an online Instagram web viewer
  • dmppm
    DMP
    @dmppm

Images by dmppm

我到底睇左啲咩
dr strange 表示:。
我到底睇左啲咩 dr strange 表示:。
wwwwwwwww
wwwwwwwww
雖則貢品不是好多,不過都係擺一擺陣,只求龍哥今年別再神迴避
⋯⋯已經過左幾日,但,海一樣包容又溫柔既沖繩男人,生日快樂啊啊啊啊啊😭
(如果兩年前你問我,我點會估到兩年後既我居然排得出半個召喚壇(爾康手.jpg
雖則貢品不是好多,不過都係擺一擺陣,只求龍哥今年別再神迴避 ⋯⋯已經過左幾日,但,海一樣包容又溫柔既沖繩男人,生日快樂啊啊啊啊啊😭 (如果兩年前你問我,我點會估到兩年後既我居然排得出半個召喚壇(爾康手.jpg
Big biiiiiiig 我收到啦!!!
希望你係果到禁慾都會見到我個post啦
等你速報(泣
Big biiiiiiig 我收到啦!!! 希望你係果到禁慾都會見到我個post啦 等你速報(泣
感謝惡魔幫我敗左咁多家 @yuen_x2 
來年恐怕你都係要繼續食吃我大安利 X)
感謝惡魔幫我敗左咁多家 @yuen_x2 來年恐怕你都係要繼續食吃我大安利 X)
原地爆炸
原地爆炸