an online Instagram web viewer
  • gvine26
    Việt Đức
    @gvine26

Images by gvine26

Khói trắng buông lơi thả sự đời. Đưa hồn phiêu lãng chốn xa xôi.
Khói trắng buông lơi thả sự đời. Đưa hồn phiêu lãng chốn xa xôi.
Vì đã lỡ yêu em rồi.
Vì đã lỡ yêu em rồi.
Có chút nhớ.
Có chút nhớ.
Relax !
Relax !
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Người đừng lặng im đến thế !
Người đừng lặng im đến thế !
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.
Flying Duck.hahhhha
Flying Duck.hahhhha