an online Instagram web viewer

#osmanlıtoplumu medias

Photos

Osmanlı'da Misafir Odasına Yazılan Beyit:"Ey Misafir Kıl Namazını Kıble Bu Yöndedir,İşte Leğen,İşte İbrik,İşte Peşgir(havlu) İptedir" #osmanlı #osmanli #osmanlidevleti #osmanlıdevleti #osmanliimparatorlugu #osmanlıimparatorluğu #osmanlıdönemi #osmanlıtarihi #evladıosmanlı #osmanlıtorunu #ottoman #ottomanempire #osmanlıkültürü #osmanlıtoplumu #islam #müslüman #musluman #ata #ecdad #namaz #kıble #peşgir #ibrik
Osmanlı Dönemi Kudüs Muhafızları (Kavaslar) 1890 #tarih #filistin #kudüs #osmanlıtoplumu #osmanlı #payitahtabdülhamid #payitaht #ottomanempire #osmanlitorunu #kudüs #filistin
Şeytanın dansçısı, son dönemlerini yaşayan Osmanlı imparatorluğu topraklarında başlayan, zengin olaylar örgüsüyle Avrupa'nın birçok şehrine yayılan bir hikâyedir. Okurken, 1900'lerin genel atmosferini soluyabileceğiniz bu güçlü romanın satırları arasında, dönemin edebiyat, müzik, resim ve felsefe alanlarında önemli isimleriyle de karşılaşacaksınız..
#stefanosdandolos #şeytanındansçısı #kitapkurdu #kitap #kitapyorum #kitapaşkı #kitapsever #kitapligim #kitapvekahve #kitaplarheryerde #mazi #tarih #tarihnotlari #tarihimiz #tarihenot #osmanlı #osmanlitarihi #osmanlıtoplumu
Şeytanın dansçısı, son dönemlerini yaşayan Osmanlı imparatorluğu topraklarında başlayan, zengin olaylar örgüsüyle Avrupa'nın birçok şehrine yayılan bir hikâyedir. Okurken, 1900'lerin genel atmosferini soluyabileceğiniz bu güçlü romanın satırları arasında, dönemin edebiyat, müzik, resim ve felsefe alanlarında önemli isimleriyle de karşılaşacaksınız.. #stefanosdandolos  #şeytanındansçısı  #kitapkurdu  #kitap  #kitapyorum  #kitapaşkı  #kitapsever  #kitapligim  #kitapvekahve  #kitaplarheryerde  #mazi  #tarih  #tarihnotlari  #tarihimiz  #tarihenot  #osmanlı  #osmanlitarihi  #osmanlıtoplumu 
‪Sultan Beşinci Murad ve Sultan Reşad Han'ın torunu Şehzade ve Beyzade Osman Efendi (Solda). Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Efendi (Sağda). @sehzadeorhan
..
#halife #ottoman #osmanlı #payitaht #payitahtabdülhamid #diriliş #dirilişertuğrul #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ehliosmanli #devletialiyyeiosmaniyye #türk #turkish #kayı #kayıboyu #osmangazi #orhangazi #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #kanunisultansüleyman #abdülmecidhan #abdülazizhan #abdülhamidhan #sultanreşad #beşincimurad #vahdettinhan
‪Sultan Beşinci Murad ve Sultan Reşad Han'ın torunu Şehzade ve Beyzade Osman Efendi (Solda). Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Efendi (Sağda). @sehzadeorhan .. #halife  #ottoman  #osmanlı  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #diriliş  #dirilişertuğrul  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ehliosmanli  #devletialiyyeiosmaniyye  #türk  #turkish  #kayı  #kayıboyu  #osmangazi  #orhangazi  #fatihsultanmehmet  #yavuzsultanselim  #kanunisultansüleyman  #abdülmecidhan  #abdülazizhan  #abdülhamidhan  #sultanreşad  #beşincimurad  #vahdettinhan 
Nam-ı Değer Hasan Tahsin Paşa ✏️Çizer : @neslileeart
..
Bahadır Yenişehirlioğlu
@yenisehirlioglu
..
#tahsinpaşa #payitaht #payitahtabdülhamid #sonosmanlı #ottoman #osmanlı #osmanlıdevleti #ottomanempire #osmanlıtarihi #ottomanhistory #osmanlıtoplumu #ottomansociety
Ali Semerkandî Hazretlerinin Türbesi, Çamlıdere, Ankara (Panoramik) 📷Osmanlı Toplumu
..
Panoramik fotoğraf paylaşmamızı istiyorsanız, yorum kısmına "Evet" yazarak destek olunuz.
..
Ali Semerkandî, tahsîlini tamamladıktan sonra, Mekke-i mükerremeye gitti. Kâbe-i muazzamada yıllarca imâmlık yaptı. Orada, insanları Ehl-i sünnet îtikâdına uygun bir îmân ile yaşamaları, ibâdetlerini sünnet-i şerîfe uygun yapabilmeleri için çok çalıştı. Mânevî bir işâret ile Medîne-i münevvereye geldi. Orada Resûlullah efendimizin mübârek türbelerinde yedi sene kadar türbedârlık hizmetinde bulundu. Bir gün rüyâsında, Peygamber efendimizin kerîmeleri Fâtımâ vâlidemizi gördü. Rüyâda; "Yâ Ali! Resûlullah'ın huzûruna git. Seni mânevî evlatlığa kabûl buyuracak!" dedi. Ali Semerkandî uyanınca, hemen Resûlullah'ın mübârek huzûruna koştu. Mübârek kabrinin karşısına geçip, diz üzerinde edeble oturdu. Başını önüne eğerek, murâkabe hâlinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i mutahheradan Resûlullah efendimizin; "Buyur yâ Ali! Seni mânevî evlâdım olarak kabûl ettim. Kıyâmete kadar bu mûcizem bâkî kalsın. Yâ Ali! Öyle bir beldeye git ki, fakirlikleri sebebiyle beni ziyâret edemeyen ümmetim, seni ziyâret etsinler. Sen benim evlâdım olduğun için, sana yapılan ziyâreti bana yapılmış gibi kabûl ederim." mübârek sözlerini işitti. Bu sözleri, büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî hazretleri, sevincinden ağladı ve cenâb-ı Hakk'ın verdiği bu nîmetten dolayı şükür secdesi yaptı. Anadolu'ya gitmesi gerektiğini anladı ve hemen harekete geçti.
..
Ali Semerkandî, bugünkü Ankara'nın Çamlıdere havâlisine geldi. (Çamlıdere'nin eski ismi Şeyhler olup, bu zâta izâfeten verildi.) Çamlıdere'ye bir derviş kıyâfetinde gelen Ali Semerkandî, oradaki insanların çok fakir olduğunu görerek, işâret buyurulan yerin burası olduğunu mânevî keşf ile anladı. Buradaki insanların irşâdı, Allahü teâlânın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pekçok talebeleri oldu. İslâmiyeti yaymak için çalıştı.
..
Ali Semerkandî, 1457 (H.862) târihinde Çamlıdere'de vefât etti.
..
#alisemerkandi #çamlıdere #ankara #turkey #türkiye #panoramik #panoramic #ottoman #osmanlı #ottomansociety #osmanlıtoplumu
Ali Semerkandî Hazretlerinin Türbesi, Çamlıdere, Ankara (Panoramik) 📷Osmanlı Toplumu .. Panoramik fotoğraf paylaşmamızı istiyorsanız, yorum kısmına "Evet" yazarak destek olunuz. .. Ali Semerkandî, tahsîlini tamamladıktan sonra, Mekke-i mükerremeye gitti. Kâbe-i muazzamada yıllarca imâmlık yaptı. Orada, insanları Ehl-i sünnet îtikâdına uygun bir îmân ile yaşamaları, ibâdetlerini sünnet-i şerîfe uygun yapabilmeleri için çok çalıştı. Mânevî bir işâret ile Medîne-i münevvereye geldi. Orada Resûlullah efendimizin mübârek türbelerinde yedi sene kadar türbedârlık hizmetinde bulundu. Bir gün rüyâsında, Peygamber efendimizin kerîmeleri Fâtımâ vâlidemizi gördü. Rüyâda; "Yâ Ali! Resûlullah'ın huzûruna git. Seni mânevî evlatlığa kabûl buyuracak!" dedi. Ali Semerkandî uyanınca, hemen Resûlullah'ın mübârek huzûruna koştu. Mübârek kabrinin karşısına geçip, diz üzerinde edeble oturdu. Başını önüne eğerek, murâkabe hâlinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i mutahheradan Resûlullah efendimizin; "Buyur yâ Ali! Seni mânevî evlâdım olarak kabûl ettim. Kıyâmete kadar bu mûcizem bâkî kalsın. Yâ Ali! Öyle bir beldeye git ki, fakirlikleri sebebiyle beni ziyâret edemeyen ümmetim, seni ziyâret etsinler. Sen benim evlâdım olduğun için, sana yapılan ziyâreti bana yapılmış gibi kabûl ederim." mübârek sözlerini işitti. Bu sözleri, büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî hazretleri, sevincinden ağladı ve cenâb-ı Hakk'ın verdiği bu nîmetten dolayı şükür secdesi yaptı. Anadolu'ya gitmesi gerektiğini anladı ve hemen harekete geçti. .. Ali Semerkandî, bugünkü Ankara'nın Çamlıdere havâlisine geldi. (Çamlıdere'nin eski ismi Şeyhler olup, bu zâta izâfeten verildi.) Çamlıdere'ye bir derviş kıyâfetinde gelen Ali Semerkandî, oradaki insanların çok fakir olduğunu görerek, işâret buyurulan yerin burası olduğunu mânevî keşf ile anladı. Buradaki insanların irşâdı, Allahü teâlânın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pekçok talebeleri oldu. İslâmiyeti yaymak için çalıştı. .. Ali Semerkandî, 1457 (H.862) târihinde Çamlıdere'de vefât etti. .. #alisemerkandi  #çamlıdere  #ankara  #turkey  #türkiye  #panoramik  #panoramic  #ottoman  #osmanlı  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu 
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler.
..
Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
..
#osmanlıca #osmanlica #lisan #dil #language #yeni #kelime #cümle #osmanlıcacaps #osmanlicacaps #caps #kayı #kayıboyu #türkdili #türk #turkish #turkishlanguage #ottoman #osmanlı #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #ehliosmanli #devletialiyyeiosmaniyye #cihanhakimiyetiosmanlı
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler. .. Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 .. #osmanlıca  #osmanlica  #lisan  #dil  #language  #yeni  #kelime  #cümle  #osmanlıcacaps  #osmanlicacaps  #caps  #kayı  #kayıboyu  #türkdili  #türk  #turkish  #turkishlanguage  #ottoman  #osmanlı  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #ehliosmanli  #devletialiyyeiosmaniyye  #cihanhakimiyetiosmanlı 
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü Diyarbakır'da Mehmetçik, elleri tetikte nöbet tuttukları mevzide sırayla iftar ve sahur yapıyor. @tgrthaber
..
🇹🇷Ya Rabbi, askerlerimize güç kuvvet ver, düşmana karşı muzaffer eyle. Amin!
..
#mehmetçik #sahur #iftar #teravih #ramazan #oruç #turkey #türkiye #ottoman #osmanlı #payitaht #payitahtabdülhamid #diriliş #dirilişertuğrul #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ehliosmanli #devletialiyyeiosmaniyye #türk #turkish #kayı #kayıboyu #osmangazi #fatihsultanmehmet #abdülhamidhan #vahdettinhan
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü Diyarbakır'da Mehmetçik, elleri tetikte nöbet tuttukları mevzide sırayla iftar ve sahur yapıyor. @tgrthaber .. 🇹🇷Ya Rabbi, askerlerimize güç kuvvet ver, düşmana karşı muzaffer eyle. Amin! .. #mehmetçik  #sahur  #iftar  #teravih  #ramazan  #oruç  #turkey  #türkiye  #ottoman  #osmanlı  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #diriliş  #dirilişertuğrul  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ehliosmanli  #devletialiyyeiosmaniyye  #türk  #turkish  #kayı  #kayıboyu  #osmangazi  #fatihsultanmehmet  #abdülhamidhan  #vahdettinhan 
ABDÜLAZİZ HÂNIN ŞEHÂDETİ
..
Os­man­lı pâdişah­la­rı­nın 32.si, İslam halîfelerinin 97.si, Sul­tan II. Mah­mud’un 2. oğludur. Sultan Abdüla­ziz Hân (1830-1876), 14 yıl 11 ay 5 gün taht­ta kal­dı. Mithat Paşanın kışkırt­ma­la­rıyle üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri 10 Ma­yıs 1876’da bir pro­tes­to yü­rü­yü­şü dü­zen­le­di. 30 Ma­yıs 1876 Sa­lı gü­nü sabaha doğ­ru sa­ray, Hüseyin Avni Pa­şa ko­mu­ta­sın­da­ki asker­ler­ce ba­sıl­dı ve Sul­tan Abdü­la­ziz Hân, taht­tan in­di­ri­lip Top­ka­pı Sarayı’na hapse­dil­di. Bir­kaç gün son­ra Mithat Pa­şa ve Se­ras­ker (Savun­ma Ba­ka­nı) Hü­se­yin Avni Pa­şa ve ar­kadaşla­rı ta­ra­fın­dan, Fe­ri­ye Sarayı’nda Kur’ân-ı kerîm okur­ken bi­lek da­mar­la­rı kes­ti­ri­le­rek şe­hit edildi. (4 Haziran 1876) Kabri, Sultan Mah­mud Türbe­si’n­dedir.
..
Allahü teala şefaatine nail eylesin. Amin
..
#abdülazizhan #cennetmekan #kuranıkerim #şehit #tarihtebugün #gününtarihi #padişah #halife #caliph #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
ABDÜLAZİZ HÂNIN ŞEHÂDETİ .. Os­man­lı pâdişah­la­rı­nın 32.si, İslam halîfelerinin 97.si, Sul­tan II. Mah­mud’un 2. oğludur. Sultan Abdüla­ziz Hân (1830-1876), 14 yıl 11 ay 5 gün taht­ta kal­dı. Mithat Paşanın kışkırt­ma­la­rıyle üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri 10 Ma­yıs 1876’da bir pro­tes­to yü­rü­yü­şü dü­zen­le­di. 30 Ma­yıs 1876 Sa­lı gü­nü sabaha doğ­ru sa­ray, Hüseyin Avni Pa­şa ko­mu­ta­sın­da­ki asker­ler­ce ba­sıl­dı ve Sul­tan Abdü­la­ziz Hân, taht­tan in­di­ri­lip Top­ka­pı Sarayı’na hapse­dil­di. Bir­kaç gün son­ra Mithat Pa­şa ve Se­ras­ker (Savun­ma Ba­ka­nı) Hü­se­yin Avni Pa­şa ve ar­kadaşla­rı ta­ra­fın­dan, Fe­ri­ye Sarayı’nda Kur’ân-ı kerîm okur­ken bi­lek da­mar­la­rı kes­ti­ri­le­rek şe­hit edildi. (4 Haziran 1876) Kabri, Sultan Mah­mud Türbe­si’n­dedir. .. Allahü teala şefaatine nail eylesin. Amin .. #abdülazizhan  #cennetmekan  #kuranıkerim  #şehit  #tarihtebugün  #gününtarihi  #padişah  #halife  #caliph  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Bu mübarek ayda, bu kutsal davada, bu cennet vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Fatiha okuyalım.
..
#vatansağolsun #şırnak #şehit #aydoğanaydın #şehitlerölmez #başınsağolsuntürkiyem #türksilahlıkuvvetleri #tsk #jöh #pöh #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomansociety #osmanlıtoplumu
"Bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan tüm kahramanlarımızın mekânları cennet olsun!"
..
#şırnak #şehit #aydoğanaydın #şehitlerölmez #başınsağolsuntürkiyem #türksilahlıkuvvetleri #tsk #jöh #pöh #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomansociety #osmanlıtoplumu
Şehid Aydoğan Aydın 🇹🇷Allahü tala rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Amin!
..
#şırnak #şehit #aydoğanaydın #şehitlerölmez #başınsağolsuntürkiyem #türksilahlıkuvvetleri #tsk #jöh #pöh #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomansociety #osmanlıtoplumu
Şehitlerimize Allahü teala'dan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederim. #şırnak #şehit #şehitlerölmez #başınsağolsuntürkiyem #türksilahlıkuvvetleri #tsk #jöh #pöh #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomansociety #osmanlıtoplumu
..
Şırnak'ın Şenoba ilçesinden havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü Biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 şehidimiz var. Son dakika bilgisine göre; Fikri Işık, Mehmet Şimşek, Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Akar Şırnak'a gitti
Şehitlerimize Allahü teala'dan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederim. #şırnak  #şehit  #şehitlerölmez  #başınsağolsuntürkiyem  #türksilahlıkuvvetleri  #tsk  #jöh  #pöh  #ottoman  #osmanlı  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  .. Şırnak'ın Şenoba ilçesinden havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü Biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 şehidimiz var. Son dakika bilgisine göre; Fikri Işık, Mehmet Şimşek, Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Akar Şırnak'a gitti
Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyaret ediniz! Zira, o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler. Hacı Bayrâm-ı Velî “Rahmetullahi aleyh”
..
#ramazan2017 #ramazan #ramadan #takvim #türktakvim #turktakvim #namaz #namazvakti #ezan #hadisişerif #hicri #hicritakvim #hicriyılbaşı #rumi #üçaylar #recep #şaban #dua #calendar #prayer #prayertimes #salat #salattimes #islam #islamic #osmanlı #ottoman #osmanlıtoplumu #ottomansociety
Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyaret ediniz! Zira, o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler. Hacı Bayrâm-ı Velî “Rahmetullahi aleyh” .. #ramazan2017  #ramazan  #ramadan  #takvim  #türktakvim  #turktakvim  #namaz  #namazvakti  #ezan  #hadisişerif  #hicri  #hicritakvim  #hicriyılbaşı  #rumi  #üçaylar  #recep  #şaban  #dua  #calendar  #prayer  #prayertimes  #salat  #salattimes  #islam  #islamic  #osmanlı  #ottoman  #osmanlıtoplumu  #ottomansociety 
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Türbesi
..
Selçûkî pâdişâhlarından sultân Melikşâhın vezîrlerinden Ebû Sa’îd-i Harezmî, Ebû Hanîfe hazretlerinin mezârı üzerine mükemmel bir türbe yapdı. Sonra, Osmânlı Pâdişâhları “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu türbeyi çok def’a ta’mîr ve tezyîn eyledi.
..
Hanefî mezhebi, Osmânlı Devleti zemânında her yere yayıldı. Devletin resmî mezhebi gibi oldu. Bugün, dünyâ yüzünde bulunan Ehl-i islâmın yarıdan fazlası ve Ehl-i sünnetin pekçoğu, Hanefî mezhebine göre ibâdet etmekdedir.
..
Kaynak: Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye Sayfa 441
..
#imamıazam #ebuhanife #selçuklu #melikşah #osmanlıtoplumu #kayı #kayıboyu #osmanlı #ottoman #osmanlıtorunu #osmanlitarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #türk #ertuğrulgazi #dirilişertuğrul #padişah #osmanli #osmangazi #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #kanunisultansüleyman #abdülhamid #abdülhamidhan #payitahtabdülhamid #abdulaziz #vahdettin #ottomanhistory #osmanlitarihi
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Türbesi .. Selçûkî pâdişâhlarından sultân Melikşâhın vezîrlerinden Ebû Sa’îd-i Harezmî, Ebû Hanîfe hazretlerinin mezârı üzerine mükemmel bir türbe yapdı. Sonra, Osmânlı Pâdişâhları “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu türbeyi çok def’a ta’mîr ve tezyîn eyledi. .. Hanefî mezhebi, Osmânlı Devleti zemânında her yere yayıldı. Devletin resmî mezhebi gibi oldu. Bugün, dünyâ yüzünde bulunan Ehl-i islâmın yarıdan fazlası ve Ehl-i sünnetin pekçoğu, Hanefî mezhebine göre ibâdet etmekdedir. .. Kaynak: Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye Sayfa 441 .. #imamıazam  #ebuhanife  #selçuklu  #melikşah  #osmanlıtoplumu  #kayı  #kayıboyu  #osmanlı  #ottoman  #osmanlıtorunu  #osmanlitarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #türk  #ertuğrulgazi  #dirilişertuğrul  #padişah  #osmanli  #osmangazi  #fatihsultanmehmet  #yavuzsultanselim  #kanunisultansüleyman  #abdülhamid  #abdülhamidhan  #payitahtabdülhamid  #abdulaziz  #vahdettin  #ottomanhistory  #osmanlitarihi 
Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi, Fatih Camii, İstanbul.
..
Admin: Fatih Camii Kuran-ı Kerim kursuna giderken, 1 Fatiha 3 İhlas okuduktan sonra kursa giderdim. Ne güzel günlerdi o günler. Hadisi şerif ile müjdelenmiş O güzel kumandana, dünyada iken komşu olmak nasip oldu Elhamdülillah. Ahirettede komşu olmak nasip olur İnşallah.
..
#osmanlıtoplumu #ottomansociety #osmanlıimparatorluğu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #osmanlıtarihi #ottomanhistory #fatih #fetih1453 #istanbulfatihi #fatihsultanmehmedhan #fatihsultanmehmed #cennetmekan #conqueror #kelimetullah #hanedanıaliosman #devletialiyyeiosmaniyye #hzmuhammed #islam #islamiyet #islamic #quran #kuranikerim #29mayıs #pazartesi
Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi, Fatih Camii, İstanbul. .. Admin: Fatih Camii Kuran-ı Kerim kursuna giderken, 1 Fatiha 3 İhlas okuduktan sonra kursa giderdim. Ne güzel günlerdi o günler. Hadisi şerif ile müjdelenmiş O güzel kumandana, dünyada iken komşu olmak nasip oldu Elhamdülillah. Ahirettede komşu olmak nasip olur İnşallah. .. #osmanlıtoplumu  #ottomansociety  #osmanlıimparatorluğu  #ottomanempire  #osmanlidevleti  #osmanli  #ottoman  #osmanlıtarihi  #ottomanhistory  #fatih  #fetih1453  #istanbulfatihi  #fatihsultanmehmedhan  #fatihsultanmehmed  #cennetmekan  #conqueror  #kelimetullah  #hanedanıaliosman  #devletialiyyeiosmaniyye  #hzmuhammed  #islam  #islamiyet  #islamic  #quran  #kuranikerim  #29mayıs  #pazartesi 
Evinize iş yerinize eminim çok yakışacak TUĞRA özel imalat ölçüleri 100×90
 #aksesuar #tugra #mobilya #dresuar #konya #ahşap #homedesign #homedecor #benimstilim #evdekorasyonu #istanbul #antre #antalya #izmir #tablo #icmimar #osm #osmanlıtoplumu
AHMET CEVDET PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed Cevdet pâşa 1238 [m. 1823] de Lofcada tevellüd, 1312 [m. 1894] de vefât etdi. Fâtih câmi’i şerîfi bağçesinde mermer kabri vardır. Bütün milletlerin çok kıymet verdiği (Mecelle) adındaki kitâbı hâzırlamakla, islâmiyyete büyük hizmet etmişdir. (Kısas-ı Enbiyâ) ve (Ma’lûmât-i nâfi’a) kitâbları meşhûr”
..
Kaynak: “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” Hüseyn Hilmi Işık.
..
#ahmetcevdetpaşa #cevdetpaşa #fatihcamii #mecelle #kısasıenbiya #ottoman #osmanlı #osmanlitarihi #ottomanhistory #osmanlıdevleti #ottomanempire #osmanlıtoplumu #ottomansociety #milliarşiv #millitarih
AHMET CEVDET PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed Cevdet pâşa 1238 [m. 1823] de Lofcada tevellüd, 1312 [m. 1894] de vefât etdi. Fâtih câmi’i şerîfi bağçesinde mermer kabri vardır. Bütün milletlerin çok kıymet verdiği (Mecelle) adındaki kitâbı hâzırlamakla, islâmiyyete büyük hizmet etmişdir. (Kısas-ı Enbiyâ) ve (Ma’lûmât-i nâfi’a) kitâbları meşhûr” .. Kaynak: “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” Hüseyn Hilmi Işık. .. #ahmetcevdetpaşa  #cevdetpaşa  #fatihcamii  #mecelle  #kısasıenbiya  #ottoman  #osmanlı  #osmanlitarihi  #ottomanhistory  #osmanlıdevleti  #ottomanempire  #osmanlıtoplumu  #ottomansociety  #milliarşiv  #millitarih 
AHMET CEVDET PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed Cevdet pâşa 1238 [m. 1823] de Lofcada tevellüd, 1312 [m. 1894] de vefât etdi. Fâtih câmi’i şerîfi bağçesinde mermer kabri vardır. Bütün milletlerin çok kıymet verdiği (Mecelle) adındaki kitâbı hâzırlamakla, islâmiyyete büyük hizmet etmişdir. (Kısas-ı Enbiyâ) ve (Ma’lûmât-i nâfi’a) kitâbları meşhûr”
..
Kaynak: “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” Hüseyn Hilmi Işık.
..
#ahmetcevdetpaşa #cevdetpaşa #fatihcamii #mecelle #kısasıenbiya #ottoman #osmanlı #osmanlitarihi #ottomanhistory #osmanlıdevleti #ottomanempire #osmanlıtoplumu #ottomansociety
AHMET CEVDET PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed Cevdet pâşa 1238 [m. 1823] de Lofcada tevellüd, 1312 [m. 1894] de vefât etdi. Fâtih câmi’i şerîfi bağçesinde mermer kabri vardır. Bütün milletlerin çok kıymet verdiği (Mecelle) adındaki kitâbı hâzırlamakla, islâmiyyete büyük hizmet etmişdir. (Kısas-ı Enbiyâ) ve (Ma’lûmât-i nâfi’a) kitâbları meşhûr” .. Kaynak: “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” Hüseyn Hilmi Işık. .. #ahmetcevdetpaşa  #cevdetpaşa  #fatihcamii  #mecelle  #kısasıenbiya  #ottoman  #osmanlı  #osmanlitarihi  #ottomanhistory  #osmanlıdevleti  #ottomanempire  #osmanlıtoplumu  #ottomansociety 
Osmanlı'nın baş mimarı Sinan'ın talebesi Mehmet İsa Efendi'nin Hindistan'da inşa ettiği Taç Mahal'in ilk fotoğrafı (1860).
..
#mimarsinan #isaefendi #taçmahal #tacmahal #hindistan #india #ottoman #osmanlı #osmanlıtarihi #ottomanhistory #osmanlıdevleti #ottomanempire #osmanlıimparatorluğu #ottomanimperial #osmanlıtoplumu #ottomansociety
Sahura kalkıyoruz. 27 Mayıs 2017 Oruçluyuz (1 Ramezân 1438). İmsak 03:18 (İstanbul için)
..
İmsak, gecenin bitimi, günün başlaması demektir. Dinimizde gün, imsak vaktinde başlar, bir dahaki imsak vaktinde biter.
.
Ramazanda yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye Gazetesi Takviminde (www.turktakvim.com) yazılı olan imsak vaktinde, yiyip içmeyi kesmelidir! Türkiye'de bundan 15-20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir!
..
Yanlış takvimlere göre hareket edip de, yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin, suçu yanlış takvime bulması, kendini mesuliyetten kurtaramaz!
..
Bu güzel haberi arkadaşlarınızı yoruma ekleyerek görmelerini sağlayıp, sayfamıza destek olun.
..
#ramazan #ramadan #sahur #oruç #iftar #kadirgecesi #bayram #ramazanbayramı #ottoman #osmanlı #osmanlıtarihi #ottomanhistory #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanempire #osmanlıdevleti
Sahura kalkıyoruz. 27 Mayıs 2017 Oruçluyuz (1 Ramezân 1438). İmsak 03:18 (İstanbul için) .. İmsak, gecenin bitimi, günün başlaması demektir. Dinimizde gün, imsak vaktinde başlar, bir dahaki imsak vaktinde biter. . Ramazanda yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye Gazetesi Takviminde (www.turktakvim.com) yazılı olan imsak vaktinde, yiyip içmeyi kesmelidir! Türkiye'de bundan 15-20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir! .. Yanlış takvimlere göre hareket edip de, yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin, suçu yanlış takvime bulması, kendini mesuliyetten kurtaramaz! .. Bu güzel haberi arkadaşlarınızı yoruma ekleyerek görmelerini sağlayıp, sayfamıza destek olun. .. #ramazan  #ramadan  #sahur  #oruç  #iftar  #kadirgecesi  #bayram  #ramazanbayramı  #ottoman  #osmanlı  #osmanlıtarihi  #ottomanhistory  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den FETÖ'ye şok mektup! (👈Sola kaydır)
..
Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ'ye yazdığı şok mektup @tgrthaber 'de ortaya çıktı.
..
#din #diyanet #diyanetişleri #diyanetişleribaşkanlığı #FETÖ #mektup #mehmetgörmez #tgrthaber #ahmetşimşirgil #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #osmanlıtoplumu #ottomansociety #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid
Kendinize, evlâdınıza, kötü duâ etmeyiniz! Allahü teâlânın kaderine râzı olunuz. Hadîs-i şerîf
..
#takvim #türktakvim #turktakvim #namaz #namazvakti #ezan #hadisişerif #güzelsözler #hikmetlisözler #hicri #hicritakvim #hicriyılbaşı #rumi #üçaylar #recep #şaban #ramazan #dua #calendar #prayer #prayertimes #salat #salattimes #islam #islamic #osmanlı #ottoman #osmanlıtoplumu #ottomansociety
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler.
..
Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
..
#osmanlıca #osmanlica #lisan #dil #language #yeni #kelime #cümle #osmanlıcacaps #osmanlicacaps #caps #kayı #kayıboyu #kayıobası #türkdili #türk #turkish #turkishlanguage #ottoman #osmanlı #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler. .. Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 .. #osmanlıca  #osmanlica  #lisan  #dil  #language  #yeni  #kelime  #cümle  #osmanlıcacaps  #osmanlicacaps  #caps  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #türkdili  #türk  #turkish  #turkishlanguage  #ottoman  #osmanlı  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Ertuğrul Gazi kabri başında torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Abdülhamid Han torunu) dua ediyor. Amin!
@abdulhamidkayihanosmanoglu
..
#ertuğrulgazi #ertuğrulgazitürbesi #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #selçuklu #selçukludevleti #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
Ertuğrul Gazi kabri başında torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Abdülhamid Han torunu) dua ediyor. Amin! @abdulhamidkayihanosmanoglu .. #ertuğrulgazi  #ertuğrulgazitürbesi  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #selçuklu  #selçukludevleti  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Bir kimse ilmi ile mal kazanamazsa bile, onunla mânevî güzelliğe kavuşur. İmâm-ı Mâverdî “Rahmetullahi aleyh”
..
#takvim #türktakvim #turktakvim #namaz #namazvakti #ezan #hadisişerif #güzelsözler #hikmetlisözler #hicri #hicritakvim #hicriyılbaşı #rumi #üçaylar #recep #şaban #ramazan #dua #calendar #prayer #prayertimes #salat #salattimes #islam #islamic #osmanlı #ottoman #osmanlıtoplumu #ottomansociety
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler.
..
Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
..
#osmanlıca #osmanlica #lisan #dil #language #yeni #kelime #cümle #osmanlıcacaps #osmanlicacaps #caps #kayı #kayıboyu #kayıobası #türkdili #türk #turkish #turkishlanguage #ottoman #osmanlı #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
Osmanlıca okuyanlar yoruma yazabilirler. .. Arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutma..👍 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 .. #osmanlıca  #osmanlica  #lisan  #dil  #language  #yeni  #kelime  #cümle  #osmanlıcacaps  #osmanlicacaps  #caps  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #türkdili  #türk  #turkish  #turkishlanguage  #ottoman  #osmanlı  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Allahü teâlâ Davud aleyhisselama demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazînesinden bir şey almazdı.
Kaynak: dinimizislam.com
..
Bu mucizesinden dolayı Davut aleyhisselama demircilik mesleğinin pîri de denir.
..
#hazreti #davud #davudaleyhisselam #peygamber #resul #nebi #zebur #demir #iron #mucize #iman #islam #islamic #osmanlitoplumu #ottomansociety
Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.
..
Kayı Boyu simgesi 400 çadırlık bir beylikten, Dünya'ya 600 yıldan fazla hükmeden Osmanlı Devleti'ni kurmuş olan Türk Boyu'nu simgeler.
..
#kayı #kayıboyu #tamga #osmanlı #ottoman #osmanlıtorunu #osmanlitarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #türk #ertuğrulgazi #dirilişertuğrul #padişah #osmanli #osmangazi #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #kanunisultansüleyman #abdülhamid #abdülhamidhan #payitahtabdülhamid #abdulaziz #vahdettin #rte #receptayyiperdoğan #türkiye #turkey #osmanlıtoplumu
Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır. .. Kayı Boyu simgesi 400 çadırlık bir beylikten, Dünya'ya 600 yıldan fazla hükmeden Osmanlı Devleti'ni kurmuş olan Türk Boyu'nu simgeler. .. #kayı  #kayıboyu  #tamga  #osmanlı  #ottoman  #osmanlıtorunu  #osmanlitarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #türk  #ertuğrulgazi  #dirilişertuğrul  #padişah  #osmanli  #osmangazi  #fatihsultanmehmet  #yavuzsultanselim  #kanunisultansüleyman  #abdülhamid  #abdülhamidhan  #payitahtabdülhamid  #abdulaziz  #vahdettin  #rte  #receptayyiperdoğan  #türkiye  #turkey  #osmanlıtoplumu 
Osmanlı Sultanları Tuğraları
..
En eski Osmanlı tuğrası ikinci Osmanlı sultanı Orhan Gazi’ye aittir. Bu tuğrayı taşıyan iki belge bulunmuştur (2). Birinci sultan Osman Gazi’ye ait bir tuğraya günümüze dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bu nedenle 36 Osmanlı padişahı ama 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır. (Ancak duyumlarımıza göre Osman Gazi’ye ait bir tek sikke (para) bulunmuştur ve bunda "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" ifadesi yer almaktadır). Kaynak: tugra.org
..
#tuğra #tugra #imza #tamga #damga #kayı #kayıboyu #kayıobası #türk #turkish #ottoman #osmanlı #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
Osmanlı Sultanları Tuğraları .. En eski Osmanlı tuğrası ikinci Osmanlı sultanı Orhan Gazi’ye aittir. Bu tuğrayı taşıyan iki belge bulunmuştur (2). Birinci sultan Osman Gazi’ye ait bir tuğraya günümüze dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bu nedenle 36 Osmanlı padişahı ama 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır. (Ancak duyumlarımıza göre Osman Gazi’ye ait bir tek sikke (para) bulunmuştur ve bunda "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" ifadesi yer almaktadır). Kaynak: tugra.org .. #tuğra  #tugra  #imza  #tamga  #damga  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
🇹🇷Mehter marşı dinlerken "tüyleriniz diken diken" oluyorsa, rahat olun... Siz de Osmanlı torunusunuz.
..
Arkadaşlarınızı etiketleyip sayfamıza destek olun 👍
..
🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎
@millitarih 
@milliteknoloji 
@milliarsiv
..
#mehter #mehtermarşı #mehteran #mehterbaşı #mehtertakımı #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #selçuklu #selçukludevleti #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
🇹🇷Mehter marşı dinlerken "tüyleriniz diken diken" oluyorsa, rahat olun... Siz de Osmanlı torunusunuz. .. Arkadaşlarınızı etiketleyip sayfamıza destek olun 👍 .. 🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎 @millitarih @milliteknoloji @milliarsiv .. #mehter  #mehtermarşı  #mehteran  #mehterbaşı  #mehtertakımı  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #selçuklu  #selçukludevleti  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Fatih Sultan Mehmed Han (Saltanat: 1451-1481). Sultan Mehmed'i tanımlamak için sadece bir kelime kullanabilseydiniz, hangi kelimeyi seçerdiniz?
..
#fatih #sultan #mehmet #fatihsultanmehmet #kelime #kayı #kayıboyu #kayıobası #türk #turkish #ottoman #osmanlı #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
İstanbul'da Erguvan Zamanı
..
Erguvanlar, baharın müjdecisi olarak bilinir…
..
Erguvan, yapraklanmadan evvel Nisan ayı sonunda Mayıs ayının ilk günlerinde sadece birkaç haftalığına baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul görmüş olan morumsu pembe tonda çiçekler açar. Erguvan ağacı bahar aylarında İstanbul Boğazı’nı morumsu çiçeklere büründürür. Erguvan moru, Bizans hükümdarlarının kıyafetlerinde kullanılan bir renktir. Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için, bir zenginlik ve güç belirtisiydi; imparator dışında hiç kimse mor pelerin takamazdı.
..
Osmanlı Devleti’nin simgelerinden biriydi…
..
Erguvan, yüzyıllarca Osmanlı devletinde de simge olmuştur. Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd'ın damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle buluşması nedeniyle 14. yüzyıldan itibaren her bahar düzenlemeye başlanan erguvan şenlikleri, 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülmüştür; günümüzde bu şenlikler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları ile tekrar canlandırılmaya başlamıştır.
Ayrıca erguvanın sert ve güçlü dallarından baston yapılmıştır. Mor, lila, pembe tonları arasındaki rengi de Türk mutfağında salatalara renk ve lezzet vermek için tercih edilmiştir. 
Kaynak: ibb.gov.tr
..
#erguvan #erguvanzamanı #istanbuldaerguvanzamanı #istabul #mor #lila #pembe #morumsu #yıldırımbeyazid #emirsultan #rumelihisarı #boğaziçi #bosphorus #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
İstanbul'da Erguvan Zamanı .. Erguvanlar, baharın müjdecisi olarak bilinir… .. Erguvan, yapraklanmadan evvel Nisan ayı sonunda Mayıs ayının ilk günlerinde sadece birkaç haftalığına baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul görmüş olan morumsu pembe tonda çiçekler açar. Erguvan ağacı bahar aylarında İstanbul Boğazı’nı morumsu çiçeklere büründürür. Erguvan moru, Bizans hükümdarlarının kıyafetlerinde kullanılan bir renktir. Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için, bir zenginlik ve güç belirtisiydi; imparator dışında hiç kimse mor pelerin takamazdı. .. Osmanlı Devleti’nin simgelerinden biriydi… .. Erguvan, yüzyıllarca Osmanlı devletinde de simge olmuştur. Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd'ın damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle buluşması nedeniyle 14. yüzyıldan itibaren her bahar düzenlemeye başlanan erguvan şenlikleri, 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülmüştür; günümüzde bu şenlikler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları ile tekrar canlandırılmaya başlamıştır. Ayrıca erguvanın sert ve güçlü dallarından baston yapılmıştır. Mor, lila, pembe tonları arasındaki rengi de Türk mutfağında salatalara renk ve lezzet vermek için tercih edilmiştir. Kaynak: ibb.gov.tr .. #erguvan  #erguvanzamanı  #istanbuldaerguvanzamanı  #istabul  #mor  #lila  #pembe  #morumsu  #yıldırımbeyazid  #emirsultan  #rumelihisarı  #boğaziçi  #bosphorus  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
Osmanlı'nın 2. kurucusu sayılan ve Osmanlı'yı fetret devrinden çıkaran Yıldırım Beyazıd Han'ın oğlu I. Mehmed Çelebi'nin türbesi.
..
#çelebimehmet #türbe #yıldırımbeyazıt #osmanli #ottoman #osmanlıtoplumu #ottomansociety #kayı #kayiboyu #türk #turkish #ottomanempire #osmanlıdevleti
Müminlerin Emiri, Allah'ı Dinleyenleri Himaye Eden, Mekke’nin ve Medine’nin Hizmetkârı, Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi, Sultan Oğlu Sultan, Ey Yüce Abdülhamid-i Sâni, Allah Senden Razı Olsun.
..
🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎
@millitarih 
@milliteknoloji 
@milliarsiv
..
#cennetmekan #adülhamidhan #payitaht #abdülhamid #abdulhamid #payitahtabdülhamid #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #selçuklu #selçukludevleti #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #osmanlıtorunu #devletialiyyeiosmaniyye #devletialiyye
Müminlerin Emiri, Allah'ı Dinleyenleri Himaye Eden, Mekke’nin ve Medine’nin Hizmetkârı, Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi, Sultan Oğlu Sultan, Ey Yüce Abdülhamid-i Sâni, Allah Senden Razı Olsun. .. 🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎 @millitarih @milliteknoloji @milliarsiv .. #cennetmekan  #adülhamidhan  #payitaht  #abdülhamid  #abdulhamid  #payitahtabdülhamid  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #selçuklu  #selçukludevleti  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #osmanlıtorunu  #devletialiyyeiosmaniyye  #devletialiyye 
Müminlerin Emiri, Allah'ı Dinleyenleri Himaye Eden, Mekke’nin ve Medine’nin Hizmetkârı, Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi, Sultan Oğlu Sultan, Ey Yüce Abdülhamid-i Sâni, Allah Senden Razı Olsun.
..
#cennetmekan #adülhamidhan #payitaht #abdülhamid #abdulhamid #payitahtabdülhamid #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #selçuklu #selçukludevleti #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti #tarih #history #millitarih
Müminlerin Emiri, Allah'ı Dinleyenleri Himaye Eden, Mekke’nin ve Medine’nin Hizmetkârı, Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi, Sultan Oğlu Sultan, Ey Yüce Abdülhamid-i Sâni, Allah Senden Razı Olsun. .. #cennetmekan  #adülhamidhan  #payitaht  #abdülhamid  #abdulhamid  #payitahtabdülhamid  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #selçuklu  #selçukludevleti  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti  #tarih  #history  #millitarih 
İşin aslı 'Yazı mı Tura mı' değil,
"Yazı mı Tuğra mı!"
..
🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎
@millitarih 
@milliteknoloji 
@milliarsiv
..
#yazı #tura #yazıtura #tuğra #para @altın #oyun #kayı #kayıboyu #kayıobası #kınık #kınıkboyu #türk #turkish #ottoman #osmanlı #selçuklu #selçukludevleti #kuruluş #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #payitahtabdülhamid #ottomansociety #osmanlıtoplumu #ottomanhistory #osmanlıtarihi #ottomanempire #osmanlıdevleti
İşin aslı 'Yazı mı Tura mı' değil, "Yazı mı Tuğra mı!" .. 🇹🇷Milli ve Yerli sayfalarımızı takip edebilirsiniz.😎 @millitarih @milliteknoloji @milliarsiv .. #yazı  #tura  #yazıtura  #tuğra  #para  @altın #oyun  #kayı  #kayıboyu  #kayıobası  #kınık  #kınıkboyu  #türk  #turkish  #ottoman  #osmanlı  #selçuklu  #selçukludevleti  #kuruluş  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #payitahtabdülhamid  #ottomansociety  #osmanlıtoplumu  #ottomanhistory  #osmanlıtarihi  #ottomanempire  #osmanlıdevleti 
🎧Sesi Açın... NE SUSTURMAYA, NE İNDİRMEYE, NE DE ÜLKEMİZİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ…
..
❤️Beğeni ve yorum rekoru bekliyorum 🇹🇷😎
..
#ezan #vatan #bayrak #devlet #millet #türkiye #türk #türkbayrağı #mosque #camii #islamic #islam #khilafak #halife #ottoman #osmanlı #ottomanempire #osmanlıdevleti #ottomanhistory #osmanlıtarihi #kayı #kayıboyu #ottomansociety #osmanlıtoplumu