an online Instagram web viewer

#dezfull medias

Photos

🍃🎨🍂
“پاییزتون رنگارنگ و دلچسب” 🎨❤️
🗣EN: “Colorful and hearty autumn”🎨😍 .
 #dezful#pallet#studio#design#idea#creative#we#best#in#dezfull#graphic#fall#
#dezfull "دردنیای من"
مدرسه نیست...
استخرنیست...
مسافرت خانوادگی نیست...
دردنیای من حتی بستنی قیفی هم نیست...
پس چشمهایم رابه روی دنیامی بندم.
شایددنیای خواب من رنگی باشد☆☆☆
#dezfull  "دردنیای من" مدرسه نیست... استخرنیست... مسافرت خانوادگی نیست... دردنیای من حتی بستنی قیفی هم نیست... پس چشمهایم رابه روی دنیامی بندم. شایددنیای خواب من رنگی باشد☆☆☆
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی ولی باخفت و خواری پی شبنم نمیگردم

پ.ن:شب اول محرم در بیت الزهرا چه شوری داشت.خدا حفظ کنه جناب آقای حاج فریدون حسنوند

#اندیمشک #احسان #دهقان #شوی #کشاورزی #بختیاری #خوش_تیپ #مهندس #مهندس_کشاورزی #احسان_دهقان_شوی #حسنوندیم #فریدون_حسنوند #آبشار_شوی 
#ehsan #dehghani #shevi #ehsan_dehghani_shevi #ehsandehghanishevi #abshar #engineer #wheat #motorcycle #motor #dezfull #waterfall #waterfall_shevi#andimeshk#hasanvand
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی ولی باخفت و خواری پی شبنم نمیگردم پ.ن:شب اول محرم در بیت الزهرا چه شوری داشت.خدا حفظ کنه جناب آقای حاج فریدون حسنوند #اندیمشک  #احسان  #دهقان  #شوی  #کشاورزی  #بختیاری  #خوش_تیپ  #مهندس  #مهندس_کشاورزی  #احسان_دهقان_شوی  #حسنوندیم  #فریدون_حسنوند  #آبشار_شوی  #ehsan  #dehghani  #shevi  #ehsan_dehghani_shevi  #ehsandehghanishevi  #abshar  #engineer  #wheat  #motorcycle  #motor  #dezfull  #waterfall  #waterfall_shevi #andimeshk #hasanvand 
لطفانخونده لایک نکنید:
تقدیم به همه بیماران سرطانی وخانواده هاشون
یه داستان واقعی به قلم خودم:
زمستون سردی بود،اونقدرسردکه حتی پالتوی همیشه گرمم توانایی مقابله باسوزدردناکی که به تمام وجودم رخنه کرده بودرونداشت..
کاش دست کش میپوشیدم،اخه دست چپم بدجوربی حس شده بود،انگشتهای یخ زد وبی حسم باخودپلاستیکی پرازداروروبه سختی حمل میکردند،قطرهای ریزبارون بابی رحمی به صورتم سیلی میزدند،ومن درگذشته غرق بودم،باخودم زیرلب میگفتم کاش میشیدمثل برف پاک کنه،ماشین هایی که درحال عبورازخیابان بودند،میشد،پنجره ی غبارگرفته زندگیموپاک کنم!!
چندسالی میشدکه مادربیماربود!روزهای اول بیماری که تشخیص سرطان مغزبود،دکترگفت:نگران نباشیدسرطان قابل درمانه،بایدبااین بیماری جنگید!!
من هم فکرمیکردم میشه بادست های خالی وسردیکه وتنهاجنگید!!برای زنده ماندن مادر،،بایدهم خودش به جنگ میرفت وهم من،چون اوبجزمن کسی رونداشت!!
روزهاگذشت!!جراحی ها،شیمی درمانی ها،رادیوتراپی ها!!جواب گوی ،درمان بیماری نبودن،جنگ جنگ سختی بود!!چشم بازکردم دیدم یکه وتنهام!حتی دیواری دراطرافم نبودکه برای ساعتی تکیه گاهم باشه!!
دکترازجنگ باسرطان گفت!!
ولی حقیقت چیزدیگه ای بود!
حقیقت خبرازجنگی نابرابرمیداد!!
چشم بازکردم دیدم بخاطره درمان مادرم چه سفت هاکه امضانکردم!!چه وام های سودبالاکه نگرفتم!!ودکترروزبه روزنسخه های میلیونی بیشتری برای مادرتجویزمیکرد!کاش میشدتاابدزیربارمیلیاردهاتومن سفته وچک تویه زندون میپوسیدم ولی مادردرمان میشد!!ولی افسوس که جنگ برای خریدداروهای یک بیمارسرطانی ازجنگ باخودسرطان سخت تربود!!
نیازداروروزبه روزدروجودمادراحساس میشد،ولی دیگر پولی نبودکه داروی خوبی خریداری بشه!کمی آنطرفتر درمحله ما،میلیون هاتومن پول داشت خرج بازسازی مسجدی میشد!
کم کم داشت شب میشد!قطره های بارون دونه دونه مثل بلوررویه پلاستیک داروهام نقش میبستند،داروهاهمه آرام بخش بودند!!دکترگفت بیماری توروحیه!!گفتم اگه روحیه پس چرادارومیدی!مگه روح هم داروروش اثرداره!گفت:نپرس!فقط بخور!گفتم دکترماسالهاست که میخوریم وچیزی نمیگیم.بگیمم میگن حکمته!!اون چیزی که مانداریم تواین خاک ارزشوقیمته!!
پایان
مصطفی عظیمی
اگرقصدکپی نوشته هامودارید،حتمااسم نویسنده که خودمم روفراموش نکنیدوبنویسد..کپی باذکرمنبع ممنونم..
#andimeshk
#دلنوشته
#نویسنده
#نوشته
#دولت
#نویسندگی 
#tehran 
#تهران 
#dezfull 
#دزفول 
#سرطان 
#هنرمندان 
#دلتنگ 
#محرم1437 
#اهوازی
#ahvaz 
#اندیمشکی 
#رمان 
#ایرانی 
#ایران
@mostafaazimi69_

#رئیس_جمهور
لطفانخونده لایک نکنید: تقدیم به همه بیماران سرطانی وخانواده هاشون یه داستان واقعی به قلم خودم: زمستون سردی بود،اونقدرسردکه حتی پالتوی همیشه گرمم توانایی مقابله باسوزدردناکی که به تمام وجودم رخنه کرده بودرونداشت.. کاش دست کش میپوشیدم،اخه دست چپم بدجوربی حس شده بود،انگشتهای یخ زد وبی حسم باخودپلاستیکی پرازداروروبه سختی حمل میکردند،قطرهای ریزبارون بابی رحمی به صورتم سیلی میزدند،ومن درگذشته غرق بودم،باخودم زیرلب میگفتم کاش میشیدمثل برف پاک کنه،ماشین هایی که درحال عبورازخیابان بودند،میشد،پنجره ی غبارگرفته زندگیموپاک کنم!! چندسالی میشدکه مادربیماربود!روزهای اول بیماری که تشخیص سرطان مغزبود،دکترگفت:نگران نباشیدسرطان قابل درمانه،بایدبااین بیماری جنگید!! من هم فکرمیکردم میشه بادست های خالی وسردیکه وتنهاجنگید!!برای زنده ماندن مادر،،بایدهم خودش به جنگ میرفت وهم من،چون اوبجزمن کسی رونداشت!! روزهاگذشت!!جراحی ها،شیمی درمانی ها،رادیوتراپی ها!!جواب گوی ،درمان بیماری نبودن،جنگ جنگ سختی بود!!چشم بازکردم دیدم یکه وتنهام!حتی دیواری دراطرافم نبودکه برای ساعتی تکیه گاهم باشه!! دکترازجنگ باسرطان گفت!! ولی حقیقت چیزدیگه ای بود! حقیقت خبرازجنگی نابرابرمیداد!! چشم بازکردم دیدم بخاطره درمان مادرم چه سفت هاکه امضانکردم!!چه وام های سودبالاکه نگرفتم!!ودکترروزبه روزنسخه های میلیونی بیشتری برای مادرتجویزمیکرد!کاش میشدتاابدزیربارمیلیاردهاتومن سفته وچک تویه زندون میپوسیدم ولی مادردرمان میشد!!ولی افسوس که جنگ برای خریدداروهای یک بیمارسرطانی ازجنگ باخودسرطان سخت تربود!! نیازداروروزبه روزدروجودمادراحساس میشد،ولی دیگر پولی نبودکه داروی خوبی خریداری بشه!کمی آنطرفتر درمحله ما،میلیون هاتومن پول داشت خرج بازسازی مسجدی میشد! کم کم داشت شب میشد!قطره های بارون دونه دونه مثل بلوررویه پلاستیک داروهام نقش میبستند،داروهاهمه آرام بخش بودند!!دکترگفت بیماری توروحیه!!گفتم اگه روحیه پس چرادارومیدی!مگه روح هم داروروش اثرداره!گفت:نپرس!فقط بخور!گفتم دکترماسالهاست که میخوریم وچیزی نمیگیم.بگیمم میگن حکمته!!اون چیزی که مانداریم تواین خاک ارزشوقیمته!! پایان مصطفی عظیمی اگرقصدکپی نوشته هامودارید،حتمااسم نویسنده که خودمم روفراموش نکنیدوبنویسد..کپی باذکرمنبع ممنونم.. #andimeshk  #دلنوشته  #نویسنده  #نوشته  #دولت  #نویسندگی  #tehran  #تهران  #dezfull  #دزفول  #سرطان  #هنرمندان  #دلتنگ  #محرم1437  #اهوازی  #ahvaz  #اندیمشکی  #رمان  #ایرانی  #ایران  @mostafaazimi69_ #رئیس_جمهور 
4 شنبه شب، 29 شهریور 96 
مراسم افتتاحیه فروشگاه موسیقی اهورا (شعبه 2) در مجتمع تجاری مادر دزفول

#dez #dezfull #guitar #band #drum #bass #Keyboard #دزفول #دز #مجتمع_تجاری_مادر #گیتار #اجرا #مجید_صراف_زاده
السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصحاب الْحُسَیْن
ِ
#دزفول#دزفولی_ام#محرم#دزفولی
#dezfuleam#dezfull#dezful#moharam
السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصحاب الْحُسَیْن ِ #دزفول #دزفولی_ام #محرم #دزفولی  #dezfuleam #dezfull #dezful #moharam 
🌹ماشين عروس 🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
🌹ماشين عروس 🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
.
من بختیاریم.
ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .
ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ
ﻫﺴﺖ .
 ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ .
ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ.
ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ.ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ...
ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ...
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ...
من بختیاریم.

#music#voice#dezfull#ney#stodio#monjezi#bakhtiyari#sing
#موزیک#موسیقی#بختیاری#استودیو#نی#سنتی#منجزی#سفارش_نی#کورش_کبیر#داریوش#شیر_سنگی
. من بختیاریم. ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ . ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ.ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ... ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ... ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ... من بختیاریم. #music #voice #dezfull #ney #stodio #monjezi #bakhtiyari #sing  #موزیک #موسیقی #بختیاری #استودیو #نی #سنتی #منجزی #سفارش_نی #کورش_کبیر #داریوش #شیر_سنگی 
🌹ماشين عروس (طبيعي)🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
🌹ماشين عروس (طبيعي)🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
همه كامنت بزاريد تشكر
#دزفول#دزفولی_ام#دزفولی#نژاد
#dezfuleam#dezfull#dezful
#pianist #piano #piano_classic #pianocover #pianos #pianoman #pianobar #chopin #dezfull
#پیانو_کلاسیک #پیانیست 
#پیانو #پیانو🎹 #پیانو_نوازی #دزفول#شوپن
نوکتورن شماره20از فردریک شوپن آهنگساز لهستانی متولد(1810)،یکی از تأثیر گذارترین موسیقی دانان لهستانی و نوازنده برجسته پیانو بود
پنكه ي كي بودي تو😂😂😂
#dezful#dezfuleam#dezfull

#دزفولی_ام#دزفول#دزفولی#پنکه
بقعه متبركه ي سيد محمود دزفول
#dezfuleam#dezfull#dezful
#دزفول#دزفولی_ام#دزفولی
🌹ماشين عروس 🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
🌹ماشين عروس 🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
#dezfull 
دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست 
در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست 
با عشق تو شب را به سحرگاه رسانم 
بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست
#dezfull  دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست با عشق تو شب را به سحرگاه رسانم بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست
خدا را شکر که به دانشگاه های ایران صعود نکردم. 
چون با توجه به شرایطی که دانشگاه سما ( نه برای کیفیت و بالابردنِ سطحِ علمی، بلکه برای کسب درآمد) در نظر دارد اگر در دانشگاه ایران درس میخواندم یا بایستی از تمامی شرایط فوق محروم بودم یا در نهایت «باسوادی»(!) با ذلت و خواری بودم.

#dezfull #دزفول
خدا را شکر که به دانشگاه های ایران صعود نکردم. چون با توجه به شرایطی که دانشگاه سما ( نه برای کیفیت و بالابردنِ سطحِ علمی، بلکه برای کسب درآمد) در نظر دارد اگر در دانشگاه ایران درس میخواندم یا بایستی از تمامی شرایط فوق محروم بودم یا در نهایت «باسوادی»(!) با ذلت و خواری بودم. #dezfull  #دزفول 
اولین قربانی های نهنگ آبی در ایران 
#tehran #ahvaz #iran #iranian #andimack #dezfull
عکس بسار زیبا از رودخانه خروشان دز.

ارسالی از آقا سعید

@saeed_ash1995
_______________

#دزفولی_ام#دزفول#دز#دزفولی

#dezfuleam#dezfull#dezful
سلام وًر کُل بًچون دزفیل
رود خونه ای دز دزفول رو دیگه همه میشناسن
هیچ بنی بشری و هیچ عاملیم نمیتونه حد اقل این یک قلمو از دست دزفولیا بگیره ✊باریکلا وًر مقاومت خُمون💪
میخوام زیر این پست هرکی هر خاطره ای داره از رود دز دزفول بنویسه هرکیم که باهاش خاطره داره هم تگ کنه
 تیهٍ حًسیدونٍمونًم کور😏
نوم خدا وًر کُلتون🙌
عکس:امیر دورچین📷
#ایران#خوزستان#دزفول_همیشه_فول_می_ماند#دزفول#dezfull
سلام وًر کُل بًچون دزفیل رود خونه ای دز دزفول رو دیگه همه میشناسن هیچ بنی بشری و هیچ عاملیم نمیتونه حد اقل این یک قلمو از دست دزفولیا بگیره ✊باریکلا وًر مقاومت خُمون💪 میخوام زیر این پست هرکی هر خاطره ای داره از رود دز دزفول بنویسه هرکیم که باهاش خاطره داره هم تگ کنه تیهٍ حًسیدونٍمونًم کور😏 نوم خدا وًر کُلتون🙌 عکس:امیر دورچین📷 #ایران #خوزستان #دزفول_همیشه_فول_می_ماند #دزفول #dezfull 
سومین ترک از ایپی آلبومِ مَزرَعه
Name : WEED
MUSIC : MOHAMMAD ASHKAR
COOMING SOON
@raptop10_official @rapgamecom @par30rapir @rap3dair @rapsongir @shervinyooshito
#hiphop #rapfars #trap #dupstep #spark #iranian 
#ahvaz #dezfull #andimeshk
اولین سکه ی رایج در دزفول . که به احتمال زیاد در دزفول ساخته می شدند.

#دزفول#دزفولی_ام#دزفولی#سکه
#dezfuleam#dezful#dezfull
نمونه کار
کت مجلسی با نوار دوزی
جهت دیدن جزئیات لباس ها (جنس پارچه ، مدل لباس و ...) و اطلاع از قیمت دوخت در کانال تلگرام ما از طریق لینک آبی در پروفایل عضو شوید

#کت#کت_مجلسی#لباس_مجلسی#مدل_لباس#خیاطی#تولیدی#مزون#گالری#پوشاک#لباس#دزفول#dezfull
#dezfull 💪💪💪💪
میوه فروشی محل ما 
#ahvaz 
#andimack 
#dezfull #iran 
#tehran #iranian
دسته گل عروس🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
دسته گل عروس🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
دلنوشته امشب به قلم خودم:
من یه ماه دیگه 27ساله میشم،
اول اینوبگم من 27ساله نمیشم!بلکه سیزده ساله میشم،میپرسی چرا؟
خب معلومه چون خوزستانیم!!
بله مامردم خوزستان نیمی ازسال روزندگی نمیکنیم،ازاول بهارتااوایل مهرماه هرروزباگرمای طاقت فرسا،شرجی های نفس گیر،گردوغبارها،دستوپنجه نرم میکنیم،وهمیشه منتظرپاییزیم...
پس قطعانصف سال روزندگی نمیکنیم بلکه فقط زنده ایم!!
هرچندبیشترجوونهای این مرزوبوم فقط زنده ان،[بقول بابام نونی میخوریم ازگشنگی نمیریم=،،والا (مرده سرزنده ایم)
بیشترجوونهایااسیراعتیادن،یاخلاف،،یابخاطره ناهنجاری های اجتماعی توزندان بسرمیبرن،،یاکارتون خوابن،یاتحصیلکرده بیکارن،یاافسرده ومنزوی ان،یاهنرمندبدون امکانات و بدون حامی ان 
فقط یه عده کمی ازاین جوونها،،آقازاده ونورچشمی ان،که این نوع جوونهاتوکشور مابندرت یافت میشنن!!!.بیشترتوبالاشهرتهرون میشه پیداشون کرد!یاتوخونه های مسئولین!ویادرحال تحصیل باپول نفت مردم نیازمندایران توخارج کشورن!!
خلاصه
تواستان مامسئولین اعتقادی به سرمایه گزاری ندارند،شایددلیلش مرزنشین بودن استان ماباشه!!ولی انگاریادشون رفته،تمام داشته هاشونوازاستان زرخیزخوزستان دارند،(هرچنداگه درامدهای خوزستان خرج مردم کشورم ایران بشه،حرفی نیست،چراکه دارایی های خوزستان مال همه ی مردم ایرانه)ولی دردمااینه که نفت خوزستان فیش های نجومی یه عده خاص روتامین میکنه!!نه مردم نیازمندکشوررو!!
توایران به مامیگن جنوبی های خون گرم!!ولی من میگم ما خیلی خونسردیم!!چرا؟چون این نابرابری هارومیبینیم اماسکوت میکنیم!!نه اتفاقاازماخون سردتروصبورتروجودنداره!!مابه حرمت خون پاک شهدایی که از سرتاسراین مرزبوم اومدن وخالصانه برای آب وخاک وراه حق جنگیدن سکوت میکنیم،،والا حرف برای گفتن زیاده!!
خلاصه روزتولدم رویه کیکم عددسیزده سالگی رومیزارم!چون خوزستانیم ونصف سال رواززندگی کردن محرومم،،البته اینم بگم همه تهرانیاتونازونعمت نیستن،فقط چهاردرصدیا!!!والاخاک ونفت خوزستان فدای تارموی همه هموطنان عزیزم.وای چقدمن غرمیزنم،ببخشید..ممنونم که غرغرهاموخوندید،،نوشتن دغدغه هابرای من ازمسکن آرامش بخش تره..
پایان
مصطفی عظیمی 
پایان
#andimeshk
#dezfull
#khozestan
#delneveahteh
#ahvaz
#nevshteh
#اندیمشک
#اندیمشکی
#دزفول 
#دزفولی
#خوزستان
#خوزستانی
#تهران
#اصفهان
#شیراز
#دلنوشته
#نویسنده
#نوشته
#اهواز
#اهوازی
@mostafaazimi69_
دلنوشته امشب به قلم خودم: من یه ماه دیگه 27ساله میشم، اول اینوبگم من 27ساله نمیشم!بلکه سیزده ساله میشم،میپرسی چرا؟ خب معلومه چون خوزستانیم!! بله مامردم خوزستان نیمی ازسال روزندگی نمیکنیم،ازاول بهارتااوایل مهرماه هرروزباگرمای طاقت فرسا،شرجی های نفس گیر،گردوغبارها،دستوپنجه نرم میکنیم،وهمیشه منتظرپاییزیم... پس قطعانصف سال روزندگی نمیکنیم بلکه فقط زنده ایم!! هرچندبیشترجوونهای این مرزوبوم فقط زنده ان،[بقول بابام نونی میخوریم ازگشنگی نمیریم=،،والا (مرده سرزنده ایم) بیشترجوونهایااسیراعتیادن،یاخلاف،،یابخاطره ناهنجاری های اجتماعی توزندان بسرمیبرن،،یاکارتون خوابن،یاتحصیلکرده بیکارن،یاافسرده ومنزوی ان،یاهنرمندبدون امکانات و بدون حامی ان فقط یه عده کمی ازاین جوونها،،آقازاده ونورچشمی ان،که این نوع جوونهاتوکشور مابندرت یافت میشنن!!!.بیشترتوبالاشهرتهرون میشه پیداشون کرد!یاتوخونه های مسئولین!ویادرحال تحصیل باپول نفت مردم نیازمندایران توخارج کشورن!! خلاصه تواستان مامسئولین اعتقادی به سرمایه گزاری ندارند،شایددلیلش مرزنشین بودن استان ماباشه!!ولی انگاریادشون رفته،تمام داشته هاشونوازاستان زرخیزخوزستان دارند،(هرچنداگه درامدهای خوزستان خرج مردم کشورم ایران بشه،حرفی نیست،چراکه دارایی های خوزستان مال همه ی مردم ایرانه)ولی دردمااینه که نفت خوزستان فیش های نجومی یه عده خاص روتامین میکنه!!نه مردم نیازمندکشوررو!! توایران به مامیگن جنوبی های خون گرم!!ولی من میگم ما خیلی خونسردیم!!چرا؟چون این نابرابری هارومیبینیم اماسکوت میکنیم!!نه اتفاقاازماخون سردتروصبورتروجودنداره!!مابه حرمت خون پاک شهدایی که از سرتاسراین مرزبوم اومدن وخالصانه برای آب وخاک وراه حق جنگیدن سکوت میکنیم،،والا حرف برای گفتن زیاده!! خلاصه روزتولدم رویه کیکم عددسیزده سالگی رومیزارم!چون خوزستانیم ونصف سال رواززندگی کردن محرومم،،البته اینم بگم همه تهرانیاتونازونعمت نیستن،فقط چهاردرصدیا!!!والاخاک ونفت خوزستان فدای تارموی همه هموطنان عزیزم.وای چقدمن غرمیزنم،ببخشید..ممنونم که غرغرهاموخوندید،،نوشتن دغدغه هابرای من ازمسکن آرامش بخش تره.. پایان مصطفی عظیمی پایان #andimeshk  #dezfull  #khozestan  #delneveahteh  #ahvaz  #nevshteh  #اندیمشک  #اندیمشکی  #دزفول  #دزفولی  #خوزستان  #خوزستانی  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #دلنوشته  #نویسنده  #نوشته  #اهواز  #اهوازی  @mostafaazimi69_
مخوم گومت يه كلام دوست داروم وسلام(علي ندايي) 🙌🙌 به افتخار بچون دزفیل

#dezfuleam#dezful#dezfull
#دزفول#دزفولی_ام#دزفولی
و باز هم یه مراسم توپ دیگه همراه با دوستای گلم که افتخار همراهی دادن فداتون 
سیاوش میثمی عزیز
محمد آماده گل 
96/06/16
#موزیک 
#اهنگ 
#موسیقی_ما 
#دی_جی
#هنرمند 
#هنرمندان 
#هنرمندانه 
#دزفول 
#دزفولیا 
#دزفول_خوزستان_ایران 
#دزفولیها 
#dezfol 
#dezfool 
#dezful 
#dezful_khuzestan_iran 
#dezfull 
#musically 
#musica 
#musical
#dj
و باز هم یه مراسم توپ دیگه همراه با دوستای گلم که افتخار همراهی دادن فداتون سیاوش میثمی عزیز محمد آماده گل 96/06/16 #موزیک  #اهنگ  #موسیقی_ما  #دی_جی  #هنرمند  #هنرمندان  #هنرمندانه  #دزفول  #دزفولیا  #دزفول_خوزستان_ایران  #دزفولیها  #dezfol  #dezfool  #dezful  #dezful_khuzestan_iran  #dezfull  #musically  #musica  #musical  #dj 
عکس زیبا از پارک ساحلی دزفول(دووه)

#دزفول#دزفولی_ام#دزفولی#ساحلی
#dezfuleam#dezful#dezfull
تخفیف 10%کلیّه خدمات سالن زیبایی چتر به مناسبت افتتاحیه☂🌂☂🌂☂
تجربه ای نو در مکانی امن، بزرگ و زیبا 🏡🏡 @chatr.beauty.salon 📱09387421406
☎06142529650
🏡خیابان شریعتی.روبه روی فست فود لیمو
#تبلیغات_رایگان #تبلیغات #دزفول_خوزستان_ایران #دزفول #نیازمندیها #نیازمندی_دزفول #سالن_زیبایی #آرایشگاه_دزفول #دیوار_دزفول 
#dezful
#dezfool 
#dezfull
تخفیف 10%کلیّه خدمات سالن زیبایی چتر به مناسبت افتتاحیه☂🌂☂🌂☂ تجربه ای نو در مکانی امن، بزرگ و زیبا 🏡🏡 @chatr.beauty.salon 📱09387421406 ☎06142529650 🏡خیابان شریعتی.روبه روی فست فود لیمو #تبلیغات_رایگان  #تبلیغات  #دزفول_خوزستان_ایران  #دزفول  #نیازمندیها  #نیازمندی_دزفول  #سالن_زیبایی  #آرایشگاه_دزفول  #دیوار_دزفول  #dezful  #dezfool  #dezfull 
#dezfull 
دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !
حسی است
که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود
#dezfull  دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود
محله سر میدان (پشت سبزقبا) دهه چهل شمسی.

#دزفول#دزفولی#دزفولی_ام
#dezfuleam#dezful#dezfull
دسته گل عروس🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
دسته گل عروس🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
سال۱۳۹۲ درخدمت استاد ملک مسعودی و استادشکوفای عزیز... #music#voice#dezfull#ney#stodio#monjezi#bakhtiyari#sing#dezful
#موزیک#موسیقی#بختیاری#استودیو#نی#سنتی#منجزی#سفارش_نی#دزفول#تهران
متی25: 13-1در آنزمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند.و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند. امّا نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند.لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند.و چون آمدن داماد بطول انجامید همه بینکی زده خفتند.و در نصف شب صدائی بلند شد که اینک داماد میآید به استقبال وی بشتابید.پس تمامئ آن باکره ها برخاسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند.و نادانان دانایانرا گفتند از روغن خود بما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش میشود.امّا دانایان در جواب گفتند نمیشود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینیکه ایشان بجهة خرید میرفتند داماد برسید و آنانیکه حاضر بودند با وی بعروسی داخل شده در بسته گردید.بعد از آن باکره های دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن.او در جواب گفت هر آینه بشما میگویم شما را نمیشناسم.پس بیدار باشید زیراکه آنروز و ساعت را نمیدانید..
متی25: 13-1در آنزمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند.و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند. امّا نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند.لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند.و چون آمدن داماد بطول انجامید همه بینکی زده خفتند.و در نصف شب صدائی بلند شد که اینک داماد میآید به استقبال وی بشتابید.پس تمامئ آن باکره ها برخاسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند.و نادانان دانایانرا گفتند از روغن خود بما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش میشود.امّا دانایان در جواب گفتند نمیشود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینیکه ایشان بجهة خرید میرفتند داماد برسید و آنانیکه حاضر بودند با وی بعروسی داخل شده در بسته گردید.بعد از آن باکره های دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن.او در جواب گفت هر آینه بشما میگویم شما را نمیشناسم.پس بیدار باشید زیراکه آنروز و ساعت را نمیدانید..
#dezfull 
خدایـــــا.. مــــن درد میکشـــــــم تـــــــو چشمهایـــــتــــــ راببنـــــد

سختــــــ استــــــ بدانــــم میبینـــــے و... بیخیالـــــے...
#dezfull  خدایـــــا.. مــــن درد میکشـــــــم تـــــــو چشمهایـــــتــــــ راببنـــــد سختــــــ استــــــ بدانــــم میبینـــــے و... بیخیالـــــے...
.
بشنوازنی چون حکایت میکند...
ازجدایی ها شکایت میکند...
.
#music#voice#dezfull#ney#stodio#monjezi#bakhtiyari#sing#dezful
#موزیک#موسیقی#بختیاری#استودیو#نی#سنتی#منجزی#سفارش_نی#دزفول
عکسی قدیمی از پل قدیم ☝دزفول زمانی که هنوز جاده ساحلی وجود نداشت.

#dezful#dezfuleam#dezfull

#دزفول#دزفولی_ام#پل_قدیم#ساحلی#دزفولی
جاده سالی دزفول کی یادشه 👍؟ #dezfuleam#dezful#dezfull

#دزفول#جاده_ساحلی#دزفولی#دزفولی_ام
متی23: 32-27وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده میباشد که از بیرون نیکو مینماید لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است.همچنین شما نیز ظاهراً بمردم عادل مینمائید لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملوّ هستید.وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیاء را بنا میکنید و مدفنهای صادقانرا زینت میدهید.و میگوئید اگر در ایاﻡ پدران خود میبودیم در ریختن خون انبیاء با ایشان شریک نمیشدیم.پس برخود شهادت میدهید که فرزندان قاتلان انبیاء هستید..پس شما پیمانۀ پدران خود را لبریز کنید.ای ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد.
متی23: 32-27وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده میباشد که از بیرون نیکو مینماید لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است.همچنین شما نیز ظاهراً بمردم عادل مینمائید لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملوّ هستید.وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیاء را بنا میکنید و مدفنهای صادقانرا زینت میدهید.و میگوئید اگر در ایاﻡ پدران خود میبودیم در ریختن خون انبیاء با ایشان شریک نمیشدیم.پس برخود شهادت میدهید که فرزندان قاتلان انبیاء هستید..پس شما پیمانۀ پدران خود را لبریز کنید.ای ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد.
#black rose
#dezfull
#barber shop
😎😎😎😎✌
دلتنگم

نه دلتنگ تو

دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی

هرلحظه بیادم بودی

هر لحظه شنیدن صدات

تا صبح بیدار موندنت

فقط بخاطر اینکه دل من گرفته

دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی

#dezfull
دلتنگم نه دلتنگ تو دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی هرلحظه بیادم بودی هر لحظه شنیدن صدات تا صبح بیدار موندنت فقط بخاطر اینکه دل من گرفته دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی #dezfull 
#dezfull 😢😢😢
پل باستانی دزفول در ١٢٠سال پيش

#dezful#dezfuleam#dezfull
#پل_قدیم#دزفول#دزفولی_ام
دسته گل عروس🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
دسته گل عروس🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
متی23: 12-1آنگاه عیسی آنجماعت و شاگردان خود را خطاب کرده.گفتکاتبان و فریسیان بر کرسئ موسی نشسته اند.پس آنچه بشما گویند نگاه دارید و بجا آورید لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میگویند و نمیکنند.زیرا بارهای گران و دشوار را میبندند و بر دوش مردم مینهند و خود نمیخواهند آنها را بیک انگشت حرکت دهند.و همۀ کارهای خود میکنند تا مردم ایشانرا به بینند حمایلعای خود را عریض و دامنهای قبای خود پهن میسازند.و بالا نشستن در ضیافتها و کرسیها صدر در کنایس را دوست میدارند.و تعظیم در کوچه ها را و اینکه مردم ایشانرا آقا آقا بخوانند.لیکن شما آقا خوانده مشوید زیرا استاد شما یکیست یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید.و هیچکس را بر زمین پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکیست که در آسمانست.و پیشوا خوانده مشوید زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح.و هرکه از شما بزرگتر باشد خادم شما بُود.و هرکه خود را بلند کند پست گردد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز گردد
متی23: 12-1آنگاه عیسی آنجماعت و شاگردان خود را خطاب کرده.گفتکاتبان و فریسیان بر کرسئ موسی نشسته اند.پس آنچه بشما گویند نگاه دارید و بجا آورید لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میگویند و نمیکنند.زیرا بارهای گران و دشوار را میبندند و بر دوش مردم مینهند و خود نمیخواهند آنها را بیک انگشت حرکت دهند.و همۀ کارهای خود میکنند تا مردم ایشانرا به بینند حمایلعای خود را عریض و دامنهای قبای خود پهن میسازند.و بالا نشستن در ضیافتها و کرسیها صدر در کنایس را دوست میدارند.و تعظیم در کوچه ها را و اینکه مردم ایشانرا آقا آقا بخوانند.لیکن شما آقا خوانده مشوید زیرا استاد شما یکیست یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید.و هیچکس را بر زمین پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکیست که در آسمانست.و پیشوا خوانده مشوید زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح.و هرکه از شما بزرگتر باشد خادم شما بُود.و هرکه خود را بلند کند پست گردد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز گردد
#dezfull 
حــالـم گرفــته .... از ایـــن " دنــیـایــی " کـــــه " آدم هــایــش " هــمــچـــون " هــوایـــش "  نــاپــایــدارنــد ..... گــــاه آنـــقـــدر " پـــــــاک " 
کــــه بـــاورت نمیـــشـــود .... گــــاه آنــــقـــدر " بــــے مــعـــرفـــت " 
کــــه نـــفـــســـت مــیــگــیــرد .....
#dezfull  حــالـم گرفــته .... از ایـــن " دنــیـایــی " کـــــه " آدم هــایــش " هــمــچـــون " هــوایـــش "  نــاپــایــدارنــد ..... گــــاه آنـــقـــدر " پـــــــاک " کــــه بـــاورت نمیـــشـــود .... گــــاه آنــــقـــدر " بــــے مــعـــرفـــت " کــــه نـــفـــســـت مــیــگــیــرد .....
عكس خودم بدون شرح
هرکسیم که عکس از خودش داره دوست داره بزارم تو پیج بفرسته یکم تنوع بشه ممنون
#dezfuleam#dezfull#dezful
#دزفولی_ام #دزفول#عکس#دزفولی
دسته گل عروس🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
دسته گل عروس🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland 
یوحنا1: 51-45فیلپس نَتتائیل را یافته بدو گفت آنکسی را که موسی در توراة و انبیاء مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.نتنائیل بدو گفت مگر میشود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود فیلپس بدو گفت بیا و ببین.و عیسی چون دید که نتنائیل بسوی او میآید در بارۀ او گفت اینک اسرائیلئ حقیقی که در او مکری نیست.نتنائیل بدو گفت مرا از کجا میشناسی عیسی در جواب وی گفت قبل از آنکه فیلپس ترا دعوت کند در حینیکه زیر درخت انجیر بودی ترا دیدم.نتنائیل در جواب او گفت ای استاد تو پسر خدائی تو پادشاه اسرائیل هستی .عیسی در جواب او گفت آیا از اینکه بتو گفتم که ترا زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی بعد از این چیزهای بزرکتر از این خواهی دید.پس بدو گفت آمین آمین بشما میگویم که از کنون آسمانرا گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید.
یوحنا1: 51-45فیلپس نَتتائیل را یافته بدو گفت آنکسی را که موسی در توراة و انبیاء مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.نتنائیل بدو گفت مگر میشود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود فیلپس بدو گفت بیا و ببین.و عیسی چون دید که نتنائیل بسوی او میآید در بارۀ او گفت اینک اسرائیلئ حقیقی که در او مکری نیست.نتنائیل بدو گفت مرا از کجا میشناسی عیسی در جواب وی گفت قبل از آنکه فیلپس ترا دعوت کند در حینیکه زیر درخت انجیر بودی ترا دیدم.نتنائیل در جواب او گفت ای استاد تو پسر خدائی تو پادشاه اسرائیل هستی .عیسی در جواب او گفت آیا از اینکه بتو گفتم که ترا زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی بعد از این چیزهای بزرکتر از این خواهی دید.پس بدو گفت آمین آمین بشما میگویم که از کنون آسمانرا گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید.
#dezfull 
قمار زندگی را به کسی باختم که “تک دل” را با “خشت” برید، جریمه اش”یک عمر” “حســــرت” شد، باختِ زیبایی بود ……! یادش رفته بود که من یارش هستم نه حریفش !!!یاد گرفتم به “دل”، “دل” نبندم … یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم .. “دل” را باید “بُــر” زد جایش “سنگ” ریخت ..که با “خشت” “تک بــُری” نکنند . .
#dezfull  قمار زندگی را به کسی باختم که “تک دل” را با “خشت” برید، جریمه اش”یک عمر” “حســــرت” شد، باختِ زیبایی بود ……! یادش رفته بود که من یارش هستم نه حریفش !!!یاد گرفتم به “دل”، “دل” نبندم … یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم .. “دل” را باید “بُــر” زد جایش “سنگ” ریخت ..که با “خشت” “تک بــُری” نکنند . .
🌹ماشين عروس 🌹
✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد.
✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: 
٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢
امين

#گل#دسته_گل#دسته_گل_عروس #ماشين_عروس #سبد_گل_خواستگاری #خواستگاري #رز_لند#دزفول#رز#جعبه#باكس#كادو#هديه#گل_آرايى#گل_آرايى_ژورنالى#سفره_عقد#تشريفات_مجالس #تشريفات_عروسي #گل_رز #هديه #هديه_خاص #mustseedezful #dez #dezfull #roseland_dezful#roseland
🌹ماشين عروس 🌹 ✅تغييرات در رنگ و نوع گل هاى به كار رفته،با توجه به سليقه ى مشترى قابل اعمال مى باشد. ✅ جهت اطلاع از قيمت ها و ثبت سفارش از طريق دايركت ويا تلگرام و تماس تلفنى با شماره ى: ٠٩٣٦١١٠٤٦٨٢ امين #گل #دسته_گل #دسته_گل_عروس  #ماشين_عروس  #سبد_گل_خواستگاری  #خواستگاري  #رز_لند #دزفول #رز #جعبه #باكس #كادو #هديه #گل_آرايى #گل_آرايى_ژورنالى #سفره_عقد #تشريفات_مجالس  #تشريفات_عروسي  #گل_رز  #هديه  #هديه_خاص  #mustseedezful  #dez  #dezfull  #roseland_dezful #roseland