an online Instagram web viewer

Images at Mango Tree Cafe & YOHO Mall

Lychee and roasted duck pizza, special combination and attractive taste  配搭新穎,也好味道的荔枝烤鴨薄餅
Yummy index 美味度:7/10
#pizza#duck#lychee#foodpic#foodshare#foodie#hkfoodie#hkfoodielawrence#hkfoodblogger#hkig#foostagram#mangotree

#hkfoodielawrence_pizza
#hkfoodielawrence_duck
#hkfoodielawrence_yuenlong
唔錯 😋😋 不過佢話唔辣個湯好辣😂
我話珍珠好硬無煲咁 竟然FREE 左杯野飲😆
唔錯 😋😋 不過佢話唔辣個湯好辣😂 我話珍珠好硬無煲咁 竟然FREE 左杯野飲😆
👫放假😋
👫放假😋
依粒小朋友又長大了
#大膽左啦 #古古惑惑 #癡住你 #食哂啲芒果 #🤷🏼‍♀️ #反斗城 #E媽
好喜歡個紅咖喱燒八爪魚墨汁麵($138),一向都好鍾意墨汁麵,以為個紅咖喱整到無咁黑會唔好味,但原來另有一種風味。
招牌帕泰薄餅($138)
芝士大頭蝦焗伊麵($168)
指定飲品都好靚好抵飲,第二杯只(+$10),叫左2杯$58,加多$20就有4杯飲品了。
Mango tree cafe
好喜歡個紅咖喱燒八爪魚墨汁麵($138),一向都好鍾意墨汁麵,以為個紅咖喱整到無咁黑會唔好味,但原來另有一種風味。 招牌帕泰薄餅($138) 芝士大頭蝦焗伊麵($168) 指定飲品都好靚好抵飲,第二杯只(+$10),叫左2杯$58,加多$20就有4杯飲品了。 Mango tree cafe