an online Instagram web viewer

#jedan medias

Photos

#jos #jedan #video #od #mene  #zsazsa  #kadabudemosami 🙊✨💫🌙 @dobarglas 
@dobarglass 
@dobarglas_insta 
@volim_muzikuu 🎀
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

Direct ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: Direct ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
#samo#je#jedan#kralj#srecan#40.#rodjendan🤴🎂👨‍👩‍👧💕🎉
nova boja#konacno ona prava#jedan je loreal#wow#ljubicanstvena#☺☺
Mana yg lawa...
Cepat bagi saya cadangan
#jedansaccmall #jedanshahidan #jedanofficial #jedan#glam #glamglow #makeup #warna #glamraya2018 #pink
man age bkham yekio duss dashte basham #jedan honare khodeshe 🤓vagarna az inaee nistam k betunam b hame eshgh bevarzam 🤷🏻‍♀️🔞
man age bkham yekio duss dashte basham #jedan  honare khodeshe 🤓vagarna az inaee nistam k betunam b hame eshgh bevarzam 🤷🏻‍♀️🔞
#samo#još#jedan#set#7€ 😄😄
Hand painted olive woodnecklace, with some original graphics remaining .

#jedan_craft #jedan #jedan_jewelry #olivewood #olive #seaspirit #necklace #colors #dots #simpledrawing #unique #onepiece #support #gold #illustration #pattern
#jedan #dosadni #cosak ili onaj za koji se svi uhvate kad obuvaju/izuvaju cipele ...e taj cosak ne mora biti ni dosadan ni zamazan ;)
#jedan  #dosadni  #cosak  ili onaj za koji se svi uhvate kad obuvaju/izuvaju cipele ...e taj cosak ne mora biti ni dosadan ni zamazan ;)
#Jedan #vidi #sve.! ☝
#Od #broja #največeg #za #jedan #broj #je #više. 🐻🙈❤
VFXpro PRIMER

Malo šire o prajmeru,  novitetu koga, naravno, mozete koristiti uz bilo koji tecni puder. Buduci da naš VFXpro puder spada u profesionalni make up, zato je i ovaj proizvod "stao" rame uz rame sa prajmerom.

#Prajmer ili baza za lice je u bukvalnom prevodu podloga na koju se nakon što je koža lica upije nanosi dekorativna kozmetika, odnosno puder, rumenilo, hajlajter i drugi preparati.

Prajmer za lice je jedan od revolucionarnih kozmetičkih proizvoda, koji u mnogome zamenjuje kremu za lice koja se ranije nanosila pre nanošenja sloja pudera, a sa osnovnim ciljem da se izbegne efekat „maske“ na licu, ili fenomen „ispucale kože“ kada puder ispuni pore i sitne bore na koži.

Čemu služi face primer i da li je neophodan kao kozmetički dodatak?

Kao što su ranije hidratantne kreme, zavisno od tipa kože korišćene kao osnova za hidrataciju lica pre nanošenja pudera bilo tečnog, kamenog ili onog u prahu, tako je sada prajmer za lice preuzeo ulogu neizostavnog kozmetičkog akcesoara koji je koristan iz više razloga:

#Prajmer se nanosi na kožu lica koju u prvom redu značajno hidrira, ali i olakšava „razmazivanje“ pudera na koži lica.
#Prajmer obezbeđuje dugotrajnost i postojanost nanete dekorativne šminke.
#Veliki make-up profesionalci smatraju prajmer za lice idealnim proizvodom jer on stvara jedan zaštitni „film“ između kože i pudera, čime se sprečava da puderi koji su dosta „teški“ za kožu lica, zapuše pore i dovedu do lakšeg i bržeg starenja kože.
#Jedan od takozvanih „bjuti trikova“ koji dodatno pojačava efekat prajmera za lice jeste da se pre njega nanese sloj kreme koja odgovara tipu kože, a da se nakon što je koža dovoljno apsorbovala kremu, preko nje nanese prajmer.
#Baza ili prajmer za lice se može koristiti i kao samostalan proizvod, naročito za dnevnu varijantu i naročito one forme prajmera koje imaju komponente sa anti-aging efektom tj. imaju sposobnost da ublaže ili izravnaju manje bore i nepravilnosti oko očiju, usana i nosa.
#Prajmer za lice ima sposobnost da u znatnoj meri ujednači ten kao i da osveži lice i da mu blistav izgled.
#Ukoliko pre dekorativne šminke kao podlogu koristite „face primer“, obezbedićete postojanos
VFXpro PRIMER Malo šire o prajmeru, novitetu koga, naravno, mozete koristiti uz bilo koji tecni puder. Buduci da naš VFXpro puder spada u profesionalni make up, zato je i ovaj proizvod "stao" rame uz rame sa prajmerom. #Prajmer  ili baza za lice je u bukvalnom prevodu podloga na koju se nakon što je koža lica upije nanosi dekorativna kozmetika, odnosno puder, rumenilo, hajlajter i drugi preparati. Prajmer za lice je jedan od revolucionarnih kozmetičkih proizvoda, koji u mnogome zamenjuje kremu za lice koja se ranije nanosila pre nanošenja sloja pudera, a sa osnovnim ciljem da se izbegne efekat „maske“ na licu, ili fenomen „ispucale kože“ kada puder ispuni pore i sitne bore na koži. Čemu služi face primer i da li je neophodan kao kozmetički dodatak? Kao što su ranije hidratantne kreme, zavisno od tipa kože korišćene kao osnova za hidrataciju lica pre nanošenja pudera bilo tečnog, kamenog ili onog u prahu, tako je sada prajmer za lice preuzeo ulogu neizostavnog kozmetičkog akcesoara koji je koristan iz više razloga: #Prajmer  se nanosi na kožu lica koju u prvom redu značajno hidrira, ali i olakšava „razmazivanje“ pudera na koži lica. #Prajmer  obezbeđuje dugotrajnost i postojanost nanete dekorativne šminke. #Veliki  make-up profesionalci smatraju prajmer za lice idealnim proizvodom jer on stvara jedan zaštitni „film“ između kože i pudera, čime se sprečava da puderi koji su dosta „teški“ za kožu lica, zapuše pore i dovedu do lakšeg i bržeg starenja kože. #Jedan  od takozvanih „bjuti trikova“ koji dodatno pojačava efekat prajmera za lice jeste da se pre njega nanese sloj kreme koja odgovara tipu kože, a da se nakon što je koža dovoljno apsorbovala kremu, preko nje nanese prajmer. #Baza  ili prajmer za lice se može koristiti i kao samostalan proizvod, naročito za dnevnu varijantu i naročito one forme prajmera koje imaju komponente sa anti-aging efektom tj. imaju sposobnost da ublaže ili izravnaju manje bore i nepravilnosti oko očiju, usana i nosa. #Prajmer  za lice ima sposobnost da u znatnoj meri ujednači ten kao i da osveži lice i da mu blistav izgled. #Ukoliko  pre dekorativne šminke kao podlogu koristite „face primer“, obezbedićete postojanos
#jos#jedan#citat#od#mene ~E.J🌹👏❤👭👌
There is no death without a warrant of the only Lord ☝️☝️☝️ - 2
NEMA SMRTI BEZ ODREDBE GOSPODARA JEDNOG I JEDINOG ☝️☝️☝️- 2
#death #smrt #zivot #live #lord #bog #Allah #only #jedan #jedini #odredba #kader #kaderullah
There is no death without a warrant of the only Lord☝️☝️☝️ NEMA SMRTI BEZ ODREDBE GOSPODARA JEDNOG I JEDINOG ☝️☝️☝️ #death #smrt #zivot #live #lord #bog #Allah #only #jedan #jedini #odredba #kader #kaderullah
Jedan onako uz put...brzinski..ne presladak...nije kremast...s dosta limuna...#coko #mini #kuglof #onako #jedan #tjedni #kolacic #sweet #dessert #dessertoftheday #foodart #cookies #food #bake #baking #limon
#jedan normalan utorak za nas četiri#pivo#stock 🥃🍺
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

069 100 208 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 069 100 208 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
Jednog dana napisat cu roman kako je bio lijep i lud. :) #Jedan#je#zivot#zivi#svaki#dan#kao#da#je#posljednji :) :)
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

069 100 208 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 069 100 208 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
#Jedan otac vrijedi kao stotinu učitelja
Nije mi rekao kako da živim. Živio je i pokazao mi to svojim primjerom.

Nisam ja bio nesto fin pravio sam i ja mnogo gluposti,nije mu bilo ugodno ali nikada mi nije okreno ledza postojala je sansa vise...
Kao malog decka sa 8 godina upoznaje me sa rukometom,Slogom i rajom.
20 godina ljubavi,zelje,snage,emocija,poraza,pobjeda 20 godina sve sto nosi rukomet...
Voli on rukomet  Slogu a jos igram ja a njemu srce ko Vranica...
Mamu sam znao prevarit i kad nisam ok,mama ko mama opet zagrli ali "on" ne njega je bilo tesko prevarit jednostavno veci mangup,laf od mene😉😉😉...
Znao me je istuc dobro i tad nisam mogao da skontam zasto me tuce da me boli i da placem...
Skonto sam to poslje 22 godine kad sam ja dobio svoju Adeu❤❤❤....
On je moj uzor,pravac put,on je moj prijatelj,drug ponos on je moj otac... #Majke nikad nisu same u svojim mislima. Majka uvek mora razmisliti dvaput, jednom za sebe i jednom za svoje dete☝
#Ne može se dijete majci odužiti.
Al’ za uzvrat može pažnju joj pružiti.
Materinska ljubav suzama se piše
pola svog života, majka suze briše.
#Mati, mati, mati, ja ti ruke ljubim,
nikad te iz srca neću da izgubim.
Tvoje mlijeko mati ja u sebi nosila,
s tobom ću se majko uvjek da ponosim.
#Sve što sam sada, ili što se nadam da ću biti, dugujem svome anđelu - majci❤❤
#VOLIMVASMNOGO❤❤❤
#mojiroditelji💪💪☝☝ #Ništa što sam učinio u životu mi nije pružilo toliko veselja i zadovoljstva od toga što sam otac svojoj djeci😊😊😊
#Jedan  otac vrijedi kao stotinu učitelja Nije mi rekao kako da živim. Živio je i pokazao mi to svojim primjerom. Nisam ja bio nesto fin pravio sam i ja mnogo gluposti,nije mu bilo ugodno ali nikada mi nije okreno ledza postojala je sansa vise... Kao malog decka sa 8 godina upoznaje me sa rukometom,Slogom i rajom. 20 godina ljubavi,zelje,snage,emocija,poraza,pobjeda 20 godina sve sto nosi rukomet... Voli on rukomet Slogu a jos igram ja a njemu srce ko Vranica... Mamu sam znao prevarit i kad nisam ok,mama ko mama opet zagrli ali "on" ne njega je bilo tesko prevarit jednostavno veci mangup,laf od mene😉😉😉... Znao me je istuc dobro i tad nisam mogao da skontam zasto me tuce da me boli i da placem... Skonto sam to poslje 22 godine kad sam ja dobio svoju Adeu❤❤❤.... On je moj uzor,pravac put,on je moj prijatelj,drug ponos on je moj otac... #Majke  nikad nisu same u svojim mislima. Majka uvek mora razmisliti dvaput, jednom za sebe i jednom za svoje dete☝ #Ne  može se dijete majci odužiti. Al’ za uzvrat može pažnju joj pružiti. Materinska ljubav suzama se piše pola svog života, majka suze briše. #Mati , mati, mati, ja ti ruke ljubim, nikad te iz srca neću da izgubim. Tvoje mlijeko mati ja u sebi nosila, s tobom ću se majko uvjek da ponosim. #Sve  što sam sada, ili što se nadam da ću biti, dugujem svome anđelu - majci❤❤ #VOLIMVASMNOGO ❤❤❤ #mojiroditelji 💪💪☝☝ #Ništa  što sam učinio u životu mi nije pružilo toliko veselja i zadovoljstva od toga što sam otac svojoj djeci😊😊😊
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

Direct ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: Direct ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID za 8. Mart / #Smještaj u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna, jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena Aranžmana Uključuje: * #Prevoz autobusom visoke turističke klase * #Smještaj u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu, jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča i obilazak Ohrida * #Organizacione troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite Vaša mjesta na vrijeme:

067 000 488 ,

069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati znači živjeti. 🇲🇰
* * ☆ #OHRID  za 8. Mart / #Smještaj  u hotelu City Palace ☆ * * ⇨ #Jedan  od Najboljih hotela u Makedoniji ☀️👌 #Sauna , jakuzi, tursko kupatilo / UKLJUČENO u cijenu ✨ / 4 Dana cijena 89 € - Od 08 do 11. Marta / 📌 #Cijena  Aranžmana Uključuje: * #Prevoz  autobusom visoke turističke klase * #Smještaj  u hotelu City Palace sa doručkom * #Saunu , jakuzi i tursko kupatilo * #Vodiča  i obilazak Ohrida * #Organizacione  troškove i vođu puta iz agencije ⇨ #Rezervišite  Vaša mjesta na vrijeme: 067 000 488 , 069 334 242 (viber) ili u inbox-u naše fb stranice. 📲 ☀️ #Putovati  znači živjeti. 🇲🇰