an online Instagram web viewer

#gizlihakikat medias

Photos

Yaşamla ölüm arasındaki ayrım farkındalıktır. Sadece nefes aldığın için canlı sayılmazsın, 
sadece kalbin attığı için canlı sayılmazsın.
#osho @osho_tr —————————————————————————— #enerji #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır
Yaşamla ölüm arasındaki ayrım farkındalıktır. Sadece nefes aldığın için canlı sayılmazsın, sadece kalbin attığı için canlı sayılmazsın. #osho  @osho_tr —————————————————————————— #enerji  #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır 
Bilinçaltınıza hangi düşünceleri, 
inançları, fikirleri, teorileri, dogmaları yazar, 
kazır ya da iletirseniz, bunları koşulların, durumların 
ve olayların nesnel göstergeleri olarak yaşarsınız. 
#josephmurphy —————————————————————————— #enerji #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır
Bilinçaltınıza hangi düşünceleri, inançları, fikirleri, teorileri, dogmaları yazar, kazır ya da iletirseniz, bunları koşulların, durumların ve olayların nesnel göstergeleri olarak yaşarsınız. #josephmurphy  —————————————————————————— #enerji  #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır 
: Zavallı ve mutsuz insanlar 
daha kötü olmamak için 
birbirlerinden uzak durmalıdırlar.
—————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #dostoyevski
・・・
1. Dervişliğin şanındandır, 
abdal olan aptal olanı bağışlar.
2. Abdal, (hali) ‘değişen’ demektir, aptal ‘değişmeyen’. O nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir.
3. Abdal anlamak, aptal anlaşılmak ister, oysa hakikatte 
ilkinin anlaşılma’ya, ikincisinin anlama’ya ihtiyacı vardır.
4. Abdal olan hazzın (güzelin) peşinden koşar, 
aptal olan yararın (çıkarın). Bu yüzden ilki hep acı çeker, ikincisi daima zarar eder.
5. Bazı abdallar ‘aptal’, bazı aptallar ‘abdal’ görünür. 
Abdal görünmek kolay, olmak zordur.
6. İyiler ‘aptal’ görünür, aptallar ‘masum’. Abdallara gelince, onlar görünmez.
7. Abdal anlar ve susar, aptal anlamaz ama yine konuşur.
8. Derin çelişkiler karşısında, 
abdal olan tarafsız kalır, aptal olan kayıtsız. 
Kuşku irfan’ın alametidir çünkü.
9. Abdal dünyadan kurtulmaya, aptal dünyayı kurtarmaya çalışır. 
En sonunda abdal kendine kavuşur, aptal dünyaya.
10. Abdal yaptığı kötülükten, 
yapmadığı iyilikten pişman olur, 
aptal’sa yaptığı iyilikten, yapmadığı kötülükten.
11. Abdal düşteyken uyarılınca uyanır ve utanır, 
aptal ise ne uyanır, ne utanır, sayıklamaya devam eder.
12. Abdal tebessüm eder sevindiğinde, aptal sırıtır, 
bu yüzden, üzüldüklerinde ilki ağlar, ikincisi zırlar.
13. Abdal vasat değildir ama vasat’ta (itidal’de) 
durmayı bilir, aptal ise vasat’tır ama 
vasat’ta durmayı bilmez.
14. Abdal borçlu gibi sever, 
asla bedel ödemekten çekinmez, 
aptal ise alacaklı gibi sevdiği için en küçük 
anlaşmazlıkta hacze gelir.
15. Abdal durur ve düşünür, aptal düşünür ve durur. 
Ne ki düşünen hemen susar, ama duran susmak bilmez.
16. Abdal aşk ile mest, aptal mey ile hoş olur. 
Sonuçta ser-mest olan ebediyyen ayılmaz, 
ser-hoş olan zariflerden sayılmaz.
17. Abdal sevdiğini beğenmek, 
aptal ise beğendiğini sevmek ister. 
İlki önce içe, sonra dışa bakar, diğeri tam aksini yapar.
18. Abdallar genellikle kördür, yani gözleri dünyaya kapalıdır. 
Bu yüzden aptalların, yani gözü açıkların göremediklerini görürler
-
#dücanecündioğlu #gizlihakikat
・・・ 1. Dervişliğin şanındandır, abdal olan aptal olanı bağışlar. 2. Abdal, (hali) ‘değişen’ demektir, aptal ‘değişmeyen’. O nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir. 3. Abdal anlamak, aptal anlaşılmak ister, oysa hakikatte ilkinin anlaşılma’ya, ikincisinin anlama’ya ihtiyacı vardır. 4. Abdal olan hazzın (güzelin) peşinden koşar, aptal olan yararın (çıkarın). Bu yüzden ilki hep acı çeker, ikincisi daima zarar eder. 5. Bazı abdallar ‘aptal’, bazı aptallar ‘abdal’ görünür. Abdal görünmek kolay, olmak zordur. 6. İyiler ‘aptal’ görünür, aptallar ‘masum’. Abdallara gelince, onlar görünmez. 7. Abdal anlar ve susar, aptal anlamaz ama yine konuşur. 8. Derin çelişkiler karşısında, abdal olan tarafsız kalır, aptal olan kayıtsız. Kuşku irfan’ın alametidir çünkü. 9. Abdal dünyadan kurtulmaya, aptal dünyayı kurtarmaya çalışır. En sonunda abdal kendine kavuşur, aptal dünyaya. 10. Abdal yaptığı kötülükten, yapmadığı iyilikten pişman olur, aptal’sa yaptığı iyilikten, yapmadığı kötülükten. 11. Abdal düşteyken uyarılınca uyanır ve utanır, aptal ise ne uyanır, ne utanır, sayıklamaya devam eder. 12. Abdal tebessüm eder sevindiğinde, aptal sırıtır, bu yüzden, üzüldüklerinde ilki ağlar, ikincisi zırlar. 13. Abdal vasat değildir ama vasat’ta (itidal’de) durmayı bilir, aptal ise vasat’tır ama vasat’ta durmayı bilmez. 14. Abdal borçlu gibi sever, asla bedel ödemekten çekinmez, aptal ise alacaklı gibi sevdiği için en küçük anlaşmazlıkta hacze gelir. 15. Abdal durur ve düşünür, aptal düşünür ve durur. Ne ki düşünen hemen susar, ama duran susmak bilmez. 16. Abdal aşk ile mest, aptal mey ile hoş olur. Sonuçta ser-mest olan ebediyyen ayılmaz, ser-hoş olan zariflerden sayılmaz. 17. Abdal sevdiğini beğenmek, aptal ise beğendiğini sevmek ister. İlki önce içe, sonra dışa bakar, diğeri tam aksini yapar. 18. Abdallar genellikle kördür, yani gözleri dünyaya kapalıdır. Bu yüzden aptalların, yani gözü açıkların göremediklerini görürler - #dücanecündioğlu  #gizlihakikat 
:
1. Dervişliğin şanındandır, abdal olan aptal olanı bağışlar.
2. Abdal, (hali) ‘değişen’ demektir, aptal ‘değişmeyen’.
O nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir.
3. Abdal anlamak, aptal anlaşılmak ister, 
oysa hakikatte ilkinin anlaşılma’ya, ikincisinin 
anlama’ya ihtiyacı vardır.
4. Abdal olan hazzın (güzelin) peşinden koşar, 
aptal olan yararın (çıkarın). Bu yüzden ilki hep acı çeker, ikincisi daima zarar eder.
5. Bazı abdallar ‘aptal’, bazı aptallar ‘abdal’ görünür. 
Abdal görünmek kolay, olmak zordur.
6. İyiler ‘aptal’ görünür, aptallar ‘masum’. Abdallara gelince, onlar görünmez.
7. Abdal anlar ve susar, aptal anlamaz ama yine konuşur.
8. Derin çelişkiler karşısında, 
abdal olan tarafsız kalır, aptal olan kayıtsız. 
Kuşku irfan’ın alametidir çünkü.
9. Abdal dünyadan kurtulmaya, aptal dünyayı kurtarmaya çalışır. 
En sonunda abdal kendine kavuşur, aptal dünyaya.
10. Abdal yaptığı kötülükten, 
yapmadığı iyilikten pişman olur, 
aptal’sa yaptığı iyilikten, yapmadığı kötülükten.
11. Abdal düşteyken uyarılınca uyanır ve utanır, 
aptal ise ne uyanır, ne utanır, sayıklamaya devam eder.
12. Abdal tebessüm eder sevindiğinde, aptal sırıtır, 
bu yüzden, üzüldüklerinde ilki ağlar, ikincisi zırlar.
13. Abdal vasat değildir ama vasat’ta (itidal’de) 
durmayı bilir, aptal ise vasat’tır ama 
vasat’ta durmayı bilmez.
14. Abdal borçlu gibi sever, 
asla bedel ödemekten çekinmez, 
aptal ise alacaklı gibi sevdiği için en küçük 
anlaşmazlıkta hacze gelir.
15. Abdal durur ve düşünür, aptal düşünür ve durur. 
Ne ki düşünen hemen susar, ama duran susmak bilmez.
16. Abdal aşk ile mest, aptal mey ile hoş olur. 
Sonuçta ser-mest olan ebediyyen ayılmaz, 
ser-hoş olan zariflerden sayılmaz.
17. Abdal sevdiğini beğenmek, 
aptal ise beğendiğini sevmek ister. 
İlki önce içe, sonra dışa bakar, diğeri tam aksini yapar.
18. Abdallar genellikle kördür, 
yani gözleri dünyaya kapalıdır. 
Bu yüzden aptalların, yani 
gözü açıkların göremediklerini görürler.
#dücanecündioğlu #gizlihakikat
: 1. Dervişliğin şanındandır, abdal olan aptal olanı bağışlar. 2. Abdal, (hali) ‘değişen’ demektir, aptal ‘değişmeyen’. O nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir. 3. Abdal anlamak, aptal anlaşılmak ister, oysa hakikatte ilkinin anlaşılma’ya, ikincisinin anlama’ya ihtiyacı vardır. 4. Abdal olan hazzın (güzelin) peşinden koşar, aptal olan yararın (çıkarın). Bu yüzden ilki hep acı çeker, ikincisi daima zarar eder. 5. Bazı abdallar ‘aptal’, bazı aptallar ‘abdal’ görünür. Abdal görünmek kolay, olmak zordur. 6. İyiler ‘aptal’ görünür, aptallar ‘masum’. Abdallara gelince, onlar görünmez. 7. Abdal anlar ve susar, aptal anlamaz ama yine konuşur. 8. Derin çelişkiler karşısında, abdal olan tarafsız kalır, aptal olan kayıtsız. Kuşku irfan’ın alametidir çünkü. 9. Abdal dünyadan kurtulmaya, aptal dünyayı kurtarmaya çalışır. En sonunda abdal kendine kavuşur, aptal dünyaya. 10. Abdal yaptığı kötülükten, yapmadığı iyilikten pişman olur, aptal’sa yaptığı iyilikten, yapmadığı kötülükten. 11. Abdal düşteyken uyarılınca uyanır ve utanır, aptal ise ne uyanır, ne utanır, sayıklamaya devam eder. 12. Abdal tebessüm eder sevindiğinde, aptal sırıtır, bu yüzden, üzüldüklerinde ilki ağlar, ikincisi zırlar. 13. Abdal vasat değildir ama vasat’ta (itidal’de) durmayı bilir, aptal ise vasat’tır ama vasat’ta durmayı bilmez. 14. Abdal borçlu gibi sever, asla bedel ödemekten çekinmez, aptal ise alacaklı gibi sevdiği için en küçük anlaşmazlıkta hacze gelir. 15. Abdal durur ve düşünür, aptal düşünür ve durur. Ne ki düşünen hemen susar, ama duran susmak bilmez. 16. Abdal aşk ile mest, aptal mey ile hoş olur. Sonuçta ser-mest olan ebediyyen ayılmaz, ser-hoş olan zariflerden sayılmaz. 17. Abdal sevdiğini beğenmek, aptal ise beğendiğini sevmek ister. İlki önce içe, sonra dışa bakar, diğeri tam aksini yapar. 18. Abdallar genellikle kördür, yani gözleri dünyaya kapalıdır. Bu yüzden aptalların, yani gözü açıkların göremediklerini görürler. #dücanecündioğlu  #gizlihakikat 
Hisset...
——————————————————————————
#söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #laotzu
Hep kendimi 
dünyanın en garip insanı olarak düşünürdüm. 
Fakat sonra dünyada ne kadar çok 
insan olduğunu düşünmeye başladım. 
Bu kadar çok insan arasında elbet benim gibi biri olmalıydı, 
kendini benzer yönlerden tuhaf ve kusurlu hisseden. 
Sonra onu hayal etmeye başladım. 
Bir yerlerde oturmuş onun da 
beni düşünüyor olduğunu hayal ettim. 
Yani eğer bir yerlerdeysen ve bunu okuyorsan 
ve bunu biliyorsan, evet, bu doğru ben buradayım 
ve en az senin kadar garibim.
——————————————————————————
#söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #fridakahlo
Hep kendimi dünyanın en garip insanı olarak düşünürdüm. Fakat sonra dünyada ne kadar çok insan olduğunu düşünmeye başladım. Bu kadar çok insan arasında elbet benim gibi biri olmalıydı, kendini benzer yönlerden tuhaf ve kusurlu hisseden. Sonra onu hayal etmeye başladım. Bir yerlerde oturmuş onun da beni düşünüyor olduğunu hayal ettim. Yani eğer bir yerlerdeysen ve bunu okuyorsan ve bunu biliyorsan, evet, bu doğru ben buradayım ve en az senin kadar garibim. —————————————————————————— #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır  #fridakahlo 
: Ego derki: 
hayatımda her şey yerli yerine oturduğunda 
iç huzuruna kavuşacağım. 
Ruh der ki: 
iç huzurunu bulduğunda her şey 
yerli yerine oturur.
——————————————————————————
#söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #mariannewilliamson
: Ego derki: hayatımda her şey yerli yerine oturduğunda iç huzuruna kavuşacağım. Ruh der ki: iç huzurunu bulduğunda her şey yerli yerine oturur. —————————————————————————— #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır  #mariannewilliamson 
: Hazretin Türkçe karşılığı sayın demektir.
Muhammed peygamber döneminde kendisine hazreti Muhammed yani sayın Muhammed diye hitap edilmemiştir.
—————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır  #hzmuhammed
: Hazretin Türkçe karşılığı sayın demektir. Muhammed peygamber döneminde kendisine hazreti Muhammed yani sayın Muhammed diye hitap edilmemiştir. —————————————————————————— #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır  #hzmuhammed 
: Günaydın 🌞🧠❤️👀🤡🎃💫🎈
—————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #elonmusk
: Hepiniz haklısınız.
Peki haksız kim?
—————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #jiddukrishnamurti
: Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; 
doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. 
Kendini olduğundan fazla göstermek de, 
çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.
—————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır #aristoteles
: Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. —————————————————————————— #söz  #anlayış  #farkındalık  #kişiselgelişim  #hayat  #kitap  #psikoloji  #din  #bilim  #nefis  #ego  #edebiyat  #felsefe  #aforizmalar  #özlüsöz  #zihin  #terapi  #düşün  #düşünce  #hayvan  #insan  #ırksız  #gizlihakikat  #sır  #aristoteles 
The Pianist filminden...
——————————————————————————— #söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır
İkisinin ortasında bir şey yok. 
Bu kadar basit bu ve yine de çok zor.
———————————————————————————
#söz #anlayış #farkındalık #kişiselgelişim #hayat #kitap #psikoloji #din #bilim #nefis #ego #edebiyat #felsefe #aforizmalar #özlüsöz #zihin #terapi #düşün #düşünce #hayvan #insan #ırksız #gizlihakikat #sır