย ห่างจากทางแยกประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงบริเวณนี้มีนกหลายชนิดชุกชุม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตรค่ะ

ปล. อันนี้จะธรรมชาติๆ ป่าๆ หน่อยนะคะ อิอิ " ไม่ต้องพยายามเป็นคู่ที่ดีที่สุด... แค่เป็นคู่ที่ #เข้าใจกันมากที่สุดก็พอ "

#วันหนึ่งที่เราได้ร่วมออกเดินทาง 🚘
#TZ 👫
เ รื่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ใ ห้ บ อ ก...😜 #เก ็บตก #เยอะเก ินก่อนmemoryวิลาจะเต็ม #ก ่อนจะมีทริปใหม่ 55+ #ต ่อจากที่เราไปอ่างขางมานะคะ 🤗🤗 หากคุณเป็นอีกคนที่มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดไปชมความงดงามของ "น้ำตกศรีสังวาลย์" น้ำตกที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของอุทยานฯ บริเวณรอบๆ น้ำตกนั้นค่อนข้างร่มรื่นไปด้วยพืชพรรณตามธรรมชาติมากมายเลยค่ะ 🌳☘️🌱🌿🍂🌻🌺 >> ถั ด ล ง ม า จะเจอสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง คือ น้ำพุร้อนโป่งอาง...😄 เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊ส กำมะถัน และควันไอน้ำระเหยขึ้นมา มีน้ำไหลตลอดปี น้ำมีอุณหภูมิสูง 70-80 องศาเซลเซียส บ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณโป่งอ่าง แยก กม. 22 ของถนนเมืองงาย-บ้านนาหวาย ห่างจากทางแยกประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงบริเวณนี้มีนกหลายชนิดชุกชุม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตรค่ะ ปล. อันนี้จะธรรมชาติๆ ป่าๆ หน่อยนะคะ อิอิ " ไม่ต้องพยายามเป็นคู่ที่ดีที่สุด... แค่เป็นคู่ที่ #เข ้าใจกันมากที่สุดก็พอ " #ว ันหนึ่งที่เราได้ร่วมออกเดินทาง 🚘 #TZ  👫
คุ้มกับการขี่รถมาเป็นชั่วโมงจริงๆ
#ธรรมชาติที่แท้ทรู 😍😍
คุ้มกับการขี่รถมาเป็นชั่วโมงจริงๆ #ธรรมชาต ิที่แท้ทรู 😍😍
ลืมอะไร ก็ลืมทั้งแก๊ง ⌚⌚⌚😅😅
ลืมอะไร ก็ลืมทั้งแก๊ง ⌚⌚⌚😅😅