an online Instagram web viewer

#sbu medias

Photos

Você sabe quais as doenças que um urologista trata? 
Acesse: http://www.institutodeurologia-as.com.br/patologias e saiba mais!

#Compartilhe #Dicas #Saúde #Instituto#Urologia #DrAnoarSamad #Manaus #Orientação #SaúdeDoHomem #SBU
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
• It's "Sangria Saturday" at DEL FUEGO! $5 off pitchers of red or white sangria all day!! Check out www.wolfeats.com for more great deals! • #wolfeats #delfuego #texmex #sangriasaturday #sbstudents #sbresidents #stonybrooku #sbu #eatlocal #eatright #stjames #stonybrook #college
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
Novembro está passando, e não podemos deixar de lembrar a importância da conscientização adotada nesse mês: Prevenção ao Câncer De Próstata! Sabe-se que no Brasil 50% DO HOMENS NUNCA FORAM AO URULOGISTA, e vários PACIENTES DESCOBREM a doença em ESTÁGIO AVANÇADO. Os métodos de diagnóstico para o câncer de próstata: em uma primeiro momento pode ser realizado o exame de toque retal OU PSA (Antígeno Prostático Específico). Dado uma alteração nesses exames, o paciente é encaminhado para outros exames, como a ultrassom transretal e biópsia da glândula, para então ser feito o diagnóstico. Saúde também é coisa de homem! Cuidem-se! 💙
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#novembroazul #saudetambemecoisadehomem #saude #cancerdeprostata #cancer #biopsia #psa #diagnostico #doencas #urologista #medicine #equipemulti #hospital #health #care #caremyself #bemestar #prevencao #sersaudavel #cuidedasaude #boaforma #men #homens #boy #inca #ladoaladopelavida #sbu #sboc #sbmn #sobest
Novembro está passando, e não podemos deixar de lembrar a importância da conscientização adotada nesse mês: Prevenção ao Câncer De Próstata! Sabe-se que no Brasil 50% DO HOMENS NUNCA FORAM AO URULOGISTA, e vários PACIENTES DESCOBREM a doença em ESTÁGIO AVANÇADO. Os métodos de diagnóstico para o câncer de próstata: em uma primeiro momento pode ser realizado o exame de toque retal OU PSA (Antígeno Prostático Específico). Dado uma alteração nesses exames, o paciente é encaminhado para outros exames, como a ultrassom transretal e biópsia da glândula, para então ser feito o diagnóstico. Saúde também é coisa de homem! Cuidem-se! 💙 . . . . . . . . . . . . #novembroazul  #saudetambemecoisadehomem  #saude  #cancerdeprostata  #cancer  #biopsia  #psa  #diagnostico  #doencas  #urologista  #medicine  #equipemulti  #hospital  #health  #care  #caremyself  #bemestar  #prevencao  #sersaudavel  #cuidedasaude  #boaforma  #men  #homens  #boy  #inca  #ladoaladopelavida  #sbu  #sboc  #sbmn  #sobest 
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
บริการแต่งหน้า 
ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา
💄 เพื่อนเจ้าสาว
💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด
🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง
👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น
ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ 
บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ 
ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ
id.line. n4.mayday
091-789-2042 
097-187-9154
ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ
#ไปงาน #abac #rbac #cmu #cu #mahidol #มหาวิทยาลัย #tu #bu #igthai #ช่าง #sbu #เช่าชุด #ราคาถูก #เครื่องสำอาง #kawaii #areey #แต่งหน้า #เพื่อนเจ้าสาว #กระเป๋า #รับงาน #utcc #ไทย #แลนมาร #ลูกโป่ง
บริการแต่งหน้า ทำผมในทุกโอกาส 💋 งานรับปริญญา 💄 เพื่อนเจ้าสาว 💄ปาร์ตี้ งานไหนวันไหนๆรับหมด 🌸 ไปงานสำคัญต่างๆ รับรางวัล เดินพรมแดง งานพรอม งานเลี้ยงรุ่น 󾀃️ พรีเวดดิ้ง 👄 เจ้าสาวเช้า-เย็น ไ ม่ ว่ า ง า น ไ ห น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร 💸💲ราคามิตรภาพหายห่วง💲💰หาช่างทำ เชิญทางนี้ค่ะ ช่างหน้า ช่างผม เรามีครบ id.line. n4.mayday 091-789-2042 097-187-9154 ติดต่อจองคิวมาได้ค่ะ #ไปงาน  #abac  #rbac  #cmu  #cu  #mahidol  #มหาว ิทยาลัย #tu  #bu  #igthai  #ช ่าง #sbu  #เช ่าชุด #ราคาถ ูก #เคร ื่องสำอาง #kawaii  #areey  #แต ่งหน้า #เพ ื่อนเจ้าสาว #กระเป ๋า #ร ับงาน #utcc  #ไทย  #แลนมาร  #ล ูกโป่ง
Teman katanya Katanya teman!
#villa 
#Sbu
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
My 10.4 from the best trophy bass lake in the world Lake Bacarrac. @lakebaccaraclodge 
#lakebaccaraclodge #lakebaccarac #trophyhuntin #largemouth #sinaloa #shimano #nefcustomrods #sbne #sbu
Acontecendo agora!!!👉👉#Repost @lau.ufpi (@get_repost)
・・・
As ações do Novembro Azul 2017 não páram! A 2 ª Capacitação ocorrerá sábado (18/11) às 09hrs no Auditório do HU.

Lembrando que a divisão é conforme sua preferência no momento da inscrição, e a presença é obrigatória!

#NovembroAzul #LAU #UFPI #SBU #IFMSABrazil #SaudedoHomem #Prevencao
Acontecendo agora!!!👉👉#Repost  @lau.ufpi (@get_repost) ・・・ As ações do Novembro Azul 2017 não páram! A 2 ª Capacitação ocorrerá sábado (18/11) às 09hrs no Auditório do HU. Lembrando que a divisão é conforme sua preferência no momento da inscrição, e a presença é obrigatória! #NovembroAzul  #LAU  #UFPI  #SBU  #IFMSABrazil  #SaudedoHomem  #Prevencao 
스토니팸. 몇년만에 만나도 한결같은.. #stonybrook #family #fullsquad #소중한사람들 #가족 #sbu
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
A vigilância ativa consiste no monitoramento do câncer de baixo risco e pouco volume por meio de exames e consultas periódicas, normalmente a cada seis meses. Essa classificação é baseada no toque retal, PSA, métodos de imagem como a ressonância multiparamétrica e principalmente na biópsia da próstata.

Um tratamento definitivo, como a prostatectomia radical (retirada da próstata) ou radioterapia (método capaz de destruir células tumorais com radiação ionizantes), somente será indicado caso haja progressão da doença em pacientes com expectativa de vida maior que dez anos. Esse tratamento depende muito da aderência/comprometimento do paciente.
✅ Estudos recentes mostraram os mesmos resultados oncológicos de sobrevida, independentemente da idade do paciente. Portanto, a idade não é fator importante na vigilância ativa, somente os critérios de baixo risco.
#dicasbu #sbu #novembroazul #cancerdeprostata #psa #cancer #tratamento #vigilancia #cuidados #prevencao #urologia #urology #teresina #piaui
A vigilância ativa consiste no monitoramento do câncer de baixo risco e pouco volume por meio de exames e consultas periódicas, normalmente a cada seis meses. Essa classificação é baseada no toque retal, PSA, métodos de imagem como a ressonância multiparamétrica e principalmente na biópsia da próstata. Um tratamento definitivo, como a prostatectomia radical (retirada da próstata) ou radioterapia (método capaz de destruir células tumorais com radiação ionizantes), somente será indicado caso haja progressão da doença em pacientes com expectativa de vida maior que dez anos. Esse tratamento depende muito da aderência/comprometimento do paciente. ✅ Estudos recentes mostraram os mesmos resultados oncológicos de sobrevida, independentemente da idade do paciente. Portanto, a idade não é fator importante na vigilância ativa, somente os critérios de baixo risco. #dicasbu  #sbu  #novembroazul  #cancerdeprostata  #psa  #cancer  #tratamento  #vigilancia  #cuidados  #prevencao  #urologia  #urology  #teresina  #piaui 
Ballerina twirls on Alex’s longboard @manybeaches #throwback #sowbeach #sbu #surferchick #beforebjj #longboardtricks
Demos for our upcoming album entitled “F.o.T/P.o.M” are in the works! This will be our psychedelic “studio live” album which will soon be followed by an EP project, along with our third Album which will be professionally recorded! We will be gigging on the island and in the city between recording dates! For booking information email us at boofookinradley@gmail.com and to find out where we play follow us on Instagram or DM us personally to know days in advance! #longisland #music #band #newyorkmusic #patchogue #album #demos #logo #group #indie #unsignedartist #ronkonkoma #portjefferson #portwashington #westislip #eastislip #sbu #stonybrook #songs #greenlawn #nyc #newyork #unsigned #originalmusic #ny
Demos for our upcoming album entitled “F.o.T/P.o.M” are in the works! This will be our psychedelic “studio live” album which will soon be followed by an EP project, along with our third Album which will be professionally recorded! We will be gigging on the island and in the city between recording dates! For booking information email us at boofookinradley@gmail.com and to find out where we play follow us on Instagram or DM us personally to know days in advance! #longisland  #music  #band  #newyorkmusic  #patchogue  #album  #demos  #logo  #group  #indie  #unsignedartist  #ronkonkoma  #portjefferson  #portwashington  #westislip  #eastislip  #sbu  #stonybrook  #songs  #greenlawn  #nyc  #newyork  #unsigned  #originalmusic  #ny 
50 Days since we released our album! CDs for $10 (+shipping) now available! Recorded by @thebunkerrecordings! —————————————————Scott- bass, lead vocals, backing vocals, lead guitar, rhythm guitar, lyricist. Alex- Drummer, percussionist, lyricist, backing vocals ( For Final Beginnings )————- A band formed on June 6th, 2017 in Saratoga Springs, NY! Currently playing out on Long Island and in New York City! Unsigned group looking for gigs around the area! DM us or contact us at boofookinradley@gmail.com. #band #group #unsignedartist #longisland #ny #newyork #portjefferson #ronkonkoma #portwashington #stonybrook #sbu #westislip #eastislip #album #lp #cd #cds #patchogue #newyorkmusic #songs
50 Days since we released our album! CDs for $10 (+shipping) now available! Recorded by @thebunkerrecordings! —————————————————Scott- bass, lead vocals, backing vocals, lead guitar, rhythm guitar, lyricist. Alex- Drummer, percussionist, lyricist, backing vocals ( For Final Beginnings )————- A band formed on June 6th, 2017 in Saratoga Springs, NY! Currently playing out on Long Island and in New York City! Unsigned group looking for gigs around the area! DM us or contact us at boofookinradley@gmail.com. #band  #group  #unsignedartist  #longisland  #ny  #newyork  #portjefferson  #ronkonkoma  #portwashington  #stonybrook  #sbu  #westislip  #eastislip  #album  #lp  #cd  #cds  #patchogue  #newyorkmusic  #songs 
Kakak..nangis .
.
.
.#upsra #tahniah #kafa #sbu #sbuseribintang .
.
.
.
Jom sharing ni..#isralife 
GOLDEN TSAMARAT SOAP 
HARGA : SM RM 127.

KHASIAT :

1. SESUAI DIGUNAKAN UNTUK KULIT & BERDAKI
2. MENGATASI MASALAH BAU BADAN
3. MENCERAH & MENEGANGKAN KULIT
4. MEMBANTU MENGURANGKAN KEDUTAN PADA KULIT MUKA
5.MENGHILANGKAN JERAWAT & JERAGAT
6. MEMBEKALKAN VITAMIN PADA LAPISAN KULIT
7. MELEMBAPKAN KULIT MUKA
8. BOLEH MEMBUANG PENYAKIT MISTIK
9. MEMULIHKAN AURA SERI MUKA
10.MENANGGALKAN SEL SEL KULIT MATI
11.MENGHILANGKAN MINYAK BERLEBIHAN DI MUKA.
12.BERTINDAK SEBAGAI ANTI OKSIDA & ANTI RESDUNG. 
SABUN TSAMARAT, UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG BERMUTU TINGGI & KAYA DGN VITAMIN E DAN C. GOLDEN TSAMARAT MENCUCI DENGAN LEMBUT, MENYEGAR, MELEMBAP DAN MENCERAHKAN KULIT SERTA MENGEMBALIKAN KEREMAJAAN KULIT WAJAH SEAWAL 3 HARI. 
RIBUAN TESTIMONI TSAMARAT 
Isralife.my/testimoni

JOM LIKE & FOLLOW..
https://www.facebook.com/nurins.beauty/ https://www.instagram.com/n.hytb.cmj/ 
Kandungan Golden Tsamarat:
#AIR ZAM- ZAM
#SARANG BURUNG
#DELIMA
#STEMSELt
#HABBATUSAUDA
#KISMIS
#ZA'FARAN
#GOJI
#MADU
#STEVIA
#KURMA
#BUAH TIN

#GOLDENTSAMARAT 
WHATSAPP: www.wasap.my/60173585244
Kakak..nangis . . . .#upsra  #tahniah  #kafa  #sbu  #sbuseribintang  . . . . Jom sharing ni..#isralife  GOLDEN TSAMARAT SOAP HARGA : SM RM 127. KHASIAT : 1. SESUAI DIGUNAKAN UNTUK KULIT & BERDAKI 2. MENGATASI MASALAH BAU BADAN 3. MENCERAH & MENEGANGKAN KULIT 4. MEMBANTU MENGURANGKAN KEDUTAN PADA KULIT MUKA 5.MENGHILANGKAN JERAWAT & JERAGAT 6. MEMBEKALKAN VITAMIN PADA LAPISAN KULIT 7. MELEMBAPKAN KULIT MUKA 8. BOLEH MEMBUANG PENYAKIT MISTIK 9. MEMULIHKAN AURA SERI MUKA 10.MENANGGALKAN SEL SEL KULIT MATI 11.MENGHILANGKAN MINYAK BERLEBIHAN DI MUKA. 12.BERTINDAK SEBAGAI ANTI OKSIDA & ANTI RESDUNG. SABUN TSAMARAT, UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG BERMUTU TINGGI & KAYA DGN VITAMIN E DAN C. GOLDEN TSAMARAT MENCUCI DENGAN LEMBUT, MENYEGAR, MELEMBAP DAN MENCERAHKAN KULIT SERTA MENGEMBALIKAN KEREMAJAAN KULIT WAJAH SEAWAL 3 HARI. RIBUAN TESTIMONI TSAMARAT Isralife.my/testimoni JOM LIKE & FOLLOW.. https://www.facebook.com/nurins.beauty/ https://www.instagram.com/n.hytb.cmj/ Kandungan Golden Tsamarat: #AIR  ZAM- ZAM #SARANG  BURUNG #DELIMA  #STEMSELt  #HABBATUSAUDA  #KISMIS  #ZA 'FARAN #GOJI  #MADU  #STEVIA  #KURMA  #BUAH  TIN #GOLDENTSAMARAT  WHATSAPP: www.wasap.my/60173585244
The first one to be called Puan. Im so happy for you, Mel. Congratulations! 👰🏻💍💛 #sbu
The first one to be called Puan. Im so happy for you, Mel. Congratulations! 👰🏻💍💛 #sbu 
Alhamdulillah..my girl..
syukran..ya Allah..amin.
Alhamdulillah
Alhamdulillah
Alhamdulillah
.
.
jom sharing nii..
.
.
🌼 V CARE SERUM 🌼

LIFTING & WHITENING ESSENCE 24K GOLD & PLATINUM (SERUM) 
Antara kelebihan Vcare serum ni 😍
● diperkaya dengan emas dan platinum
● mengaktifkan lapisan kulit dari dalam
● Mengandungi formula utama pencerahan kulit
● Mengurangkan double chin
● Mengecilkan liang & menghaluskan kulit
● Mengangkat kontur wajah
● Mengurangkan garis-garis halus & kedutan
● Mengurangkan garisan penuaan (antara hidung & bibir)
● Menyuburkan kulit & melembap secara mendalam
● Muka v shape
● Kulit kelihatan lebih muda & cerahkn kulit.

#vcare #stabilkanhormon #vcareserum #vcarefoundation #serum #womendesire #malaysian #beauty #umi #sbu #sbuseribintang
Alhamdulillah..my girl.. syukran..ya Allah..amin. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah . . jom sharing nii.. . . 🌼 V CARE SERUM 🌼 LIFTING & WHITENING ESSENCE 24K GOLD & PLATINUM (SERUM) Antara kelebihan Vcare serum ni 😍 ● diperkaya dengan emas dan platinum ● mengaktifkan lapisan kulit dari dalam ● Mengandungi formula utama pencerahan kulit ● Mengurangkan double chin ● Mengecilkan liang & menghaluskan kulit ● Mengangkat kontur wajah ● Mengurangkan garis-garis halus & kedutan ● Mengurangkan garisan penuaan (antara hidung & bibir) ● Menyuburkan kulit & melembap secara mendalam ● Muka v shape ● Kulit kelihatan lebih muda & cerahkn kulit. #vcare  #stabilkanhormon  #vcareserum  #vcarefoundation  #serum  #womendesire  #malaysian  #beauty  #umi  #sbu  #sbuseribintang 
@seawolveshockey vs @all_adrianhockey tomorrow this will be an awesome match up make sure to come down tomorrow night
@seawolveshockey vs @all_adrianhockey tomorrow this will be an awesome match up make sure to come down tomorrow night
专业办理毕业证,成绩单,学历认证 ☆办真实教育部国外学历认证(网上可查、永久存档) ☆办理真实使馆公证(即留学回国人员证明) ☆ 办理国外各大学毕业证成绩单全套(真实可用) ☆寻找合作伙伴(如果您是在校留学生或者正在从事相关的行业,有兴趣请联系) QQ/微信: 2427601941
#UniversityofTulsa #TU #BinghamtonUniversity 
#NorthCarolinaStateUniversity #NCSU #StonyBrookUniversity #SBU 
#UniversityofColoradoBoulder #CUBoulder #UniversityofSanDiego #USD 
#UniversityofVermont #UVM #TexasAMUniversity #TAMU 
#AmericanUniversity #AU #BaylorUniversity #ClarkUniversity 
#ColoradoSchoolofMines #IndianaUniversityBloomington #IUB #diploma
#FloridaStateUniversity #FSU #SaintLouisUniversity #SLU
专业办理毕业证,成绩单,学历认证 ☆办真实教育部国外学历认证(网上可查、永久存档) ☆办理真实使馆公证(即留学回国人员证明) ☆ 办理国外各大学毕业证成绩单全套(真实可用) ☆寻找合作伙伴(如果您是在校留学生或者正在从事相关的行业,有兴趣请联系) QQ/微信: 2427601941 #UniversityofTulsa  #TU  #BinghamtonUniversity  #NorthCarolinaStateUniversity  #NCSU  #StonyBrookUniversity  #SBU  #UniversityofColoradoBoulder  #CUBoulder  #UniversityofSanDiego  #USD  #UniversityofVermont  #UVM  #TexasAMUniversity  #TAMU  #AmericanUniversity  #AU  #BaylorUniversity  #ClarkUniversity  #ColoradoSchoolofMines  #IndianaUniversityBloomington  #IUB  #diploma  #FloridaStateUniversity  #FSU  #SaintLouisUniversity  #SLU 
Scenes from the 7th Annual @SouthBronxUnited Benefit. Shout out to @SarahLawrenceCollege Student Mohamed Camara!! Folks, check out the great work that is being done at SBU!! ☮︎
Scenes from the 7th Annual @SouthBronxUnited Benefit. Shout out to @SarahLawrenceCollege Student Mohamed Camara!! Folks, check out the great work that is being done at SBU!! ☮︎
Fox & Sava 🔥🔥 #fox #saveiro #explotados #clubfox #clubsaveiro #volkswagen #volkswagenx2 ✌ #StyloBajoUrbano #Sbu Follow me on FACEBOOK: https://www.facebook.com/StyloBajoUrbano
Follow me on INSTAGRAM: @StyloBajoUrbano «StyloBajoUrbanoSBU®»
Por si no lo sabias👌 #StyloBajoUrbano #Sbu Follow me on FACEBOOK: https://www.facebook.com/StyloBajoUrbano
Follow me on INSTAGRAM: @StyloBajoUrbano «StyloBajoUrbanoSBU®»
Por si no lo sabias👌 #StyloBajoUrbano  #Sbu  Follow me on FACEBOOK: https://www.facebook.com/StyloBajoUrbano Follow me on INSTAGRAM: @StyloBajoUrbano «StyloBajoUrbanoSBU®»
The flawless carbon fiber used in the new SE Composites 2017 GSX-R1000 tank shroud is truly a thing of beauty.
The flawless carbon fiber used in the new SE Composites 2017 GSX-R1000 tank shroud is truly a thing of beauty.
#Repost @cfjmob had one hell of a trip visiting us! He just took a big ol group down and there are lots of big fish pics to put up. Stay tuned! ・・・
Now back home from Sinaloa let's start off with a brick breed fish. This fish was absolutely stuffed an came on a 6inch storm shad. Only at the one an only @lakebaccaraclodge the best trophy largemouth lake in the world 
#lakebaccaraclodge #lakebaccarac #sinaloa #nefcustoms #shimano #trophyhuntin #newenglandfishing #sbu @nefcustoms
#Repost  @cfjmob had one hell of a trip visiting us! He just took a big ol group down and there are lots of big fish pics to put up. Stay tuned! ・・・ Now back home from Sinaloa let's start off with a brick breed fish. This fish was absolutely stuffed an came on a 6inch storm shad. Only at the one an only @lakebaccaraclodge the best trophy largemouth lake in the world #lakebaccaraclodge  #lakebaccarac  #sinaloa  #nefcustoms  #shimano  #trophyhuntin  #newenglandfishing  #sbu  @nefcustoms
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
学业有问题,挂科了,不想读了,成绩不理想,无法毕业怎么办?
本机构多年来一直致力于海外留学教育事业,积累了丰富的经验,有专业、资深的教育指导团队提供多元化的指导服务!
权威办理国外各大学【毕业证】【学历学位认证】★100%官方可查!坚持以诚相识、以信相待、互惠互利的合作基础,为您提供最完美的服务!
为您回国升学、就业创造美好前景!#毕业证#留学服务 咨询微信:2637859758
#纽约州立环境科学与林业学院毕业证#SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry#ESF
#纽约州立石溪大学毕业证#StonyBrookUniversity#stonybrook#sbu
#佩珀代因大学毕业证#PepperdineUniversity#pepperdine#pepp#PPD
#匹兹堡大学毕业证#UniversityofPittsburgh#pittsburgh#PITT
#普渡大学毕业证#PurdueUniversity#purdue#pu#普渡#美女
学业有问题,挂科了,不想读了,成绩不理想,无法毕业怎么办? 本机构多年来一直致力于海外留学教育事业,积累了丰富的经验,有专业、资深的教育指导团队提供多元化的指导服务! 权威办理国外各大学【毕业证】【学历学位认证】★100%官方可查!坚持以诚相识、以信相待、互惠互利的合作基础,为您提供最完美的服务! 为您回国升学、就业创造美好前景!#毕业证 #留学服务  咨询微信:2637859758 #纽约州立环境科学与林业学院毕业证 #SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry #ESF  #纽约州立石溪大学毕业证 #StonyBrookUniversity #stonybrook #sbu  #佩珀代因大学毕业证 #PepperdineUniversity #pepperdine #pepp #PPD  #匹兹堡大学毕业证 #UniversityofPittsburgh #pittsburgh #PITT  #普渡大学毕业证 #PurdueUniversity #purdue #pu #普渡 #美女 
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
an aspect of life 
پاتوق این روزها
#کتابخانه #کتاب #رساله 
#library #book #university #sbu #DSR #everydaylife
Hoje, dia 17 de novembro, o mundo lembra a luta para combater o câncer de próstata e os cuidados com a saúde masculina. A data foi criada para conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo mais recorrente em brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele.

#NovembroAzul #LAU #UFPI #SBU #IFMSABrazil #SaudedoHomem #prevenção
Hoje, dia 17 de novembro, o mundo lembra a luta para combater o câncer de próstata e os cuidados com a saúde masculina. A data foi criada para conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo mais recorrente em brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele. #NovembroAzul  #LAU  #UFPI  #SBU  #IFMSABrazil  #SaudedoHomem  #prevenção 
Venerdì 17 noi te se magnamo 😁😁😍
#arrosticini #sbu #ciaone
Too late for Wheelie Wednesday, but too cool to not share! Shane Richardson shredding his ZX-10R with Lacomoto race bodywork at Barber Motorsports Park with Sportbike Track Time.
Too late for Wheelie Wednesday, but too cool to not share! Shane Richardson shredding his ZX-10R with Lacomoto race bodywork at Barber Motorsports Park with Sportbike Track Time.
NOVEMBRO AZUL - CUIDADOS COM A SAÚDE DO HOMEM!

Hipogonadismo é a deficiência de produção de testosterona no homem e de estrogênio na mulher. 
Nos adultos alguns sintomas são: o desanimo cansaço, perda de libido e disfunção erétil.

Os tratamentos podem incluir terapia de reposição hormonal e reprodução assistida. E pode durar anos ou a vida inteira
Requer um diagnóstico médico e exames laboratoriais ou de imagem.

Procure seu Urologista ou Endocrinologista para avaliação 
#sbu#Cirurgiarobotica#urologia#saudedohomem#novembroazul
#vidasaudavel #saude #envelhecerbem #envelhecimentosaudavel #testosterona #hipogonadismo#roboticabh#medicinaroboticabh#sbu#video@
NOVEMBRO AZUL - CUIDADOS COM A SAÚDE DO HOMEM! Hipogonadismo é a deficiência de produção de testosterona no homem e de estrogênio na mulher. Nos adultos alguns sintomas são: o desanimo cansaço, perda de libido e disfunção erétil. Os tratamentos podem incluir terapia de reposição hormonal e reprodução assistida. E pode durar anos ou a vida inteira Requer um diagnóstico médico e exames laboratoriais ou de imagem. Procure seu Urologista ou Endocrinologista para avaliação #sbu #Cirurgiarobotica #urologia #saudedohomem #novembroazul  #vidasaudavel  #saude  #envelhecerbem  #envelhecimentosaudavel  #testosterona  #hipogonadismo #roboticabh #medicinaroboticabh #sbu #video @
Just keep calm and study hard
#SBU
#SBUDENTAL
#dentistry
This week for #meetcampres, we have RA Shannon Blackmer of Dewey College in Kelly Quad! Shannon is a senior, majoring in English and minoring in Journalism. Here's what she said when we asked her how Stony Brook has prepared her for life after college:
.
.
Stony Brook has give me the confidence to trust myself and pursue my passions in a way I never thought was possible. I'm proud of what I've accomplished on campus as a student leader and want to help others do the same, because there's nothing like knowing you're making a difference in someone's life for the better. After I graduate, SBU will stay with me as the place where I learned from my fellow RAs and my RHD to always be kind and welcoming because every person matters and has something to offer to a community. .
.
#meetcampres #stonybrookuniversity #stonybrook #sbu #seawolves #college #university #ralife #residentassistant #collegelife #sbucampres #RA #collegecampus #reslife #residencehalls #livingoncampus #suny #sunystonybrook #stonybrooku #deweycollege #kellyquad #lifeaftercollege #kellykrew #stony #brook
This week for #meetcampres , we have RA Shannon Blackmer of Dewey College in Kelly Quad! Shannon is a senior, majoring in English and minoring in Journalism. Here's what she said when we asked her how Stony Brook has prepared her for life after college: . . Stony Brook has give me the confidence to trust myself and pursue my passions in a way I never thought was possible. I'm proud of what I've accomplished on campus as a student leader and want to help others do the same, because there's nothing like knowing you're making a difference in someone's life for the better. After I graduate, SBU will stay with me as the place where I learned from my fellow RAs and my RHD to always be kind and welcoming because every person matters and has something to offer to a community. . . #meetcampres  #stonybrookuniversity  #stonybrook  #sbu  #seawolves  #college  #university  #ralife  #residentassistant  #collegelife  #sbucampres  #RA  #collegecampus  #reslife  #residencehalls  #livingoncampus  #suny  #sunystonybrook  #stonybrooku  #deweycollege  #kellyquad  #lifeaftercollege  #kellykrew  #stony  #brook 
People with a mental illness deserve the same respect as anyone else.

#peermentalhealthalliance #sbu #stonybrookuniversity #stonybrook #mentalhealmatters #mentalhealthawareness #mentalhealth
Professional af #sbu
Professional af #sbu 
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
We’ve been challenged by @cpo.sbu to do the black and white photo challenge. Today, challenge @camp_res_tutoring! #bwchallenge #BlackandWhitePhoto #stonybrookuniversity #sbu
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
Um super time " VICOFARMA e FAGRON " na IV Jornada Pernambucana de Urologia. Grande lançamento em disfunção erétil: Alprostadil. #urologia #disfuncaoeretil #sbu #vicofarmarecife #lojaboaviagem #lojagracas #farmaciademanipulacao #euusomedicamentomanipulado #paixaopeloquefaz #novembroazul💙 @fagronbr
Eles tão de volta São Bento do Una!
O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios @EspacoGaragem #Sbu #Dezembro #Confirmado
Eles tão de volta São Bento do Una! O grande encontro das vozes @BatistaLimaOficial + @EdsonLimaCantor está chegando no @EspacoGaragem no próximo dia 16 de Dezembro pra fazer aquele super show com grandes sucessos que marcaram a carreira desses dois grandes cantores e ainda terá muito Pagode ao som do @AmorEternoOficiall 😍🔝✅💥#PontoDosFrios  @EspacoGaragem #Sbu  #Dezembro  #Confirmado 
存档可查:QQ微信3416532125办理国外各大学教育部学历认证 使馆认证/毕业证成绩单 实体公司可面谈#USC #UI #PU #NYU #UM #MSU #PSU #ASU #BU #IUB #UW #OSU #UMN #UFL #SBU #UB #SUNY
"Come quando ero giù prometto non lo faró più, ho fatto un mucchio di stronzate ma per fortuna c'eri tu..Mi hai detto ce la puoi fare, il primo a credere in me, prima ancora di me stessa"
 #sbu #puzzi #carotadeimieistivali #deffe #serateunpocosi #siamosani #daje
Dia 17 de novembro é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Este mês torna-se o símbolo de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. 
Deixe o seu amor próprio falar mais alto e cuide-se. Não deixe o preconceito ou a "falta de tempo" te pegar. Há tanta beleza na vida, desfute. E lembre-se: "um toque, um drible"! #novembroazul #cancerdeprostata #conscientizacao #saudemasculina #amorproprio #homem #saude #naoaopreconceito #sejaheroidasuasaude #maisvida #sbu
Dia 17 de novembro é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Este mês torna-se o símbolo de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Deixe o seu amor próprio falar mais alto e cuide-se. Não deixe o preconceito ou a "falta de tempo" te pegar. Há tanta beleza na vida, desfute. E lembre-se: "um toque, um drible"! #novembroazul  #cancerdeprostata  #conscientizacao  #saudemasculina  #amorproprio  #homem  #saude  #naoaopreconceito  #sejaheroidasuasaude  #maisvida  #sbu