an online Instagram web viewer

#depressiverealism medias

Photos

.
"Orsaken till förvrängningen (av de naturliga krafterna till fördärvbringande lidelser) är den hemliga rädslan för döden.
(...)
...vi, som utgör en enda natur, förtär varandra som ormar." ~ Maximos Bekännaren (ca 580-662), "Frågor till Thalassios".
#maximosbekännaren #maximustheconfessor #maximusconfessor #kyrkofäder #helgon #hemliga #rädslanfördöden #döden #förtärvarandra #ormar #depressiverealism #christianpessimism #beyond
.
Dagens Ekelund:
.
"Den s t o r a pessimismen och den stora optimismen möta hvarandra alltid. De äro barn af samma eld. Pessimismen verkar skadebringande och förstörande endast när den stammar ur ett svagt, slappt gemyt. Det starka lifsföraktet har en tändande, eggande verkan. (...) Den klassiska pessimismen är modets pessimism; den älskar mörkret med utmanande lidelse, älskar det därför att det gör lifvet stort och kampfullt".
.
Ur Leopardiessän "Det ondas religion" i Böcker och vandringar, @albertbonniersforlag 1923 (nytryck av @ellerstroms /Vilhelm Ekelundsamfundet 1991). Bilden: Giacomo Leopardi på dödsbädden 1837. 
#vilhelmekelund #ekelund #dagensekelund #leopardi #giacomoleopardi #vilhelmekelundsamfundet #pessimism #böckerochvandringar #optimism #lifsföraktet #slapptgemyt #mörkret #essä #detonda #detondasreligion #philosophicalpessimism #modetspessimism #depressiverealism #beyond
. Dagens Ekelund: . "Den s t o r a pessimismen och den stora optimismen möta hvarandra alltid. De äro barn af samma eld. Pessimismen verkar skadebringande och förstörande endast när den stammar ur ett svagt, slappt gemyt. Det starka lifsföraktet har en tändande, eggande verkan. (...) Den klassiska pessimismen är modets pessimism; den älskar mörkret med utmanande lidelse, älskar det därför att det gör lifvet stort och kampfullt". . Ur Leopardiessän "Det ondas religion" i Böcker och vandringar, @albertbonniersforlag 1923 (nytryck av @ellerstroms /Vilhelm Ekelundsamfundet 1991). Bilden: Giacomo Leopardi på dödsbädden 1837. #vilhelmekelund  #ekelund  #dagensekelund  #leopardi  #giacomoleopardi  #vilhelmekelundsamfundet  #pessimism  #böckerochvandringar  #optimism  #lifsföraktet  #slapptgemyt  #mörkret  #essä  #detonda  #detondasreligion  #philosophicalpessimism  #modetspessimism  #depressiverealism  #beyond 
The older I become, the less I care about opinion. My or anybody else's opinion about anything, really. I care very little about being right. And when I do care, when battles of opinion do make me angry, I believe I have to let other people be right, if it consoles them for not being anything else.
.
.
.
#fridaymorning #contemplation #fridayrealism #realism #depressiverealism #opinion #beingright #notcaring #nonattachment #letthemhavecake #openarms #openpalms #palm #woman #mirrorimage
The older I become, the less I care about opinion. My or anybody else's opinion about anything, really. I care very little about being right. And when I do care, when battles of opinion do make me angry, I believe I have to let other people be right, if it consoles them for not being anything else. . . . #fridaymorning  #contemplation  #fridayrealism  #realism  #depressiverealism  #opinion  #beingright  #notcaring  #nonattachment  #letthemhavecake  #openarms  #openpalms  #palm  #woman  #mirrorimage 
.
"Livet är varken gott eller ont i sig, livet är platsen för gott och ont, beroende på hur du ger utrymme för det ena och andra. Och om du har levt en dag har du upplevt allt: en dag är lik alla dar. Det finns inget annat ljus, ingen annan natt. Denna sol, denna måne, dessa stjärnor, denna ordning är densamma som dina förfäder har glatt sig åt och densamma som kommer att underhålla dina barnbarnsbarn." ~ Michel de Montaigne (1533-1592), Essayer, bok I, kapitel 19. @atlantisbokforlag 2012. Översättning av Jan Stolpe. 
Ett besläktat citat finns i Jean de La Bruyères (1645-1696) Karaktärer eller tidens seder (@naturochkultur 1960): "Den som levat en enda dag har levat ett sekel: samma sol, samma jord, samma värld, samma förnimmelser; intet liknar i dag mera än i morgon." (Om fritänkarna). #montaigne #micheldemontaigne #essäer #essayer #janstolpe #jeandelabruyère #jeandelabruyere #karaktärer #filosofi #moralister #varkengottelleront #livet #sammasol #sammajord #sammasekel #depressiverealism #1500tal #1600tal #tänkare #atlantis #naturochkultur #beyond
. "Livet är varken gott eller ont i sig, livet är platsen för gott och ont, beroende på hur du ger utrymme för det ena och andra. Och om du har levt en dag har du upplevt allt: en dag är lik alla dar. Det finns inget annat ljus, ingen annan natt. Denna sol, denna måne, dessa stjärnor, denna ordning är densamma som dina förfäder har glatt sig åt och densamma som kommer att underhålla dina barnbarnsbarn." ~ Michel de Montaigne (1533-1592), Essayer, bok I, kapitel 19. @atlantisbokforlag 2012. Översättning av Jan Stolpe. Ett besläktat citat finns i Jean de La Bruyères (1645-1696) Karaktärer eller tidens seder (@naturochkultur 1960): "Den som levat en enda dag har levat ett sekel: samma sol, samma jord, samma värld, samma förnimmelser; intet liknar i dag mera än i morgon." (Om fritänkarna). #montaigne  #micheldemontaigne  #essäer  #essayer  #janstolpe  #jeandelabruyère  #jeandelabruyere  #karaktärer  #filosofi  #moralister  #varkengottelleront  #livet  #sammasol  #sammajord  #sammasekel  #depressiverealism  #1500tal  #1600tal  #tänkare  #atlantis  #naturochkultur  #beyond 
.
"Om en förtvivlande (...) är uppmärksam på sin förtvivlan (...) och sedan av all sin kraft genom sig själv och endast genom sig själv vill hävda sin förtvivlan så förblir han i sin förtvivlan och arbetar sig med alla sina förmodade ansträngningar endast djupare ned i en allt djupare förtvivlan." ~ Sören Kierkegaard, ur Sjukdomen till döds (1849).
.
Bild: The Cave of Despair (ca 1835) av William Turner (1775–1851).
#sörenkierkegaard #sørenkierkegaard #sorenkierkegaard #förtvivlan #sjukdomentilldöds #williamturner #josephmallordwilliamturner #impressionism #existentialism #despair #caveofdespair #depressiverealism #beyond
. "Om en förtvivlande (...) är uppmärksam på sin förtvivlan (...) och sedan av all sin kraft genom sig själv och endast genom sig själv vill hävda sin förtvivlan så förblir han i sin förtvivlan och arbetar sig med alla sina förmodade ansträngningar endast djupare ned i en allt djupare förtvivlan." ~ Sören Kierkegaard, ur Sjukdomen till döds (1849). . Bild: The Cave of Despair (ca 1835) av William Turner (1775–1851). #sörenkierkegaard  #sørenkierkegaard  #sorenkierkegaard  #förtvivlan  #sjukdomentilldöds  #williamturner  #josephmallordwilliamturner  #impressionism  #existentialism  #despair  #caveofdespair  #depressiverealism  #beyond 
.
Mechthild von Magdeburg (1217-1290). Citat ur Jonna Bornemarks Kroppslighetens mystik : en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg, @volanteforlag 2015. 
#mechthildvonmagdeburg #mechthildavmagdeburg #mechthildofmagdeburg #jonnabornemark #volante #mystik #intet #älskaintet #elände #smärtoriket #kroppslighet #flyvarjenågot #depressiverealism #filosofi #teologi #christianpessimism #beyond
.
Robinson Jeffers. Ur The Inhumanist (Part II of The Double Axe). #robinsonjeffers #theinhumanist #thedoubleaxe #inhumanism #shitonthemorningstar #lyrik #poetry #depressiverealism #beyond
.
#depressiverealism #beyond 
#Repost @drunk_austen (@get_repost)
・・・
J needs to seriously consider divorce. -R
.
"(...) det är Intet som är verkligheten" ~ Stéphane Mallarmé (1842-1898).
.
Bilden: Gauguin’s Stéphane Mallarmé (1891). Gauguins porträtt är dessutom lika mycket ett självporträtt (och såväl Manet som Poe spökar här). Läs mer på: http://www.everypainterpaintshimself.com/article/gauguins_stephane_mallarme
#mallarmé #stéphanemallarmé #intet #intetärverkligheten #nothing #gauguin #porträtt #självporträtt #paulgauguin #symbolism #lyrik #poetry #nothingness #art #manet #édouardmanet #edgarallenpoe #everypainterpaintshimself #depressiverealism #beyond
. "(...) det är Intet som är verkligheten" ~ Stéphane Mallarmé (1842-1898). . Bilden: Gauguin’s Stéphane Mallarmé (1891). Gauguins porträtt är dessutom lika mycket ett självporträtt (och såväl Manet som Poe spökar här). Läs mer på: http://www.everypainterpaintshimself.com/article/gauguins_stephane_mallarme #mallarmé  #stéphanemallarmé  #intet  #intetärverkligheten  #nothing  #gauguin  #porträtt  #självporträtt  #paulgauguin  #symbolism  #lyrik  #poetry  #nothingness  #art  #manet  #édouardmanet  #edgarallenpoe  #everypainterpaintshimself  #depressiverealism  #beyond 
.
"Människor borde vara det ena eller det andra, unga eller döda." ~ Dorothy Parker (1893-1967).
#dorothyparker #youngordead #depressiverealism #beyond
#sad #hophead? #art #beerandbeyond #depressiverealism 
#Repost @beautifulbizarremagazine (@get_repost)
・・・
Amazing work by @travislouie, 'Ambigous Charley' [acrylic on board], is currently available at @coprogallery
#Repost @quantumworldawakenyourmind (@get_repost)
・・・
#depressiverealism
.
"Ha Ni icke lagt märke till, att de människor, som ägna sig åt filosofiska studier eller fördjupa sig i annat allvarligt och svårt arbete, tidigt börja åldras, innan de ännu uppnått mannaåldern? Ty genom bekymmer och ihållande hård spänning av själens alla krafter förtorka så småningom livets andliga flöden.
 Se däremot på de narrar, som äro mina skyddslingar! De äro tjocka, välfödda och dästa karlar och se ut som riktiga svin från Akarnanien." ~ Erasmus av Rotterdam (1466-1536), ur Dårskapens lov, Björck & Börjesson 1935 (Berömda filosofer XXXVII). Översättning från latinet av Sven Rosén. 
#erasmusavrotterdam #albrechtdürer #erasmusroterodamus #erasmusrotterdam #erasmusofrotterdam #dårskapenslov #svenrosén #björckochbörjesson #filosofi #tidigtbörjaåldras #filosofiskastudier #livetsandligaflöden #förtorka #narrar #depressiverealism #dästakarlar #riktigasvin #akarnanien #beyond
. "Ha Ni icke lagt märke till, att de människor, som ägna sig åt filosofiska studier eller fördjupa sig i annat allvarligt och svårt arbete, tidigt börja åldras, innan de ännu uppnått mannaåldern? Ty genom bekymmer och ihållande hård spänning av själens alla krafter förtorka så småningom livets andliga flöden. Se däremot på de narrar, som äro mina skyddslingar! De äro tjocka, välfödda och dästa karlar och se ut som riktiga svin från Akarnanien." ~ Erasmus av Rotterdam (1466-1536), ur Dårskapens lov, Björck & Börjesson 1935 (Berömda filosofer XXXVII). Översättning från latinet av Sven Rosén. #erasmusavrotterdam  #albrechtdürer  #erasmusroterodamus  #erasmusrotterdam  #erasmusofrotterdam  #dårskapenslov  #svenrosén  #björckochbörjesson  #filosofi  #tidigtbörjaåldras  #filosofiskastudier  #livetsandligaflöden  #förtorka  #narrar  #depressiverealism  #dästakarlar  #riktigasvin  #akarnanien  #beyond 
.
"I was walking along the shore – the moon was shining through dark clouds. The stones loomed out of the water, like mysterious inhabitants of the sea. There were large, broad heads that grinned and laughed. Some of them up on the beach, others down in the water. The dark, bluish-violet sea rose and fell – sighs in among the stones … but there is life over there on the jetty. It was a man and a woman – then came another man – with oars across his shoulder. And the boat lay down there – ready to go."
.
Edvard Munch (1863-1944) - Melancholy, 1892 (Nasjonalmuseet), Oil on canvas, 64 x 96 cm.
#edvardmunch #munch #melancholy #melancholia #melankoli #depressiverealism #mysteriousinhabitantsofthesea #1892 #oilpainting #nasjonalmuseet #expressionism #norskkonst #art #norwegianart #beyond
. "I was walking along the shore – the moon was shining through dark clouds. The stones loomed out of the water, like mysterious inhabitants of the sea. There were large, broad heads that grinned and laughed. Some of them up on the beach, others down in the water. The dark, bluish-violet sea rose and fell – sighs in among the stones … but there is life over there on the jetty. It was a man and a woman – then came another man – with oars across his shoulder. And the boat lay down there – ready to go." . Edvard Munch (1863-1944) - Melancholy, 1892 (Nasjonalmuseet), Oil on canvas, 64 x 96 cm. #edvardmunch  #munch  #melancholy  #melancholia  #melankoli  #depressiverealism  #mysteriousinhabitantsofthesea  #1892  #oilpainting  #nasjonalmuseet  #expressionism  #norskkonst  #art  #norwegianart  #beyond 
.
Dagens Ekelund:
.
"En lyriker af blodet må vara hur mycket ateist han vill i sitt hvardagliga tänkande — det innersta i hans poesi står i Buddhas och Kristus' tecken. Hans poesi stammar ur samma själsförfattning, som födt mänsklighetens lidandes-religioner. Och lyriken skall säkert fortfara att vara en det religiösa sinnets konst. Människans sinne skall alltid tvingas att sänka blicken i lidandets mysterium, skall aldrig upphöra att spana efter möjligheten af en mystisk försoning af den stora disharmonien. Och försoningen är ju hjärtpunkten i religionen." ~ ur Stefan George-essän i Antikt ideal, 1909 (här i Vilhelm Ekelundsamfundets nyutgåva från 1983). #vilhelmekelund #ekelund #dagensekelund #vilhelmekelundsamfundet #antiktideal #stefangeorge #lyriker #religion #lidande #lidandetsmysterium #denstoradisharmonien #ateism #lyrik #essä #poesi #buddha #kristus #hjärtpunkten #lidandesreligioner #lidandet #depressiverealism #mystik #mystiskförsoning #försoning #poetik #beyond
. Dagens Ekelund: . "En lyriker af blodet må vara hur mycket ateist han vill i sitt hvardagliga tänkande — det innersta i hans poesi står i Buddhas och Kristus' tecken. Hans poesi stammar ur samma själsförfattning, som födt mänsklighetens lidandes-religioner. Och lyriken skall säkert fortfara att vara en det religiösa sinnets konst. Människans sinne skall alltid tvingas att sänka blicken i lidandets mysterium, skall aldrig upphöra att spana efter möjligheten af en mystisk försoning af den stora disharmonien. Och försoningen är ju hjärtpunkten i religionen." ~ ur Stefan George-essän i Antikt ideal, 1909 (här i Vilhelm Ekelundsamfundets nyutgåva från 1983). #vilhelmekelund  #ekelund  #dagensekelund  #vilhelmekelundsamfundet  #antiktideal  #stefangeorge  #lyriker  #religion  #lidande  #lidandetsmysterium  #denstoradisharmonien  #ateism  #lyrik  #essä  #poesi  #buddha  #kristus  #hjärtpunkten  #lidandesreligioner  #lidandet  #depressiverealism  #mystik  #mystiskförsoning  #försoning  #poetik  #beyond 
.
"(...) as children are affrighted in the dark, so are melancholy men at all times, as having the inward cause with them, and still carrying it about." ~ Robert Burton (1577-1640). Ur The Anatomy of Melancholy, 1621 (fast mitt ex är @nyrbooks 2001). #robertburton #melancholy #anatomyofmelancholy #melankoli #1621 #affrightedinthedark #newyorkrewievofbooks #depressiverealism #beyond
.
"Men jag kunde icke önska Dig lycka, ty den tror jag inte på, efter som den inte existerar." ~ August Strindberg, ur brev till Harriet Bosse 8/4 1908 (Ur ockulta dagboken, @albertbonniersforlag 1963). #auguststrindberg #strindberg #harrietbosse #lyckan #ockultadagboken #brev #depressiverealism #1908 #beyond
Spread luv <3
-
Hey eigentlich versuche ich hier immer "positive vibes" zu verbreiten aber wie wenn ich es für mich selber auch nicht hinkriege🤦 ja mir geht's nicht so gut (ps danke an alle die cuties die mit mir geschrieben haben) ich meine eigentlich sollte es mir gut gehen aber es geht mir irgendwie nicht gut und deswegen stelle ich mir ganze Zeit die frage WARUM GEHT ES MIR NICHT GUT. Okay ich sehe alles aetet bisschen aus😅 -
Das foto kommt eigentlich von einem Video für ein Wettbewerb aber ich hab nich ein glitch rübergetan und tja...jetzt post ich es😁
Spread luv <3 - Hey eigentlich versuche ich hier immer "positive vibes" zu verbreiten aber wie wenn ich es für mich selber auch nicht hinkriege🤦 ja mir geht's nicht so gut (ps danke an alle die cuties die mit mir geschrieben haben) ich meine eigentlich sollte es mir gut gehen aber es geht mir irgendwie nicht gut und deswegen stelle ich mir ganze Zeit die frage WARUM GEHT ES MIR NICHT GUT. Okay ich sehe alles aetet bisschen aus😅 - Das foto kommt eigentlich von einem Video für ein Wettbewerb aber ich hab nich ein glitch rübergetan und tja...jetzt post ich es😁
"rose colored" has never been the  prescription of my glasses. When you're burdened with the knowledge of "the cure" and a population who revels in their sickness, the world becomes a prison and life is her shackles. I'm fighting an uphill battle against a very stubborn people. I live in a constant state of forced purgatory, floating  between death and conformity and the two seem to be shifting into one as the days creep by. #depressiverealism #empath #stuck #purgatory #starchild #indigochild #helpus #saveus #healtheworld #humanity #theanswersarewithin #savethechildren #resist #love #lovewins #roots #thehumanexperience #offplanet #leavemealone
"rose colored" has never been the prescription of my glasses. When you're burdened with the knowledge of "the cure" and a population who revels in their sickness, the world becomes a prison and life is her shackles. I'm fighting an uphill battle against a very stubborn people. I live in a constant state of forced purgatory, floating between death and conformity and the two seem to be shifting into one as the days creep by. #depressiverealism  #empath  #stuck  #purgatory  #starchild  #indigochild  #helpus  #saveus  #healtheworld  #humanity  #theanswersarewithin  #savethechildren  #resist  #love  #lovewins  #roots  #thehumanexperience  #offplanet  #leavemealone 
.
Bei Dao, (北島), pseudonym för Zhao Zhenkai, född 1949 i Peking.
#beidao #北島 #zhaozhenkai #lyrik #kinesisklyrik #poesi #poetry #chinesepoetry #frihet #hopp #depressiverealism #pessimism #densomhoppasärenbrottsling #beyond
.
"Jag hatade den där naturkatastrofen man brukar kalla hopp som kunde få till och med universums mest medfarna barn att börja drömma." ~ Hakan Günday (Mer, @albertbonniersforlag Panache 2017, översättning Mats Andersson).
#hakangünday #hakangunday #hope #hopelessness #naturkatastrofenhopp #panache #universumsmestmedfarnabarn #matsandersson #depressiverealism #beyond
#boring #idiots #depressiverealism #beyond 
#Repost @literasophy (@get_repost)
・・・
“Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.” ― Slavoj Žižek, Interview with Decca Aitkenhead

#literasophy #slavojzizek #zizek #humanity #quotes #deccaaitkenhead #interview #people #philosophy #photooftheday
.
Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) - Den gula tapeten, Tid & Rum 2017.
.
Välkommen nyutgåva av denna minor classic som behandlar makt och underkastelse, vansinne och könsroller. Huvudpersonen drivs längre och längre in i en psykos och har svårt att kommunicera med sin läkarmake; "Det är svårt att tala med John om hur jag mår (...) han är så rationell". Han behandlar henne vänligt men överlägset och kallar hennes oro för "bedräglig och dåraktig inbillning". Vi kommer hennes frustration och krypande galenskap (?) nära med korthuggen prosa som både luktar och frammanar bilder av den där tapeten och andra "gamla, äckliga och dåliga gula saker"...
Perkins Gilman blev, efter en tuff och fattig uppväxt, en stridbar kvinnorättskämpe i en svår tid i USA. 75 år gammal tog hon, efter flera depressioner och tre år av obotlig kräfta, livet av sig eftersom hon "föredrog kloroform framför cancer".
Men det där berättar översättarna Helena Fernandez och Nils Tengdahl allt om i sitt generösa förord.
#charlotteperkinsgilman #dengulatapeten #tidochrumförlag #kortroman #depression #helenafernandez #nilstengdahl #psykos #vansinne #könsroller #depressiverealism #cancer #kräfta #självmord #beyond
. Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) - Den gula tapeten, Tid & Rum 2017. . Välkommen nyutgåva av denna minor classic som behandlar makt och underkastelse, vansinne och könsroller. Huvudpersonen drivs längre och längre in i en psykos och har svårt att kommunicera med sin läkarmake; "Det är svårt att tala med John om hur jag mår (...) han är så rationell". Han behandlar henne vänligt men överlägset och kallar hennes oro för "bedräglig och dåraktig inbillning". Vi kommer hennes frustration och krypande galenskap (?) nära med korthuggen prosa som både luktar och frammanar bilder av den där tapeten och andra "gamla, äckliga och dåliga gula saker"... Perkins Gilman blev, efter en tuff och fattig uppväxt, en stridbar kvinnorättskämpe i en svår tid i USA. 75 år gammal tog hon, efter flera depressioner och tre år av obotlig kräfta, livet av sig eftersom hon "föredrog kloroform framför cancer". Men det där berättar översättarna Helena Fernandez och Nils Tengdahl allt om i sitt generösa förord. #charlotteperkinsgilman  #dengulatapeten  #tidochrumförlag  #kortroman  #depression  #helenafernandez  #nilstengdahl  #psykos  #vansinne  #könsroller  #depressiverealism  #cancer  #kräfta  #självmord  #beyond 
Letzter Abend in der stationären Klinik, ich freue mich schon darauf morgen in der #Tagesklinik am Gendarmenmarkt aufgenommen zu werden 🙈😂❤️ #dieleidendesjungenkremers #lichttherapie #bipolar #depressiverealism #rehab #therapy #clean
.
"A philosopher must start by experiencing the happiness of the dead." ~ Sébastien Roch Nicholas Chamfort (1740-1794).
Hittar inte denna maffiga aforism i Helldéns svenska, på @atlantisbokforlag utgivna Maximer & tankar / Porträtt & anekdoter (1997), utan i Claude Arnauds Chamfort : A Biography, University of Chicago Press 1992. Ingen av dem skulle jag dock vilja vara utan. Chamfort är än idag uppfriskande i sin bitska pessimism. Nietzsche kallade misantropen den "kvickaste av alla moralister" och för den underhållande dysterkvisten Emil Cioran var han en inspirationskälla.
Bilden är från den senare boken och är en etsning av någon David (Bibliothèque Nationale), föreställande Chamfort efter att ha skjutit sig själv i skallen på grund av anklagelser att ha "applauding" mordet på Jean-Paul Marat. Han överlevde mirakulöst det spektakulära självmordsförsöket (som bl a innebar ett bortskjutet öga, försök att skära av såväl hals som armar och ben), men avled av sviterna några månader senare.
#chamfort #nicholaschamfort #claudearnaud #david #etching #arnehelldén #atlantis #bibliothequenationale #universityofchicagopress #jeanpaulmarat #maximer #aforismer #thehappinessofthedead #suicideattempt #moralist #aphorism #nietzsche #emilcioran #depressiverealism #beyond
. "A philosopher must start by experiencing the happiness of the dead." ~ Sébastien Roch Nicholas Chamfort (1740-1794). Hittar inte denna maffiga aforism i Helldéns svenska, på @atlantisbokforlag utgivna Maximer & tankar / Porträtt & anekdoter (1997), utan i Claude Arnauds Chamfort : A Biography, University of Chicago Press 1992. Ingen av dem skulle jag dock vilja vara utan. Chamfort är än idag uppfriskande i sin bitska pessimism. Nietzsche kallade misantropen den "kvickaste av alla moralister" och för den underhållande dysterkvisten Emil Cioran var han en inspirationskälla. Bilden är från den senare boken och är en etsning av någon David (Bibliothèque Nationale), föreställande Chamfort efter att ha skjutit sig själv i skallen på grund av anklagelser att ha "applauding" mordet på Jean-Paul Marat. Han överlevde mirakulöst det spektakulära självmordsförsöket (som bl a innebar ett bortskjutet öga, försök att skära av såväl hals som armar och ben), men avled av sviterna några månader senare. #chamfort  #nicholaschamfort  #claudearnaud  #david  #etching  #arnehelldén  #atlantis  #bibliothequenationale  #universityofchicagopress  #jeanpaulmarat  #maximer  #aforismer  #thehappinessofthedead  #suicideattempt  #moralist  #aphorism  #nietzsche  #emilcioran  #depressiverealism  #beyond 
.
Fredag!
#fredagsmys #fredagsfeeling #depressiverealism #beyond 
#Repost @snackie_o ・・・
#PolaNegri #1929
#depressiverealism #beyond 
#Repost @lesfemmespsychotiques (@get_repost)
・・・
#Sanslendemain #EdwigeFeuillère  #TheresNoTomorrow #MaxOphüls #1939
.
"I hate and despise the animal called Mankind but I like the occational Tom, Dick and Harry." ~ Jonathan Swift
#jonathanswift #misanthrope #depressiverealism #theoccationaltomdickandharry #hatemankind #despisemankind #pessimism #inhumanism #beyond
.
Gunnar Ekelöf:
.
Mellan dina aldrig sinande bröst / vill jag lägga mitt huvud / i svält! (...) Vilken höjd av Vara! / Jag är – vilken låghet (...)
Intet, du ljuva, försonande / som lägger människors händer i varandra / till jämvikt (...)
O smala spricka / mellan gott och ont
.
Ur Diwan över fursten av Emgión (1965).
***
Ur Död är du kommen, långsamt / utplånar dig Livet. (...)
Mörk, mörknad är all färg / utom den svarta / som aldrig mer kan mörkna / I den ser du mig.
.
Ur Sagan om Fatumeh (1966).
***
#gunnarekelöf #ekelöf #lyrik #depressiverealism #beyond
. Gunnar Ekelöf: . Mellan dina aldrig sinande bröst / vill jag lägga mitt huvud / i svält! (...) Vilken höjd av Vara! / Jag är – vilken låghet (...) Intet, du ljuva, försonande / som lägger människors händer i varandra / till jämvikt (...) O smala spricka / mellan gott och ont . Ur Diwan över fursten av Emgión (1965). *** Ur Död är du kommen, långsamt / utplånar dig Livet. (...) Mörk, mörknad är all färg / utom den svarta / som aldrig mer kan mörkna / I den ser du mig. . Ur Sagan om Fatumeh (1966). *** #gunnarekelöf  #ekelöf  #lyrik  #depressiverealism  #beyond 
.
"Livet är ... en kemisk tillfällighet." ~ Paul Ehrlich, nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1908.
#paulehrlich #nobelprize #livet #kemisktillfällighet #depressiverealism #beyond
.
Hopp om mänskligheten? Think not.
#depressiverealism
.
Dagens Ekelund:
.
"Människan är ju något så vidrigt lögnaktigt, att ännu ingen fattat hur hon är i stånd att uthärda i sitt eget sällskap, än mindre i andras. Är det därför hon uppfunnit gud — och djäfvulen?"
Campus et dies, CWK Gleerup/Vilhelm Ekelund-samfundet 1963. 
Tack för inspirationen @ich_bin_ein_bokmal !
#vilhelmekelund #ekelund #dagensekelund #campusetdies #gud #djäfvulen #vidrigt #lögnaktigmänniska #aforismer #gleerup #vilhelmekelundsamfundet #depressiverealism #beyond
. Dagens Ekelund: . "Människan är ju något så vidrigt lögnaktigt, att ännu ingen fattat hur hon är i stånd att uthärda i sitt eget sällskap, än mindre i andras. Är det därför hon uppfunnit gud — och djäfvulen?" Campus et dies, CWK Gleerup/Vilhelm Ekelund-samfundet 1963. Tack för inspirationen @ich_bin_ein_bokmal ! #vilhelmekelund  #ekelund  #dagensekelund  #campusetdies  #gud  #djäfvulen  #vidrigt  #lögnaktigmänniska  #aforismer  #gleerup  #vilhelmekelundsamfundet  #depressiverealism  #beyond 
.
Livstidsprojekt. 2502 sidor Leopardi. Bibeltunt papper. @penguinbooks 2013. Pessimism deluxe! 
#giacomoleopardi #leopardi #zibaldone #penguinclassics #pessimism #philosophicalpessimism #depressiverealism #philosophy #notebook #criticism #philology #lingvistik #etymology #filosofi #melancholy #melankoli #dysterkvist #beyond
.
"Döden är inte bara för att använda en berömd gammal symbol den sax som klipper av vår livstråd, utan den är snarare en tråd som är invävd i vårt livsmönster, från början ända till slutet. Detta att vi måste dö påverkar i varje ögonblick hela vår kroppsliga och själsliga varelse. Varje människas ansikte bär spår av dödens närvaro i hennes liv, av hennes fruktan för döden, hennes mod inför döden och hennes resignation inför döden. Dödens ständiga och skrämmande närvaro innebär för människan en livslång träldom. (...) Att under hela livet leva i dödsfruktans träldom innebär att leva i en träldom som är både natur och skuld. I dödsfruktan ingår inte endast vetskapen om vår ändlighet utan också vetskapen om att vi är bestämda för evigheten men att vi har förlorat den. Vi är slavar under fruktan, inte för att vi måste dö, utan för att vi förtjänar att dö!" ~ Paul Tillich (1886-1965), ur På vacklande grund, Diakonistyrelsens Bokförlag 1967.
•
Bild: Egon Schiele (1890-1918) - Self-Seer II (Death and Man), 1911. 
#paultillich #egonschiele #death #tänkpådöden #mementomori #arsmoriendi #dödensnärvaro #pessimism #diakonistyrelsensbokförlag #selfseer #deathandman #döden #viförtjänarattdö #christianpessimism #religionsfilosofi #depressiverealism #expressionism #art #beyond
. "Döden är inte bara för att använda en berömd gammal symbol den sax som klipper av vår livstråd, utan den är snarare en tråd som är invävd i vårt livsmönster, från början ända till slutet. Detta att vi måste dö påverkar i varje ögonblick hela vår kroppsliga och själsliga varelse. Varje människas ansikte bär spår av dödens närvaro i hennes liv, av hennes fruktan för döden, hennes mod inför döden och hennes resignation inför döden. Dödens ständiga och skrämmande närvaro innebär för människan en livslång träldom. (...) Att under hela livet leva i dödsfruktans träldom innebär att leva i en träldom som är både natur och skuld. I dödsfruktan ingår inte endast vetskapen om vår ändlighet utan också vetskapen om att vi är bestämda för evigheten men att vi har förlorat den. Vi är slavar under fruktan, inte för att vi måste dö, utan för att vi förtjänar att dö!" ~ Paul Tillich (1886-1965), ur På vacklande grund, Diakonistyrelsens Bokförlag 1967. • Bild: Egon Schiele (1890-1918) - Self-Seer II (Death and Man), 1911. #paultillich  #egonschiele  #death  #tänkpådöden  #mementomori  #arsmoriendi  #dödensnärvaro  #pessimism  #diakonistyrelsensbokförlag  #selfseer  #deathandman  #döden  #viförtjänarattdö  #christianpessimism  #religionsfilosofi  #depressiverealism  #expressionism  #art  #beyond 
.
LÄMNA DEM I FRED (ur The Beginning and the End, 1963)
.
Om Gud har varit god nog att skänka er en poet,
Lyssna då till honom. Men för Guds skull lämna honom i fred  tills han är död; inga priser, inga ceremonier,
Sådant dödar en människa. Poet är den som lyssnar
Till naturen och sitt eget hjärta; och om världens  oljud skulle börja växa runt honom, och om han är stark  nog
Kan han skaka av sig sina fiender men inte sina vänner.
Det var detta som fick Wordsworth att vissna och som tystade Tenny-  son, och som skulle dödat Keats; det är detta som  får
Hemingway att prata dumheter och Faulkner att glömma sin konst. •
~ Robinson Jeffers, ur Skänk ditt hjärta till hökarna, Hjärnstorm 1984. Tolkning: Lars Nyström. 
#robinsonjeffers #lämnademifred #hjärnstorm #larsnyström #wordsworth #tennyson #keats #hemingway #faulkner #lyrik #poetry #solitär #depressiverealism #lyssnatillpoeten #timemagazinecover #beyond
. LÄMNA DEM I FRED (ur The Beginning and the End, 1963) . Om Gud har varit god nog att skänka er en poet, Lyssna då till honom. Men för Guds skull lämna honom i fred tills han är död; inga priser, inga ceremonier, Sådant dödar en människa. Poet är den som lyssnar Till naturen och sitt eget hjärta; och om världens oljud skulle börja växa runt honom, och om han är stark nog Kan han skaka av sig sina fiender men inte sina vänner. Det var detta som fick Wordsworth att vissna och som tystade Tenny- son, och som skulle dödat Keats; det är detta som får Hemingway att prata dumheter och Faulkner att glömma sin konst. • ~ Robinson Jeffers, ur Skänk ditt hjärta till hökarna, Hjärnstorm 1984. Tolkning: Lars Nyström. #robinsonjeffers  #lämnademifred  #hjärnstorm  #larsnyström  #wordsworth  #tennyson  #keats  #hemingway  #faulkner  #lyrik  #poetry  #solitär  #depressiverealism  #lyssnatillpoeten  #timemagazinecover  #beyond 
.
Georges Rouault (1871-1958) – Self Portrait - oil on paper laid down on canvas.
The Estate of the Artist- Private collection.
#georgerouault #selfportrait #depressiverealism #expressionism #art #frenchart #beyond
.
Josef Mánes (1820-1871), "Svadlenka / Seamstress" (1858-1859), oil on canvas. 
Pragmålare som led av svåra depressioner och efter en resa till Ryssland återvände "mentally disturbed" och "From 1866, his mental state worsened rapidly, afflicting him with bizarre behavior and obsessions." (Wikipedia). Efter en misslyckad rekreationsresa till Italien avled han, efter svåra plågor, möjligtvis av syfilis. 
Har haft märkvärdigt svårt att slita mig från denna förtvivlade sömmerska under mina besök på det fantastiska Národni Galerie (Nationalgalleriet) i Prag. Hur står det fatt?
#josefmánes #josefmanes #svadlenka #seamstress #sömmerska #art #czechart #konst #tjeckiskkonst #depressiverealism #národnigalerie #narodnigalerie #prag #prague #beyond
. Josef Mánes (1820-1871), "Svadlenka / Seamstress" (1858-1859), oil on canvas. Pragmålare som led av svåra depressioner och efter en resa till Ryssland återvände "mentally disturbed" och "From 1866, his mental state worsened rapidly, afflicting him with bizarre behavior and obsessions." (Wikipedia). Efter en misslyckad rekreationsresa till Italien avled han, efter svåra plågor, möjligtvis av syfilis. Har haft märkvärdigt svårt att slita mig från denna förtvivlade sömmerska under mina besök på det fantastiska Národni Galerie (Nationalgalleriet) i Prag. Hur står det fatt? #josefmánes  #josefmanes  #svadlenka  #seamstress  #sömmerska  #art  #czechart  #konst  #tjeckiskkonst  #depressiverealism  #národnigalerie  #narodnigalerie  #prag  #prague  #beyond 
"Depressive realism is the hypothesis that depressed individuals make more realistic inferences than do non-depressed individuals."
"Psychologists have thought for decades that depressed people tend to distort the facts and view their lives more negatively than do nondepressed people. Yet, psychological studies have consistently revealed a peculiar exception to that pattern: Depressed people, studies indicated, judge their control of events more accurately than do nondepressed people in a phenomenon that came to be known as "depressive realism." "

#depressiverealism
#art #perception #philosophy #rainbow #rainbows #iridescent #iridescence #love #hate #light #dark #life #death #
"Depressive realism is the hypothesis that depressed individuals make more realistic inferences than do non-depressed individuals." "Psychologists have thought for decades that depressed people tend to distort the facts and view their lives more negatively than do nondepressed people. Yet, psychological studies have consistently revealed a peculiar exception to that pattern: Depressed people, studies indicated, judge their control of events more accurately than do nondepressed people in a phenomenon that came to be known as "depressive realism." " #depressiverealism  #art  #perception  #philosophy  #rainbow  #rainbows  #iridescent  #iridescence  #love  #hate  #light  #dark  #life  #death  #
.
"Det är fullkomligt obegripligt varför naturen övergav asgamarna och hyenorna och inte utvecklade sjakalen vidare på skapelsens sjätte dag, utan istället skapade ansiktet, som såg upp med tårarna rinnande nedför kinderna." ~ Gottfried Benn, 1943. 
#gottfriedbenn #asgamarna #ansiktet #1943 #hyenorna #sjakalen #skapelsenssjättedag #tårarnarinnande #expressionism #pessimism #inhumanism #depressiverealism #beyond
.
Och i första luckan hittar vi... fredagsmys!
#gourmet #fredagsmys #smakligspis #depressiverealism #dagenslucka #beyond 
#Repost @myimaginarybrooklyn (@get_repost)
・・・
#illustration #medieval #1460s
.
"Det är förundransvärt lätt att kritisera livet, min vän; det är ingenting med det som sticker ut, som är stort eller viktigt, utan allt är futtigt, vekt, obeständigt och förenat med stora lidanden." ~ Antifon (ca 480-411 fvt).
Ur Sofisterna, @ruinerna 2017, översättning: Dimitrios Iordanoglou.
#antifon #antiphon #sofist #sofister #bokförlagetruin #dimitriosiordanoglou #pessimism #antiken #sophists #depressiverealism #livet #futtigt #alltärfuttigt #beyond
. "Det är förundransvärt lätt att kritisera livet, min vän; det är ingenting med det som sticker ut, som är stort eller viktigt, utan allt är futtigt, vekt, obeständigt och förenat med stora lidanden." ~ Antifon (ca 480-411 fvt). Ur Sofisterna, @ruinerna 2017, översättning: Dimitrios Iordanoglou. #antifon  #antiphon  #sofist  #sofister  #bokförlagetruin  #dimitriosiordanoglou  #pessimism  #antiken  #sophists  #depressiverealism  #livet  #futtigt  #alltärfuttigt  #beyond 
.
"Jag har inte skrifvit, för jag skrifver öfver huvud taget, aldrig, nu för tiden. Det blir en sådan divergens emellan Det Vackra Brefvet och Det Fula Jaget." ~ Eric Hermelin, brev till Thore Wahlgren 1936. 
#erichermelin #detfulajaget #depressiverealism #beyond
. "Jag har inte skrifvit, för jag skrifver öfver huvud taget, aldrig, nu för tiden. Det blir en sådan divergens emellan Det Vackra Brefvet och Det Fula Jaget." ~ Eric Hermelin, brev till Thore Wahlgren 1936. #erichermelin  #detfulajaget  #depressiverealism  #beyond 
God morgon! Frukosten är serverad.
#devil #letthedevileatyou #satansbreakfast #depressiverealism #beyond
.
Dagens bästa nyhet: Dionysios Areopagita i ett rejält svenskt urval: Paradoxernas Gud! 
Bokförlaget Artos är oslagbara när det gäller mystik, kyrkofäder, ökenfäder etc. Och just denne kristne nyplatoniker, "Pseudo-Dionysios", är en av de mest intressanta av alla. Förmodligen en "välutbildad syrisk munk som verkade kring sekelskiftet 400-500" och som "fick en status som låg nära de apostoliska fäderna" (Antoon Geels). Han var "lärjunge" till Plotinos och Proklos och Anders Nygren skriver i sin imponerande "Eros och Agape" att "den nyplatonska grundåskådningen är blott nödtorftigt övertäckt av en synnerligen tunn kristen fernissa". Dionysios Areopagita är den negativa apofatiska teologins  arkitekt och paradoxens mystika mästare. 
Bravo Artos! Hoppas Tomten är snäll i år...
#dionysiosareopagita #pseudodionysios #dionysiusareopagita #pseudodionysius #artos #mystik #apofatiskteologi #negativteologi #paradox #nyplatonism #neoplatonism #christianpessimism #mysticaltheology #dionysiosareopagiten #ärtomtenmystiker? #plotinos #proklos #antoongeels #depressiverealism #andersnygren #beyond
. Dagens bästa nyhet: Dionysios Areopagita i ett rejält svenskt urval: Paradoxernas Gud! Bokförlaget Artos är oslagbara när det gäller mystik, kyrkofäder, ökenfäder etc. Och just denne kristne nyplatoniker, "Pseudo-Dionysios", är en av de mest intressanta av alla. Förmodligen en "välutbildad syrisk munk som verkade kring sekelskiftet 400-500" och som "fick en status som låg nära de apostoliska fäderna" (Antoon Geels). Han var "lärjunge" till Plotinos och Proklos och Anders Nygren skriver i sin imponerande "Eros och Agape" att "den nyplatonska grundåskådningen är blott nödtorftigt övertäckt av en synnerligen tunn kristen fernissa". Dionysios Areopagita är den negativa apofatiska teologins arkitekt och paradoxens mystika mästare. Bravo Artos! Hoppas Tomten är snäll i år... #dionysiosareopagita  #pseudodionysios  #dionysiusareopagita  #pseudodionysius  #artos  #mystik  #apofatiskteologi  #negativteologi  #paradox  #nyplatonism  #neoplatonism  #christianpessimism  #mysticaltheology  #dionysiosareopagiten  #ärtomtenmystiker ? #plotinos  #proklos  #antoongeels  #depressiverealism  #andersnygren  #beyond 
.
Även de gudlösa dagar då hopplösheten gnager en ända in på benen och mörkret tycks ändlöst och kompakt — även då finns Dolly.
#dollyparton #tröst #depressiverealism #beyond
.
Intressant intervju med antinatalisten David Benatar i @newyorkermag : https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/the-case-for-not-being-born
.
“There’s such a thing as chronic pain, but there’s no such thing as chronic pleasure”
.
“unpleasantness and suffering are too deeply written into the structure of sentient life to be eliminated.”
#davidbenatar #thenewyorker #antinatalism #betternottohavebeenborn #chronicpain #suffering #depressiverealism #beyond
.
Emellanåt kan den gamle skånske skomakarmystikerns ord ha en sällsynt tröstande verkan:
"(...) glädjen i lidandet är den sanna glädjen, medan den omedelbara glädjen är den ihåligaste av allt." ~ Hjalmar Ekström (1885-1962). Ur brev till Sigrid Schager (februari 1926), citerad i Antoon Geels Där allt tiger och är orörligt stilla, @molinsorgenfrei 2017. 
Mer om denna fascinerande bok senare. Förhoppningsvis.

#hjalmarekström #antoongeels #mystik #lidande #lidandet #glädjenilidandet #molinsorgenfrei #ihåligglädje #sigridschager #utblottelse #tröst #dölivetochlevadöden #depressiverealism #negativteologi #1926 #beyond
. Emellanåt kan den gamle skånske skomakarmystikerns ord ha en sällsynt tröstande verkan: "(...) glädjen i lidandet är den sanna glädjen, medan den omedelbara glädjen är den ihåligaste av allt." ~ Hjalmar Ekström (1885-1962). Ur brev till Sigrid Schager (februari 1926), citerad i Antoon Geels Där allt tiger och är orörligt stilla, @molinsorgenfrei 2017. Mer om denna fascinerande bok senare. Förhoppningsvis. #hjalmarekström  #antoongeels  #mystik  #lidande  #lidandet  #glädjenilidandet  #molinsorgenfrei  #ihåligglädje  #sigridschager  #utblottelse  #tröst  #dölivetochlevadöden  #depressiverealism  #negativteologi  #1926  #beyond 
.
”Livet är ett privilegium för medelmåttor, varför begår jag inte självmord? För att döden äcklar mig lika mycket som livet”. ~ Emil Cioran
#janstenmark #emilcioran #emcioran #cioran #döden #självmord #meningslöst #depressiverealism #äcklet #privilegiumförmedelmåttor #tänkpådöden #suicide #mementomori #arsmoriendi #pessimism #livetäcklar #philosophicalpessimism #dödenäcklar #våndor #beyond
.
"På sommaren reste jag bort och vad det blev av min flugvän vet jag inte, men jag vet att han var en av de få vänner jag överhuvud ägt, och strängt taget skänkte mig samvaron med honom mer utbyte än mången mänsklig samvaro skänkt mig." ~ Mirjam Tuominen, ur Besk brygd, Eskaton 2016 (original Söderströms 1947). #mirjamtuominen #beskbrygd #eskaton #flugvän #depressiverealism #beyond
. "På sommaren reste jag bort och vad det blev av min flugvän vet jag inte, men jag vet att han var en av de få vänner jag överhuvud ägt, och strängt taget skänkte mig samvaron med honom mer utbyte än mången mänsklig samvaro skänkt mig." ~ Mirjam Tuominen, ur Besk brygd, Eskaton 2016 (original Söderströms 1947). #mirjamtuominen  #beskbrygd  #eskaton  #flugvän  #depressiverealism  #beyond 
.
"Liksom Hegel i sin logik fara mystikerna mot sanningens positiva pol endast medelst 'die Methode der absoluten Negativität'." ~ William James (1842-1910), ur Den religiösa erfarenheten i dess skilda former, P.A. Norstedt & Söners Förlag 1906. 
#williamjames #mystik #hegel #sanningenspositivapol @norstedts_forlag #absolutennegativität #absolutenegativity #christianpessimism #apofatisk #mystics #teologi #gudomlighetenstystaöken #detena #bländandemörker #fruktbaröken #pessimism #depressiverealism #beyond
. "Liksom Hegel i sin logik fara mystikerna mot sanningens positiva pol endast medelst 'die Methode der absoluten Negativität'." ~ William James (1842-1910), ur Den religiösa erfarenheten i dess skilda former, P.A. Norstedt & Söners Förlag 1906. #williamjames  #mystik  #hegel  #sanningenspositivapol  @norstedts_forlag #absolutennegativität  #absolutenegativity  #christianpessimism  #apofatisk  #mystics  #teologi  #gudomlighetenstystaöken  #detena  #bländandemörker  #fruktbaröken  #pessimism  #depressiverealism  #beyond 
.
Demiurgen i Musse Pigg-templet önskar alla kreatur en god morgon. 
#mussepiggtempel #demiurg #godmorgon #kreatur #depressiverealism #beyond
.
"det är fulast när det skymmer" ~ bernt erikson
#bernterikson #fulastnärdetskymmer 
#sovgott #spooky #depressiverealism #beyond