an online Instagram web viewer

#팔로미 medias

Photos

DM할사람📩
DM할사람📩
겨자하트태슬👀
겨자하트태슬👀
출근 이틀째에 잠자는 인턴 응징하기
출근 이틀째에 잠자는 인턴 응징하기
케찹과 머스타드🤘
케찹과 머스타드🤘
또 왔다 또.
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
찍고보니깐 제품 판매하는거 같냐 왜,

#데일리 #일상 #좋아요 #선팔하면맞팔 #선팔#좋아요 #소통#일상 #daily #일상스타그램 #인친#소통해요 #감성 #사진 #여유 #followme #팔로미 #친스타그램 #광주 #넥스트랩 #카메라
@ashish30sharma84 💕💕#handsome ________________________________________
#인친 #댓글 🙋 #셀기꾼 🌹 #친구 🌸 #여행 💮 #봄 ⚡#대구 🔥#럽스타그램 ↩#옷스타그램 ❤#팔로미 💖#인스타사이즈 🚪#다이어트 🙈#맞팔 😍#소통 😃#선팔 👻#셀스타그램 👽#셀카 😽#일상 👳#팔로우 🙊#먹스타그램 🎅#얼스타그램 🙉#인스타그램 💆#데일리룩 🙏#맛스타그램 🚶#셀피 🏃#인친 👣#댓글 ✋#셀기꾼 👌#친구 💥#여행 💣#봄 💦#대구 ❣#럽스타그램 💨#옷스타그램 💙#팔로미 💫#인스타사 👓#맞팔 💌#소통 👑#선팔 💄#셀스타그램 💍#셀카 💎#일상 👜#팔로우 👒#먹스타그램 🐵#얼스타그램 🐒#인스타그램 🐰#데일리룩 🐇#맛스타그램 🐻#셀피 🐼#인친 🐾#댓글 🐍#셀기꾼 🌻#친구 🌷#여행 🌱#봄 💐#대구 🐞#럽스타그램 🐟#옷스타그램 🍃#팔로미 🌲#인스타사이즈 🌾#like4like 🍓 #likeforlike 🍥#다이어
@ashish30sharma84 💕💕#handsome  ________________________________________ #인친  #댓글  🙋 #셀기꾼  🌹 #친구  🌸 #여행  💮 #봄  ⚡#대구  🔥#럽스타그램  ↩#옷스타그램  ❤#팔로미  💖#인스타사이즈  🚪#다이어트  🙈#맞팔  😍#소통  😃#선팔  👻#셀스타그램  👽#셀카  😽#일상  👳#팔로우  🙊#먹스타그램  🎅#얼스타그램  🙉#인스타그램  💆#데일리룩  🙏#맛스타그램  🚶#셀피  🏃#인친  👣#댓글  ✋#셀기꾼  👌#친구  💥#여행  💣#봄  💦#대구  ❣#럽스타그램  💨#옷스타그램  💙#팔로미  💫#인스타사  👓#맞팔  💌#소통  👑#선팔  💄#셀스타그램  💍#셀카  💎#일상  👜#팔로우  👒#먹스타그램  🐵#얼스타그램  🐒#인스타그램  🐰#데일리룩  🐇#맛스타그램  🐻#셀피  🐼#인친  🐾#댓글  🐍#셀기꾼  🌻#친구  🌷#여행  🌱#봄  💐#대구  🐞#럽스타그램  🐟#옷스타그램  🍃#팔로미  🌲#인스타사이즈  🌾#like4like  🍓 #likeforlike  🍥#다이어 
Im so tired 
@raindropslime
Im so tired @raindropslime
심심해ㅡㅡ
심심해ㅡㅡ
한의원 성실히 잘다니고 잇져욥 :)
한의원 성실히 잘다니고 잇져욥 :)
.
흐아, 눈가 주름 어쩔거야...😱
안웃어야겠다 이제😑
. 흐아, 눈가 주름 어쩔거야...😱 안웃어야겠다 이제😑
Nguyễn thị mưa
Nguyễn thị mưa
장학금 ✌️ #장학금 #동남보건대학교
여유로운 오후 시간에는 아이스라떼 한잔 좋아요💋👍🏻
.
인친분들은 어떤 오후 보내고 계신가요?☺️😚☺️😚
.
#선팔하면맞팔 #팔로미 #팔로우 #맞팔 #일상 #데일리 #훈녀 #흔녀 #헤어 #헤어추천 #동탄 #카페 #동탄미용실 #동탄헤어샵 #헤어지브라 #fff
초록하트태슬👀
초록하트태슬👀
_
@디케이 반목 긴팔 니트티

부들부들한 원단으로 착용감이 
좋은 반목 긴팔 니트 티예요.
반목 디자인으로 목은 따뜻하게 감싸주면서
너무 답답해보이지않구요.
단정하고 깔끔하게 연출하실 수 있어요.
스커트나 팬츠 등과 코디해서 입으시거나
아우터 안에 이너로 착용하시면 좋아요.
_ @디케이 반목 긴팔 니트티 부들부들한 원단으로 착용감이 좋은 반목 긴팔 니트 티예요. 반목 디자인으로 목은 따뜻하게 감싸주면서 너무 답답해보이지않구요. 단정하고 깔끔하게 연출하실 수 있어요. 스커트나 팬츠 등과 코디해서 입으시거나 아우터 안에 이너로 착용하시면 좋아요.
@ashish30sharma84 💕💕#handsome ________________________________________
#인친 #댓글 🙋 #셀기꾼 🌹 #친구 🌸 #여행 💮 #봄 ⚡#대구 🔥#럽스타그램 ↩#옷스타그램 ❤#팔로미 💖#인스타사이즈 🚪#다이어트 🙈#맞팔 😍#소통 😃#선팔 👻#셀스타그램 👽#셀카 😽#일상 👳#팔로우 🙊#먹스타그램 🎅#얼스타그램 🙉#인스타그램 💆#데일리룩 🙏#맛스타그램 🚶#셀피 🏃#인친 👣#댓글 ✋#셀기꾼 👌#친구 💥#여행 💣#봄 💦#대구 ❣#럽스타그램 💨#옷스타그램 💙#팔로미 💫#인스타사 👓#맞팔 💌#소통 👑#선팔 💄#셀스타그램 💍#셀카 💎#일상 👜#팔로우 👒#먹스타그램 🐵#얼스타그램 🐒#인스타그램 🐰#데일리룩 🐇#맛스타그램 🐻#셀피 🐼#인친 🐾#댓글 🐍#셀기꾼 🌻#친구 🌷#여행 🌱#봄 💐#대구 🐞#럽스타그램 🐟#옷스타그램 🍃#팔로미 🌲#인스타사이즈 🌾#like4like 🍓 #likeforlike 🍥#다이어
@ashish30sharma84 💕💕#handsome  ________________________________________ #인친  #댓글  🙋 #셀기꾼  🌹 #친구  🌸 #여행  💮 #봄  ⚡#대구  🔥#럽스타그램  ↩#옷스타그램  ❤#팔로미  💖#인스타사이즈  🚪#다이어트  🙈#맞팔  😍#소통  😃#선팔  👻#셀스타그램  👽#셀카  😽#일상  👳#팔로우  🙊#먹스타그램  🎅#얼스타그램  🙉#인스타그램  💆#데일리룩  🙏#맛스타그램  🚶#셀피  🏃#인친  👣#댓글  ✋#셀기꾼  👌#친구  💥#여행  💣#봄  💦#대구  ❣#럽스타그램  💨#옷스타그램  💙#팔로미  💫#인스타사  👓#맞팔  💌#소통  👑#선팔  💄#셀스타그램  💍#셀카  💎#일상  👜#팔로우  👒#먹스타그램  🐵#얼스타그램  🐒#인스타그램  🐰#데일리룩  🐇#맛스타그램  🐻#셀피  🐼#인친  🐾#댓글  🐍#셀기꾼  🌻#친구  🌷#여행  🌱#봄  💐#대구  🐞#럽스타그램  🐟#옷스타그램  🍃#팔로미  🌲#인스타사이즈  🌾#like4like  🍓 #likeforlike  🍥#다이어 
.
달콤 케익
.
아이들 오기전  수다타임
.
#좋아요#케익#인친해요#소통해요#육아맘#팔로미#티타임#귀염
_
@체크 망토 코트 *팔이 없는 망토타입
하운드투스체크 패턴이 고급스러운
체크 망토 코트예요.
루즈핏으로 걸쳤을 때 디자인이며
핏 너무 멋스러워요.
바디를 전체적으로 감싸줘서 따뜻하구요.
망토타입이라 팔이나 가슴부분이 답답하지않아
활동하기 너무 편해요.
_ @체크 망토 코트 *팔이 없는 망토타입 하운드투스체크 패턴이 고급스러운 체크 망토 코트예요. 루즈핏으로 걸쳤을 때 디자인이며 핏 너무 멋스러워요. 바디를 전체적으로 감싸줘서 따뜻하구요. 망토타입이라 팔이나 가슴부분이 답답하지않아 활동하기 너무 편해요.
청바지가 터질것 같으면 허벅지가 쓸리면서 붙어서...
운동해도 하체는 하비는 해결이 안되요ㅜ 오히려 더 붓고 살이찌는걸..
안먹어서 뱃살이 배고파서 들어간다고 해도...먹으면 또 나오니까!

시너지디톡스로 내몸을 마루타는 그만
쫄쫄 굶지말고 먹으면서 살뺄분만

다이어트 상담/문의 lovebabuting
@ljh5388 프로필하단 네이버링크 클릭

ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
ㆍ
#삼청동 #강남 #건대 #삼성역 #신림 #서교동 #방배 #신천 #망리단길 #연희동 #이태원 #인사동 #경리단길 #이대 #한남동 #신촌 #인계동 #목동 #명동 #수원 #노원 #코엑스 #선릉 #문정동 #광명 #신사동 #가로수길 #부평 #연남동
청바지가 터질것 같으면 허벅지가 쓸리면서 붙어서... 운동해도 하체는 하비는 해결이 안되요ㅜ 오히려 더 붓고 살이찌는걸.. 안먹어서 뱃살이 배고파서 들어간다고 해도...먹으면 또 나오니까! 시너지디톡스로 내몸을 마루타는 그만 쫄쫄 굶지말고 먹으면서 살뺄분만 다이어트 상담/문의 lovebabuting @ljh5388 프로필하단 네이버링크 클릭 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ #삼청동  #강남  #건대  #삼성역  #신림  #서교동  #방배  #신천  #망리단길  #연희동  #이태원  #인사동  #경리단길  #이대  #한남동  #신촌  #인계동  #목동  #명동  #수원  #노원  #코엑스  #선릉  #문정동  #광명  #신사동  #가로수길  #부평  #연남동 
FREESHIP TOÀN QUỐC VẪN ĐANG DIỄN RAA 💕💕💕 Tất con vật gấu vịt lợn về đủ mẫu chất mềm mại êm chân 💕💕. 💵 Price : #12k🚩Cam đoan 💯% hàng về như ảnhhh 🚩Trước khi qua call 0986889665
🏢 Toà nhà Ct10c khu đô thị đại thanh
🚩Nhận sỉ giá siêu ưu đãi
🚩Nhận COD toàn quốc qua Shopee 
#sỉ #lẻ #인스타그램 #셀스타그렘 #얼스타그램 #팔로워  #tấthình #tathinh #mềm #tất #tattron #tấttrơn #hanoi #saigon #dangyeu  #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #vịt #lợn #gấu#chesiestore #thesockstore
FREESHIP TOÀN QUỐC VẪN ĐANG DIỄN RAA 💕💕💕 Tất con vật gấu vịt lợn về đủ mẫu chất mềm mại êm chân 💕💕. 💵 Price : #12k 🚩Cam đoan 💯% hàng về như ảnhhh 🚩Trước khi qua call 0986889665 🏢 Toà nhà Ct10c khu đô thị đại thanh 🚩Nhận sỉ giá siêu ưu đãi 🚩Nhận COD toàn quốc qua Shopee #sỉ  #lẻ  #인스타그램  #셀스타그렘  #얼스타그램  #팔로워  #tấthình  #tathinh  #mềm  #tất  #tattron  #tấttrơn  #hanoi  #saigon  #dangyeu  #팔로우  #소통  #데일리  #03년셍  #02년생  #01년생  #팔로미  #팔로잉  #선팔  #vịt  #lợn  #gấu #chesiestore  #thesockstore 
#웅진북클럽 
아이들 대부분 책읽기 지루해하는데 웅진북클럽 등록하고 나서 부터는 웅진북클럽에서 재밌게 책읽는 방법도 알려주시고 매일 새로운 콘텐츠를 활용해서 엄청 재밌어 한당ㅎㅎ .
.
#웅진북클럽
http://jude621.koreasmc.co.kr/
.
.
#북클럽 #책 #독서 #줌스타그램 #인스타데일리 #좋아요 #소통 #소통그램 #팔로우 #선팔 #맞팔 #팔로미 #선팔환영 #맞팔환영 #일상 #일상스타그램 #데일리 #데일리그램 #좋아요그램 #인스타좋아요 #웅진북클럽 #스터디 #과외
#웅진북클럽   아이들 대부분 책읽기 지루해하는데 웅진북클럽 등록하고 나서 부터는 웅진북클럽에서 재밌게 책읽는 방법도 알려주시고 매일 새로운 콘텐츠를 활용해서 엄청 재밌어 한당ㅎㅎ . . #웅진북클럽  http://jude621.koreasmc.co.kr/ . . #북클럽  #책  #독서  #줌스타그램  #인스타데일리  #좋아요  #소통  #소통그램  #팔로우  #선팔  #맞팔  #팔로미  #선팔환영  #맞팔환영  #일상  #일상스타그램  #데일리  #데일리그램  #좋아요그램  #인스타좋아요  #웅진북클럽  #스터디  #과외 
☹️☹️☹️☹️🙁
☹️☹️☹️☹️🙁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
문찐이라서 거꾸로수박바 처음먹어봄..ㅎ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 문찐이라서 거꾸로수박바 처음먹어봄..ㅎ
코코 간식통 🐻
처음엔 뚜껑만 물어뜯더니 금새 터득해서 빼먹기
다 먹었는데도 계속 돌린당 귀여워 미치겠당 ♥️
코코 간식통 🐻 처음엔 뚜껑만 물어뜯더니 금새 터득해서 빼먹기 다 먹었는데도 계속 돌린당 귀여워 미치겠당 ♥️
머리 좆같이 해주셔서 감사합니다🙏
내가 차여도 안우는데 진짜 씨발같이 해주셔서 덕분에 이렇게 울고 갑니다^^* 욕 잘 안하는데 진짜 디자이너분 씨발이네요. 사람 말귀 쳐알아듣지도 못하는데 왜 실장인지도 모르겠고ㅎㅎ 싫다고 한거, 하지말라고 한 게 내 머리에 다 있어요 정말ㅎㅎ 행복해요 덕분에
머리 좆같이 해주셔서 감사합니다🙏 내가 차여도 안우는데 진짜 씨발같이 해주셔서 덕분에 이렇게 울고 갑니다^^* 욕 잘 안하는데 진짜 디자이너분 씨발이네요. 사람 말귀 쳐알아듣지도 못하는데 왜 실장인지도 모르겠고ㅎㅎ 싫다고 한거, 하지말라고 한 게 내 머리에 다 있어요 정말ㅎㅎ 행복해요 덕분에
따뜻한 느낌의 조개진주귀걸이🐚✨
따뜻한 느낌의 조개진주귀걸이🐚✨
Comment what you got👌😂 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Repost: Give Credit to ME Please♡
---------------- --------------------
-
~{💌} AYOO~ so I'm still working on Boy Meets Evil dance and it's like killing myself lol. I can't do the damn flips😭🔫 [don't be a ghostie and be active please♡]
----
Follow me (Jaeyeon) for more♡: @btshook.7 ------------------------------------------------------------
Always smiles, don't skip meals. ILY all SM♡
~ ~◇사랑합니다❤ -
-
🌸🐰🌸🐰 -
° °◇12k MOCHI-BUNNIES◇°°
🔥Turn ON my Notifications🔥
💙 Please be active~😭
💦Other accounts♡:
@kdance.yolo◇
@jiyeondino_♧
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#맞팔은댓글 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해용#맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔#선팔100 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워#팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글]
Comment what you got👌😂 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Repost: Give Credit to ME Please♡ ---------------- -------------------- - ~{💌} AYOO~ so I'm still working on Boy Meets Evil dance and it's like killing myself lol. I can't do the damn flips😭🔫 [don't be a ghostie and be active please♡] ---- Follow me (Jaeyeon) for more♡: @btshook.7 ------------------------------------------------------------ Always smiles, don't skip meals. ILY all SM♡ ~ ~◇사랑합니다❤ - - 🌸🐰🌸🐰 - ° °◇12k MOCHI-BUNNIES◇°° 🔥Turn ON my Notifications🔥 💙 Please be active~😭 💦Other accounts♡: @kdance.yolo◇ @jiyeondino_♧ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #맞팔은댓글  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해용 #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔 #선팔100  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워 #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글 ]
뿌뿝😴💐💜
뿌뿝😴💐💜
마음에 드는 글이네요!

누군에게 이런 사람이고
그 누군가 나에 이런 사람이 오기를!!! 좋은글 감사합니다 👧✒...Eun e #내가 #만든 #소설같은 #이야기그램 #여름 #셀카 #비 #사랑 #눈물 #하늘 #일상 #추억 #하루 #팔로미 #그리움 #캘리그라피 #옷스타그램 #감성사진 #글스타그램 #sky #daily #stylist #quotes #view #Love #selfie #music #sometimes #on #off