an online Instagram web viewer
  • gvine26
    Việt Đức
    @gvine26

Images by gvine26

Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Người đừng lặng im đến thế !
Người đừng lặng im đến thế !
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.
Practice everyday #madbotanist #ginbar #wearebartenders❤️
Sản phẩm đầu tay.:3
Sản phẩm đầu tay.:3
Red snapper fish
Red snapper fish
#long journey 
#bartender
#the mask group
Moon cake made by Cộng Cà Phê.
Moon cake made by Cộng Cà Phê.