an online Instagram web viewer

#abdülazizhan medias

Photos

‪Sultan Beşinci Murad ve Sultan Reşad Han'ın torunu Şehzade ve Beyzade Osman Efendi (Solda). Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Efendi (Sağda). @sehzadeorhan
..
#halife #ottoman #osmanlı #payitaht #payitahtabdülhamid #diriliş #dirilişertuğrul #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ehliosmanli #devletialiyyeiosmaniyye #türk #turkish #kayı #kayıboyu #osmangazi #orhangazi #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #kanunisultansüleyman #abdülmecidhan #abdülazizhan #abdülhamidhan #sultanreşad #beşincimurad #vahdettinhan
‪Sultan Beşinci Murad ve Sultan Reşad Han'ın torunu Şehzade ve Beyzade Osman Efendi (Solda). Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Efendi (Sağda). @sehzadeorhan .. #halife  #ottoman  #osmanlı  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #diriliş  #dirilişertuğrul  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ehliosmanli  #devletialiyyeiosmaniyye  #türk  #turkish  #kayı  #kayıboyu  #osmangazi  #orhangazi  #fatihsultanmehmet  #yavuzsultanselim  #kanunisultansüleyman  #abdülmecidhan  #abdülazizhan  #abdülhamidhan  #sultanreşad  #beşincimurad  #vahdettinhan 
141 yıl evvel 4 Haziran günü 97. İslâm Halîfesi ve 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han hazretleri, esir edildiği Feriyye sarayında Padişahlığı zamanında himâyesinde bulundurduğu bazı pehlivanlar (!) tarafından bilekleri kesilerek şehit edildi. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. #AbdülazizHan #payitahtabdülhamid #dirilişertuğrul #filinta #yunusemre #yedigüzeladam #kızılelma #sevdakuşunkanadında
4 Haziran 1876 da Feriye Sarayında Sultan Abdülaziz Han'ın bilekleri kesilerek katledildi.
Masonların arasındaki fotoğrafta, durumun ne kadar ciddi olduğu gözlerinden okunuyor.
Mekânı Cennet olsun.

#4haziran1876
#AbdülazizHan
#yalanyazantarihutansın
4 Haziran 1876 da Feriye Sarayında Sultan Abdülaziz Han'ın bilekleri kesilerek katledildi. Masonların arasındaki fotoğrafta, durumun ne kadar ciddi olduğu gözlerinden okunuyor. Mekânı Cennet olsun. #4haziran1876  #AbdülazizHan  #yalanyazantarihutansın 
#tarihtebugün 4 Haziran 1876: 30 Mayıs Darbesi'yle tahttan indirilen Sultan Abdülaziz Han, bilekleri kesilmek suretiyle katledildi. #abdülaziz #sultanabdülaziz #abdülazizhan #osmanlı #osmanlıdevleti #osmanlıimparatorluğu #osmanlıtarihi #türk #türkulusu #türkiye #türktarihi
TARİHTE BUGÜN - 4 Haziran 1876
32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han, cuntacı hainler tarafından bilekleri kesilerek şehit edildi. #tarihtebugün #abdülazizhan #çerkeshasan #darbe #cunta #osmanli #tarih
#Tarihtebugün 
2. #AbdülhamidHan ın amcası Sultan #AbdülazizHan 1876 da şehit edilmişti. Darbe süreci ve ayrıntıları #TarihTıbbıKonuşturdu 2
ABDÜLAZİZ HÂNIN ŞEHÂDETİ
..
Os­man­lı pâdişah­la­rı­nın 32.si, İslam halîfelerinin 97.si, Sul­tan II. Mah­mud’un 2. oğludur. Sultan Abdüla­ziz Hân (1830-1876), 14 yıl 11 ay 5 gün taht­ta kal­dı. Mithat Paşanın kışkırt­ma­la­rıyle üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri 10 Ma­yıs 1876’da bir pro­tes­to yü­rü­yü­şü dü­zen­le­di. 30 Ma­yıs 1876 Sa­lı gü­nü sabaha doğ­ru sa­ray, Hüseyin Avni Pa­şa ko­mu­ta­sın­da­ki asker­ler­ce ba­sıl­dı ve Sul­tan Abdü­la­ziz Hân, taht­tan in­di­ri­lip Top­ka­pı Sarayı’na hapse­dil­di. Bir­kaç gün son­ra Mithat Pa­şa ve Se­ras­ker (Savun­ma Ba­ka­nı) Hü­se­yin Avni Pa­şa ve ar­kadaşla­rı ta­ra­fın­dan, Fe­ri­ye Sarayı’nda Kur’ân-ı kerîm okur­ken bi­lek da­mar­la­rı kes­ti­ri­le­rek şe­hit edildi. (4 Haziran 1876) Kabri, Sultan Mah­mud Türbe­si’n­dedir.
..
Allahü teala şefaatine nail eylesin. Amin
..
#abdülazizhan #cennetmekan  #kuranıkerim #şehit #tarihtebugün #gününtarihi #padişah #halife #caliph #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
ABDÜLAZİZ HÂNIN ŞEHÂDETİ .. Os­man­lı pâdişah­la­rı­nın 32.si, İslam halîfelerinin 97.si, Sul­tan II. Mah­mud’un 2. oğludur. Sultan Abdüla­ziz Hân (1830-1876), 14 yıl 11 ay 5 gün taht­ta kal­dı. Mithat Paşanın kışkırt­ma­la­rıyle üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri 10 Ma­yıs 1876’da bir pro­tes­to yü­rü­yü­şü dü­zen­le­di. 30 Ma­yıs 1876 Sa­lı gü­nü sabaha doğ­ru sa­ray, Hüseyin Avni Pa­şa ko­mu­ta­sın­da­ki asker­ler­ce ba­sıl­dı ve Sul­tan Abdü­la­ziz Hân, taht­tan in­di­ri­lip Top­ka­pı Sarayı’na hapse­dil­di. Bir­kaç gün son­ra Mithat Pa­şa ve Se­ras­ker (Savun­ma Ba­ka­nı) Hü­se­yin Avni Pa­şa ve ar­kadaşla­rı ta­ra­fın­dan, Fe­ri­ye Sarayı’nda Kur’ân-ı kerîm okur­ken bi­lek da­mar­la­rı kes­ti­ri­le­rek şe­hit edildi. (4 Haziran 1876) Kabri, Sultan Mah­mud Türbe­si’n­dedir. .. Allahü teala şefaatine nail eylesin. Amin .. #abdülazizhan  #cennetmekan  #kuranıkerim  #şehit  #tarihtebugün  #gününtarihi  #padişah  #halife  #caliph  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Vefatının sene-i devriyesinde cennet mekan Şehid Sultanımız Abdülaziz Han'ı rahmet ve minnetle anıyoruz.

#AbdülazizHan
Vefatının sene-i devriyesinde cennet mekan Şehid Sultanımız Abdülaziz Han'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. #AbdülazizHan 
Ressam Sultan Abdülaziz .Eskizlerden Tablolara.Uluslararası Kültür Sanat Derneği.İstanbul.2013.#osmanlı#osmanlısultanları#resim#sanat#abdülazizhan#ressamsultanlar#kitap#sahaf#sahaflar
İstanbul'un ilk renkli fotoğraflarından Pertevniyal Valide Sultan Camii. 1895 yılında çekilip renklendirilen bu fotoğrafın İstanbul'un bilinen ilk renkli fotoğraflarından olduğu tahmin ediliyor.
..
#istanbul #renkli #fotoğraf #color #photo #renklifotoğraf #colorphoto #pertevniyal #pertevniyalvalidesultan #pertevniyalvalidesultancamii #tarih #art #sanat #camii #mosque #fatih #aksaray #history #ikincimahmud #abdülazizhan #abdülaziz #ottoman #osmanlı #osmanlıtarihi #ottomanhistory #ottomanempire #osmanlıdevleti #osmanlıtoplumu #ottomansociety
İstanbul'un ilk renkli fotoğraflarından Pertevniyal Valide Sultan Camii. 1895 yılında çekilip renklendirilen bu fotoğrafın İstanbul'un bilinen ilk renkli fotoğraflarından olduğu tahmin ediliyor. .. #istanbul  #renkli  #fotoğraf  #color  #photo  #renklifotoğraf  #colorphoto  #pertevniyal  #pertevniyalvalidesultan  #pertevniyalvalidesultancamii  #tarih  #art  #sanat  #camii  #mosque  #fatih  #aksaray  #history  #ikincimahmud  #abdülazizhan  #abdülaziz  #ottoman  #osmanlı  #osmanlıtarihi  #ottomanhistory  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #osmanlıtoplumu  #ottomansociety 
Sultan Abdülaziz Han,Mekke ve Medine'den gelen hiçbir postayı abdestini tazelemeden eline almazdı.Çünkü Peygamber Efendimizin tozu ve kokusu var der,öper,alnına koyar ve öyle açardı.
#osmanlı #imparatorluğu #abdülazizhan #ezan #millet #vatan #bayrak #ottoman #ecdad
Son Halife Abdülmecid Efendi'nin pek bilinmeyen sarıklı bir fotoğrafı. Şehit Sultan Abdülaziz Han'ın oğludur.
..
#abdülmecid #sonhalife #halife #millet #bayrak #vatan #ezan #neslimiz #ceddimiz #şehit #abdülazizhan #kayı #kayıboyu #kayıobası #türk #turkish #ottoman #osmanlı #diriliş #dirilişertuğrul #payitahtabdülhamid #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #milli #tarih #histroy #millitarih
5 Hain tarafından bilekleri kesilip çekiştirilmek sûretiyle şehid edilen Koca Sultan
Cennet mekan Abdülaziz Han Efendimizin kanlara bulanmış gömleği ve fanilası...
Bu ayıp bu millete kıyâmete kadar yeter!
#osmanli #imparatorluğu #abdülazizhan #ceddimiz #atamız #ecdad #ezan #vatan #bayrak #millet
Şehit Sultan Abdülaziz (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (1830 – 1876) 32. Osmanlı Padişahı ve 111. İslam Halifesidir.
..
#şehit #sultan #abdülaziz #abdülazizhan #islam #halife #khilafah #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #milli #tarih #history #millitarih
Şehit Sultan Abdülaziz (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (1830 – 1876) 32. Osmanlı Padişahı ve 111. İslam Halifesidir. .. #şehit  #sultan  #abdülaziz  #abdülazizhan  #islam  #halife  #khilafah  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #milli  #tarih  #history  #millitarih 
O yıllarda,Fransa ve Amerika dostane ilişkiler içindeydi.Amerikanın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100.yılı sebebiyle, Amerika'ya bir hediye gönderilmesine karar verildi.Hediye olarak bir heykel gönderilmesinde karar kılındı,fakat Fransızlar'ın tekrar bir heykel inşaa etmeye ihtiyacı yoktu, ne de olsa Türk Padişahı'nın parasıyla yapılan heykel onlardaydı.Heykeli yapan heykeltıraş,heykelin yüzünü kendi annesinin yüzüyle değiştirdi ve heykel Amerika'nın kuruluşunun 110.yılında Amerika'ya gönderildi.

İşte "Özgürlükler Ülkesi'nin" meşhur heykelinin hikayesi budur.Parasını Türkler ödemiş,heykel Amerika'ya gitmiştir. @tarihname #tarih #türk #türktarihi #büyüktürkulusu #osmanlı #osmanlıdevleti #osmanlıimparatorluğu #özgürlük #özgürlükheykeli #özgürlükanıtı #amerika #abd #fransa #mısır #süveyş #süveyşkanalı #abdülaziz #sultanabdülaziz #abdülazizhan
O yıllarda,Fransa ve Amerika dostane ilişkiler içindeydi.Amerikanın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100.yılı sebebiyle, Amerika'ya bir hediye gönderilmesine karar verildi.Hediye olarak bir heykel gönderilmesinde karar kılındı,fakat Fransızlar'ın tekrar bir heykel inşaa etmeye ihtiyacı yoktu, ne de olsa Türk Padişahı'nın parasıyla yapılan heykel onlardaydı.Heykeli yapan heykeltıraş,heykelin yüzünü kendi annesinin yüzüyle değiştirdi ve heykel Amerika'nın kuruluşunun 110.yılında Amerika'ya gönderildi. İşte "Özgürlükler Ülkesi'nin" meşhur heykelinin hikayesi budur.Parasını Türkler ödemiş,heykel Amerika'ya gitmiştir. @tarihname #tarih  #türk  #türktarihi  #büyüktürkulusu  #osmanlı  #osmanlıdevleti  #osmanlıimparatorluğu  #özgürlük  #özgürlükheykeli  #özgürlükanıtı  #amerika  #abd  #fransa  #mısır  #süveyş  #süveyşkanalı  #abdülaziz  #sultanabdülaziz  #abdülazizhan 
Hayırlı Cumalar... Bugün okuduğumuz dualarda Abdülaziz han merhumu unutmayalım. Onu şehid eden dengesizlerede lanet edelim dicem ama bize yakışmaz. ALLAH onları nâr bahçelerinden çıkarmasın 😊😊 #hayırlıcumalar #abdulaziz #abdülazizhan #hüseyinavnipaşa #birdarbeninanatomisi
#Repost @sibelgokce2050 with @repostapp
・・・
.#Darbe #Büyükoyun #ilkdarbe  #hakimiyetmilletindir #Tiyatro #premier #Kültürsanat #yazan #yusufakcay #yöneten #kenankorkmaz #oyuncular #şenolkara #abdülazizhan @levent_aykul #leventaykul #hüseyinavnipaşa #Yavuzçetin #Süleymanpaşa #tayfunsav #mithatpaşa #denizsalman @birdenizsalman #büyükelçi #henryelliot #istiklal #istiklajarbi #theaters #theater #müzik #alioytam @muratparasayar @namiesatgil @ipektanriyar @efsanegecenn @sibelgokce2050 @efsanegecenn
#Repost  @sibelgokce2050 with @repostapp ・・・ .#Darbe  #Büyükoyun  #ilkdarbe  #hakimiyetmilletindir  #Tiyatro  #premier  #Kültürsanat  #yazan  #yusufakcay  #yöneten  #kenankorkmaz  #oyuncular  #şenolkara  #abdülazizhan  @levent_aykul #leventaykul  #hüseyinavnipaşa  #Yavuzçetin  #Süleymanpaşa  #tayfunsav  #mithatpaşa  #denizsalman  @birdenizsalman #büyükelçi  #henryelliot  #istiklal  #istiklajarbi  #theaters  #theater  #müzik  #alioytam  @muratparasayar @namiesatgil @ipektanriyar @efsanegecenn @sibelgokce2050 @efsanegecenn
#İngilizDerinDevleti #AbdülazizHan'a çok karşıydı, çünkü Abdülaziz Han dindardı, #İslamBirliği'ni istiyordu.#repost @ayseadokuz with @repostapp #türkiye
HANLAR HANI CENNET MEKAN ABDÜLAZİZ HAN #Osmanlı #Ottoman #AbdülazizHan
Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Şehzade Abdülaziz (Osmanoğlu) bebeğin doğumu için hazırladığım şehzade kaftanı temalı kurabiyeler 💙👑💙
#kurabiyetasarim  #cookies #chocolate #cake #cakes #cookie #bebek #bebekhediyesi #bebekhazırlıkları #bebekkurabiyesi #bebekkurabiyeleri #bebekhediyelikleri #yenidogan #butikkurabiye #abdulaziz #abdülaziz #abdülazizhan #abdulazizhan #osmanlı #şehzade #sehzade #kaftan #kaftankurabiye #sünnet #sünnetkurabiyesi #sunnetkurabiyesi
Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Şehzade Abdülaziz (Osmanoğlu) bebeğin doğumu için hazırladığım şehzade kaftanı temalı kurabiyeler 💙👑💙 #kurabiyetasarim  #cookies  #chocolate  #cake  #cakes  #cookie  #bebek  #bebekhediyesi  #bebekhazırlıkları  #bebekkurabiyesi  #bebekkurabiyeleri  #bebekhediyelikleri  #yenidogan  #butikkurabiye  #abdulaziz  #abdülaziz  #abdülazizhan  #abdulazizhan  #osmanlı  #şehzade  #sehzade  #kaftan  #kaftankurabiye  #sünnet  #sünnetkurabiyesi  #sunnetkurabiyesi 
Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Şehzade Abdülaziz (Osmanoğlu) bebeğin doğumu için hazırladığım şehzade kaftanı temalı kurabiyeler 💙👑💙 #kurabiyetasarim  #cookies #chocolate #cake #cakes #cookie #bebek #bebekhediyesi #bebekhazırlıkları #bebekkurabiyesi #bebekkurabiyeleri #bebekhediyelikleri #yenidogan #butikkurabiye #abdulaziz #abdülaziz #abdülazizhan #abdulazizhan #osmanlı #şehzade #sehzade #kaftan #kaftankurabiye #sünnet #sünnetkurabiyesi #sunnetkurabiyesi
Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Şehzade Abdülaziz (Osmanoğlu) bebeğin doğumu için hazırladığım şehzade kaftanı temalı kurabiyeler 💙👑💙 #kurabiyetasarim  #cookies  #chocolate  #cake  #cakes  #cookie  #bebek  #bebekhediyesi  #bebekhazırlıkları  #bebekkurabiyesi  #bebekkurabiyeleri  #bebekhediyelikleri  #yenidogan  #butikkurabiye  #abdulaziz  #abdülaziz  #abdülazizhan  #abdulazizhan  #osmanlı  #şehzade  #sehzade  #kaftan  #kaftankurabiye  #sünnet  #sünnetkurabiyesi  #sunnetkurabiyesi 
Bir mazlum padişah.. Sultan Abdülaziz Han
Bir mazlum padişah.. Sultan Abdülaziz Han
"Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü
Kız kardeşimin gelinliği
Şehidimin son örtüsü..."
#Bayrak #Alsancak #ArifNihatAsya #Harput #Elazığ #MamutatülAziz #AbdülazizHan #ÇerkesHasan #TURKEY #Vatan
"Hala erike-pira-yı şevket iclal olan Sultan Abdülaziz Han Hazretleriyle bilcümle ecdad-ı muazzamları selâtin-i Osmaniyye'nin tesâvir-i hümayunları mecmuasıdır.1283(1867) " :) #osmanli #osmanlıdevleti #devletialiyyeyiosmaniye #devletialiyye #ecdad #padişahlarımız #abdülazizhan
Bugün 4 Haziran
Abdülaziz Han'ın Şehit Edilmesinin Yıl Dönümü 
Rabbim ondan razı olsun
Rahmetiyle muamele eylesin

Yıllar boyunca intihar etti diye anlatılan Sultan Abdülaziz Han, hunharca bir suikaste kurban gitmiş ve öldürülerek şehit edilmiştir. 
Yeni çıkacak olan "BİLGE SULTAN ABDÜLHAMİD HAN" isimli kitabımda Abdülaziz Han'ı da unutmadık. Kitabımız çok yakında sizlerle inşaallah... #yasinözen #sultanabdülaziz #abdülaziz #şehit #abdülazizhan #tarihtebugün #sultanabdülazizhan #4haziran #osmanlı #osmanli #padişah #osmanlıtarihi #osmanlıpadişahları #tarih
Bugün 4 Haziran Abdülaziz Han'ın Şehit Edilmesinin Yıl Dönümü Rabbim ondan razı olsun Rahmetiyle muamele eylesin Yıllar boyunca intihar etti diye anlatılan Sultan Abdülaziz Han, hunharca bir suikaste kurban gitmiş ve öldürülerek şehit edilmiştir. Yeni çıkacak olan "BİLGE SULTAN ABDÜLHAMİD HAN" isimli kitabımda Abdülaziz Han'ı da unutmadık. Kitabımız çok yakında sizlerle inşaallah... #yasinözen  #sultanabdülaziz  #abdülaziz  #şehit  #abdülazizhan  #tarihtebugün  #sultanabdülazizhan  #4haziran  #osmanlı  #osmanli  #padişah  #osmanlıtarihi  #osmanlıpadişahları  #tarih 
Yedikıta Yeni Sayısı Çıktı! Sultan Abdülaziz ile Avrupa seyahatine çıkmaya hazırlanın. Ayrıntılar: yedikita.com.tr'de #yedikita #tarih #dergi #yeni #sayı #haziran #AbdülazizHan
Kütüphanemin değerli üyeleri aramıza hoşgeldiniz... "Doğru bilgi, doğru kaynaktan alınır." #Tesekkurler #ÇamlıcaKitap #Cennetmekan #İkinciAbdülhamitHan #ŞehitSultan #AbdülazizHan #KudüsFatihi #SelâhaddinEyyubi #İslamdünyasındaoynananoyunlar
Budapeste'den Kudüs'e, Yemen'den Arnavutluk'a, Cezayir'den Kafkasya'ya, Istanbul'dan Balkan'lara. Bu dünyaya asirlarca hükmeden bu büyük millete. Bu ugurda Adaleti saglarken mücadele edenlere ve hayatini kaybeden aziz Sehitlerimize SELAM OLSUN... #şanlıosmanlı #cennetmekan #abdülhamidhan #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #muradhüdavendigar #abdülazizhan #kanunisultansüleyman #yildirimbeyazidhan #sultanalparslan #ertugrulgazi