an online Instagram web viewer

#کلیتوریس medias

Photos

#کاربرد_پوزیشن_زن_روی_مرد :  وقتی زن نیاز دارد به تحریک کلیتوریس 
بیشترین تحریک کلیتوریس در همین پوزیشن است و برای خانم هایی که ارگاسم را با تحریک کلیتوریس تجربه می کنند نه صرفا با نزدیکی (ویژگی اکثر خانمها) ایده آل است. خانم هایی که تحریک کلیتورال برایشان مهم است، با خم شدن به جلو و گذاشتن دست ها به لبه تخت، در بالای سر مرد، می توانند تحریک بیشتری دریافت کنند. ❤️ ❤️ #دکتراَنوشه☝️☝️ #پوزیشن_زن_روی_مرد : وقتی مرد زودانزال است

در این پوزیشن، مرد نیاز ندارد عضلات کف لگن را منقبض کند. (کاری که در پوزیشن  مرد روی زن، مرتب باید انجام بدهد چون حرکت لگن به عهده اوست) ثابت شده که ریلکس کردن عضلات کف لگن، انزال را به تاخیر می اندازد. پس این پوزیشن می تواند به مرد کمک کند انزالش را به تاخیر بیندازد؛ البته اگر ادرار نداشته باشد! (برای اینکه بفهمید انقباض عضلات کف لگن یعنی چه، یادتان بیاید وقتی می خواهید جلوی ادرارتان را بگیرید، چه میکنید) ❤️ ❤️ #دکتراَنوشه☝️☝️☝️ وقتی مرد دچار #مشکلات_اسکلتی است
بعضی آقایان بعد از سکس گرفتار کمردرد و دست درد و پادرد می شوند. این درست که سکس کالری زیادی نمی سوزاند، اما به عضلات و مفاصل استرس وارد می کند؛ مخصوصا اگر طولانی باشد. زوجها معمولا با تجربه خودشان می توانند بفهمند کدام پوزیشن  استرس کمتری به اندام هایشان وارد میکند. طبیعتا راحت ترین #پوزیشن برای مردی که در مهره های کمری یا حتی گردنی دچار مشکل است، همین است. ❤️ ❤️ #دکتراَنوشه ☝️☝️☝️ #پوزیشن_زن_روی_مرد : وقتی زن باردار است یا تازه زایمان کرده
در سه ماهه آخر، یکی از پوزیشن های ایده آل برای سکس در بارداری است که فشاری به شکم وارد نمی کند. در چند هفته اول بعد از زایمان هم پیشنهاد می کنیم همین پوزیشن استفاده شود. ❤️ ❤️ #دکتراَنوشه ☝️☝️☝️ در این #پوزیشن #کلیتوریس زن نیز همزمان با عمل دخول بیشتر تحریک می شود ❤️❤️ #دکتراَنوشه ☝️☝️☝️
#کاربرد_پوزیشن_زن_روی_مرد  : وقتی زن نیاز دارد به تحریک کلیتوریس بیشترین تحریک کلیتوریس در همین پوزیشن است و برای خانم هایی که ارگاسم را با تحریک کلیتوریس تجربه می کنند نه صرفا با نزدیکی (ویژگی اکثر خانمها) ایده آل است. خانم هایی که تحریک کلیتورال برایشان مهم است، با خم شدن به جلو و گذاشتن دست ها به لبه تخت، در بالای سر مرد، می توانند تحریک بیشتری دریافت کنند. ❤️ ❤️ #دکترا َنوشه☝️☝️ #پوزیشن_زن_روی_مرد  : وقتی مرد زودانزال است در این پوزیشن، مرد نیاز ندارد عضلات کف لگن را منقبض کند. (کاری که در پوزیشن مرد روی زن، مرتب باید انجام بدهد چون حرکت لگن به عهده اوست) ثابت شده که ریلکس کردن عضلات کف لگن، انزال را به تاخیر می اندازد. پس این پوزیشن می تواند به مرد کمک کند انزالش را به تاخیر بیندازد؛ البته اگر ادرار نداشته باشد! (برای اینکه بفهمید انقباض عضلات کف لگن یعنی چه، یادتان بیاید وقتی می خواهید جلوی ادرارتان را بگیرید، چه میکنید) ❤️ ❤️ #دکترا َنوشه☝️☝️☝️ وقتی مرد دچار #مشکلات_اسکلتی  است بعضی آقایان بعد از سکس گرفتار کمردرد و دست درد و پادرد می شوند. این درست که سکس کالری زیادی نمی سوزاند، اما به عضلات و مفاصل استرس وارد می کند؛ مخصوصا اگر طولانی باشد. زوجها معمولا با تجربه خودشان می توانند بفهمند کدام پوزیشن استرس کمتری به اندام هایشان وارد میکند. طبیعتا راحت ترین #پوزیشن  برای مردی که در مهره های کمری یا حتی گردنی دچار مشکل است، همین است. ❤️ ❤️ #دکترا َنوشه ☝️☝️☝️ #پوزیشن_زن_روی_مرد  : وقتی زن باردار است یا تازه زایمان کرده در سه ماهه آخر، یکی از پوزیشن های ایده آل برای سکس در بارداری است که فشاری به شکم وارد نمی کند. در چند هفته اول بعد از زایمان هم پیشنهاد می کنیم همین پوزیشن استفاده شود. ❤️ ❤️ #دکترا َنوشه ☝️☝️☝️ در این #پوزیشن  #کلیتوریس  زن نیز همزمان با عمل دخول بیشتر تحریک می شود ❤️❤️ #دکترا َنوشه ☝️☝️☝️
🔱 #زناشويى 💠 #کلیتوریس تنها یک نقش دارد و آن لذت بخشیدن به رابطه جنسی است. 👈 پس سعی کنید بیشتر به این بخش از آلت تناسلی زنانه توجه نشان دهید. 🆔⬇️
@Dr_SalamatX
🔱 #زناشويى  💠 #کلیتوریس  تنها یک نقش دارد و آن لذت بخشیدن به رابطه جنسی است. 👈 پس سعی کنید بیشتر به این بخش از آلت تناسلی زنانه توجه نشان دهید. 🆔⬇️ @Dr_SalamatX