an online Instagram web viewer
  • markaze_moshavereh_rahe_sabz
    مرکز مشاوره راه سبز
    @markaze_moshavereh_rahe_sabz

Images by markaze_moshavereh_rahe_sabz

...
...
غمناکم و از کوی تو با غم نروم

جز شاد و امیدوار و خرم نروم

از درگه همچو تو کریمی هرگز

نومید کسی نرفت و من هم نروم (عارف بزرگ ابوسعید ابوالخیر) 🙏 @RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
... ... غمناکم و از کوی تو با غم نروم جز شاد و امیدوار و خرم نروم از درگه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم (عارف بزرگ ابوسعید ابوالخیر) 🙏 @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
"روانشناسی اجتماعی"
🎥بعد از اکران فیلم ترسناک"جیغ" در سال 1996 ،که قاتل قبل از کشتن قربانیها با تلفن خانه شان تماس میگرفت، فروش تلفن های دارای "نمایشگرشماره" درآمریکا سه برابرشد!

@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #آمریکا #فیلم #ترسناک #جیغ #قاتل #مقتول #تلفن #قربانی 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
"روانشناسی اجتماعی" 🎥بعد از اکران فیلم ترسناک"جیغ" در سال 1996 ،که قاتل قبل از کشتن قربانیها با تلفن خانه شان تماس میگرفت، فروش تلفن های دارای "نمایشگرشماره" درآمریکا سه برابرشد! @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #آمریکا  #فیلم  #ترسناک  #جیغ  #قاتل  #مقتول  #تلفن  #قربانی  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
🔑هر شب بی آنکه متوجه باشید در رختخوابتان  ۸۵۸،۲۴۰ کیلومتر به دور خورشید و ۶،۲۵۶،۰۰۰ کیلومتر به دور مرکز کهکشان راه شیری می‌چرخید... سفر بخیر🌺
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #خورشید #مصافت 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
🔑هر شب بی آنکه متوجه باشید در رختخوابتان ۸۵۸،۲۴۰ کیلومتر به دور خورشید و ۶،۲۵۶،۰۰۰ کیلومتر به دور مرکز کهکشان راه شیری می‌چرخید... سفر بخیر🌺 @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #خورشید  #مصافت  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
📚یک چرت کوتاه بعدازظهر، میتواند از ایجاد رفتارهای خشن و پرخاشگرانه جلوگیری کند. مطالعات روانشناسان نشان داده که یک چرت کوتاه مدت، بر صبوری و قدرت کنترل اعصاب تاثیر بسزایی دارد.

@RaheSabzRasht.
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #چرت #خشن #پرخاشگری #اعصاب #صبوری #کنترل 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
📚یک چرت کوتاه بعدازظهر، میتواند از ایجاد رفتارهای خشن و پرخاشگرانه جلوگیری کند. مطالعات روانشناسان نشان داده که یک چرت کوتاه مدت، بر صبوری و قدرت کنترل اعصاب تاثیر بسزایی دارد. @RaheSabzRasht. . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #چرت  #خشن  #پرخاشگری  #اعصاب  #صبوری  #کنترل  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
📚Keep your friends close and your books closer.
📝دوستانتان را نزدیک خود نگه دارید، و کتابهایتان را نزدیکتر. 
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #کتاب #دوستان 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
📚طبق یک تحقیق و بررسی آماری ثابت شده است, زنان در طول هفته 11 بار و مردان در طول یک‌هفته به طور متوسط 58 بار دروغ می گویند!

@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #زنان #مردان #دروغ #آمار 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
📚طبق یک تحقیق و بررسی آماری ثابت شده است, زنان در طول هفته 11 بار و مردان در طول یک‌هفته به طور متوسط 58 بار دروغ می گویند! @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #زنان  #مردان  #دروغ  #آمار  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
محققان استنفورد فهمیدند راه رفتن قدرت ایده پردازى را منفجر مىکند. آنها سطح ایده پردازى را درحال راه رفتن ونشستن اندازه گرفتند.به طور متوسط 60% ایده پردازى هنگام راه رفتن افزایش مى یابد.
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #ایده #راه_رفتن #محققان 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
محققان استنفورد فهمیدند راه رفتن قدرت ایده پردازى را منفجر مىکند. آنها سطح ایده پردازى را درحال راه رفتن ونشستن اندازه گرفتند.به طور متوسط 60% ایده پردازى هنگام راه رفتن افزایش مى یابد. @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #ایده  #راه_رفتن  #محققان  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
❤️❤️بلند یا آرام صحبت کردن نشاندهنده احساسات در افراد است. زنها اگر مجذوب کسی شده باشند آرامتر صحبت می کنند در حالی که مردان در صورت علاقه به شخص مقابل بلندتر حرف می زنند.

@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #مردان #حرفزدن #آرامتر 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
❤️❤️بلند یا آرام صحبت کردن نشاندهنده احساسات در افراد است. زنها اگر مجذوب کسی شده باشند آرامتر صحبت می کنند در حالی که مردان در صورت علاقه به شخص مقابل بلندتر حرف می زنند. @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #مردان  #حرفزدن  #آرامتر  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
💢معنای "فرزند" 👶🏻فرزند ترکیب دو واژه است:
(فر)  معنی شکوه است و (زند)به معنای زندگی! 🌺مواظب شکوه زندگیتان باشید.

@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #فرزند #شکوه #زندگی 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
💢معنای "فرزند" 👶🏻فرزند ترکیب دو واژه است: (فر) معنی شکوه است و (زند)به معنای زندگی! 🌺مواظب شکوه زندگیتان باشید. @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #فرزند  #شکوه  #زندگی  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
طبق مطالعات 20 ساله،که در 27 کشور انجام شده، فقط داشتن کتاب درون خانه، میتواند میزان موفقیت کودکان در امر تحصیلات را بیشتر از هرفاکتور دیگری مانند سطح تحصیلات خود والدین، افزایش دهد!
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #مطالعه #کتابخوانه #کودکان #موفقیت #تحصیلات 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
طبق مطالعات 20 ساله،که در 27 کشور انجام شده، فقط داشتن کتاب درون خانه، میتواند میزان موفقیت کودکان در امر تحصیلات را بیشتر از هرفاکتور دیگری مانند سطح تحصیلات خود والدین، افزایش دهد! @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #مطالعه  #کتابخوانه  #کودکان  #موفقیت  #تحصیلات  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
👈همیشه رفتار و تظاهر بیرونی انسان ها می تواند نشان دهنده بهتری از حقیقت افکار درونی آنها باشد، حتی اگر بخواهند خود و یا دیگران فریب بدهند.💯 @RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #افکار #تظاهر #رفتار #حقیقت 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
👈همیشه رفتار و تظاهر بیرونی انسان ها می تواند نشان دهنده بهتری از حقیقت افکار درونی آنها باشد، حتی اگر بخواهند خود و یا دیگران فریب بدهند.💯 @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #افکار  #تظاهر  #رفتار  #حقیقت  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
📚تحقیقات روانشناسی نشان داده است که خانم‌ها معمولا بعد از یک مکالمه 34 دقیقه‌ای، کاملا می‌توانند تشخیص دهند که امکان یک رابطه طولانی و پایدار را با طرف مقابل خواهند داشت یا نه.
@RaheSabzRasht.
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #مکالمه #زنان #مردان #ارتباط #عشق #تحقیقات 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
📚تحقیقات روانشناسی نشان داده است که خانم‌ها معمولا بعد از یک مکالمه 34 دقیقه‌ای، کاملا می‌توانند تشخیص دهند که امکان یک رابطه طولانی و پایدار را با طرف مقابل خواهند داشت یا نه. @RaheSabzRasht. . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #مکالمه  #زنان  #مردان  #ارتباط  #عشق  #تحقیقات  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
📚طبق مطالعات اضطراب دربسیاری موارد باعث تمیزی میشود! بسیاری از اشخاصی که استرس و اضطراب دارند بصورت وسواسی به تمیز کردن خود و محیط میپردازند چون اینکار به آنها حس کنترل اوضاع میدهد.
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #اضطراب #کنترل #وسواس #تمیزی #استرس #تحقیقات 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ocd #ravanshenasi
📚طبق مطالعات اضطراب دربسیاری موارد باعث تمیزی میشود! بسیاری از اشخاصی که استرس و اضطراب دارند بصورت وسواسی به تمیز کردن خود و محیط میپردازند چون اینکار به آنها حس کنترل اوضاع میدهد. @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #اضطراب  #کنترل  #وسواس  #تمیزی  #استرس  #تحقیقات  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ocd  #ravanshenasi 
فعالين ضدخشونت دانماركى با اين اعتقاد كه آموزنده ترين كتاب "سرگذشت زندگى" هر فرد است. کتابخانه هایى تاسيس كرده اند تا مراجعه كنندگان بجای خواندن كتاب به داستان زندگی يكديگر گوش دهند. 
@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات #داستان #کتاب #خشونت #دانمارک #زندگی #سرگذشت 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
فعالين ضدخشونت دانماركى با اين اعتقاد كه آموزنده ترين كتاب "سرگذشت زندگى" هر فرد است. کتابخانه هایى تاسيس كرده اند تا مراجعه كنندگان بجای خواندن كتاب به داستان زندگی يكديگر گوش دهند. @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #داستان  #کتاب  #خشونت  #دانمارک  #زندگی  #سرگذشت  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi 
👈لطفاً دنیا رو عوض نکن... 🙏🙏 😊حال خودت را بهتر کن!
این همه کاری است که برای بهتر شدن جهان می‌‌توانی انجام دهی!

@RaheSabzRasht
.
#مرکز_مشاوره_راه_سبز #راهسبز #روانشناسی #مرکز_مشاوره #گیلان #رشت #کلینیک #مشاوره #خدمات 
#markaze_moshavereh_rahe_sabz #clinic #markaz #Psychology #counseling #rasht #gilan #ravanshenasi
👈لطفاً دنیا رو عوض نکن... 🙏🙏 😊حال خودت را بهتر کن! این همه کاری است که برای بهتر شدن جهان می‌‌توانی انجام دهی! @RaheSabzRasht . #مرکز_مشاوره_راه_سبز  #راهسبز  #روانشناسی  #مرکز_مشاوره  #گیلان  #رشت  #کلینیک  #مشاوره  #خدمات  #markaze_moshavereh_rahe_sabz  #clinic  #markaz  #Psychology  #counseling  #rasht  #gilan  #ravanshenasi