an online Instagram web viewer

Images at Vaughan, Ontario

we thought we lost ryan ⊙.☉
we thought we lost ryan ⊙.☉
'Positive thoughts lead to positive outcomes, it's all a mindset
-
📸 @peterlombardii
'Positive thoughts lead to positive outcomes, it's all a mindset - 📸 @peterlombardii
Парочка собралась на мойку.
Парочка собралась на мойку.
Special Sale for Home Show still going on !! PHD Furniture 
7777 Keele St.  Unit 9 ,L4K 1Y7, Northeast corner of Keele & Hwy 7  Tel. :416-477-1054  Cell :416-648-1781
Special Sale for Home Show still going on !! PHD Furniture 7777 Keele St. Unit 9 ,L4K 1Y7, Northeast corner of Keele & Hwy 7 Tel. :416-477-1054 Cell :416-648-1781
Từ ngày đi xa, tính tình đằm thắm hẳn mặc dù có trăm thứ khủng bố lên đầu. Phải trải qua khó khăn mới thấy ai thật sự tốt với mình. Có bước đi rồi mới thấy ngay cả những người bản thân thật sự tin tưởng cũng trở mặt. Đi rồi mới thấy xã hội này không nên tin ai ngoài bản thân mình. Miệng đời không tránh được nên lấy đó mua vui cho bản thân cung được.
Từ ngày đi xa, tính tình đằm thắm hẳn mặc dù có trăm thứ khủng bố lên đầu. Phải trải qua khó khăn mới thấy ai thật sự tốt với mình. Có bước đi rồi mới thấy ngay cả những người bản thân thật sự tin tưởng cũng trở mặt. Đi rồi mới thấy xã hội này không nên tin ai ngoài bản thân mình. Miệng đời không tránh được nên lấy đó mua vui cho bản thân cung được.
It's Bentley's 5th birthday today:) We shower him with love and treats everyday, but today we go a extra mile to show how much we love him. #shihtzu #igdogs #shihtzulove #doglover #furbaby #happybirthday #lovedogs #puppy
Tonight's hip hop and heels class👠 @aosvaughan ❤️ some of these special ladies surprised me today! Thanks for coming guys! @bliss_bunny @saraw.grant @adriana.rustico.xx @rgreenshields
Tonight's hip hop and heels class👠 @aosvaughan ❤️ some of these special ladies surprised me today! Thanks for coming guys! @bliss_bunny @saraw.grant @adriana.rustico.xx @rgreenshields