an online Instagram web viewer
  • mcgrams_
    Marc Millan-Juan Carlos Calvo
    @mcgrams_

Images by mcgrams_

Bon estiu a tothom. Tornarem a setembre amb fotos d'Itàlia. Buen verano a todos. Volveremos en septiembre con fotos de Italia. Gat, obra de Fernando Botero (1987). Gato, obra de Fernando Botero (1987).
Bon estiu a tothom. Tornarem a setembre amb fotos d'Itàlia. Buen verano a todos. Volveremos en septiembre con fotos de Italia. Gat, obra de Fernando Botero (1987). Gato, obra de Fernando Botero (1987).
Escultura de Santa Eulàlia a la Porta de Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona. Obra d'Antonio Claperós. Escultura de Santa Eulalia en la Puerta de Sana Eulalia de la Catedral de Barcelona. Obra de Antonio Claperós.
Escultura de Santa Eulàlia a la Porta de Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona. Obra d'Antonio Claperós. Escultura de Santa Eulalia en la Puerta de Sana Eulalia de la Catedral de Barcelona. Obra de Antonio Claperós.
Mossaic de la capçelera de la Basílica de la Concepció. Mosaico de la cabecera de la Basílica de la Concepción.
Mossaic de la capçelera de la Basílica de la Concepció. Mosaico de la cabecera de la Basílica de la Concepción.
Vitrall de la Casa Trinxet, ca. 1911. Vidriera de la Casa Trinxet, ca. 1911. Obra de Joaquim Mir Trinxet.
Vitrall de la Casa Trinxet, ca. 1911. Vidriera de la Casa Trinxet, ca. 1911. Obra de Joaquim Mir Trinxet.
Escultures al llindar de la porta del Saló de la Reina Regent o Saló de Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Esculturas en el dintel de la puerta del Salón de la Reina Regente o Salón de Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona.
Escultures al llindar de la porta del Saló de la Reina Regent o Saló de Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Esculturas en el dintel de la puerta del Salón de la Reina Regente o Salón de Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona.
Talla en alabastre del Salvador del retaule major de la Seu de Saragossa, 1434-1445. Talla en alabastro del Salvador del retablo mayor de la Seo de Zaragoza, 1434-1445. Obra de Pere Joan.
Talla en alabastre del Salvador del retaule major de la Seu de Saragossa, 1434-1445. Talla en alabastro del Salvador del retablo mayor de la Seo de Zaragoza, 1434-1445. Obra de Pere Joan.
Vas grec al Museu Arqueològic de Barcelona. Vaso griego en el Museo Arqueológico de Barcelona.
Vas grec al Museu Arqueològic de Barcelona. Vaso griego en el Museo Arqueológico de Barcelona.
Vitralls de la Casa de la Ciutat de Barcelona amb la representació de Sant Sebastià y Sant Cristòfor. Obra d'Antoni Rigalt. Vidrieras de la Casa de la Ciudad de Barcelona con la representación de San Sebastián y San Cristóbal. Obra de Antoni Rigalt.
Vitralls de la Casa de la Ciutat de Barcelona amb la representació de Sant Sebastià y Sant Cristòfor. Obra d'Antoni Rigalt. Vidrieras de la Casa de la Ciudad de Barcelona con la representación de San Sebastián y San Cristóbal. Obra de Antoni Rigalt.
Finestra i impostes de la Torre de l'Església de Sant Miquel de Tubilla de l'Aigua (Burgos), segles XII-XIII. Ventana y jambas de la Torre de la Iglesia de San Miguel de Tubilla del Agua (Burgos), siglos XII-XIII.
Finestra i impostes de la Torre de l'Església de Sant Miquel de Tubilla de l'Aigua (Burgos), segles XII-XIII. Ventana y jambas de la Torre de la Iglesia de San Miguel de Tubilla del Agua (Burgos), siglos XII-XIII.
Relleus del capitell de la porta del Palau Macaya. Relieves del capitel de la puerta del Palacio Macaya.  Obra de Puig i Cadafalch.
Relleus del capitell de la porta del Palau Macaya. Relieves del capitel de la puerta del Palacio Macaya. Obra de Puig i Cadafalch.
Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Obra d'Antoni Falguera. Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Obra de Antoni Falguera.
Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Obra d'Antoni Falguera. Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Obra de Antoni Falguera.
Pintures de l'altar de l'Església de Sant Pere Nolasc. Pinturas del altar de la Iglesia de San Pedro Nolasco. Obra de Joseph-Bernard Flaugier.
Pintures de l'altar de l'Església de Sant Pere Nolasc. Pinturas del altar de la Iglesia de San Pedro Nolasco. Obra de Joseph-Bernard Flaugier.
Detall d'un drac a una arqueta, ca. 1898. Detalle de un dragón en una arqueta, ca. 1898. Obra de Joan Busquets i Jané.
Detall d'un drac a una arqueta, ca. 1898. Detalle de un dragón en una arqueta, ca. 1898. Obra de Joan Busquets i Jané.
Escala d'Honor de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Escalera de Honor de la Casa de la Ciudad de Barcelona. Obra de Pere Falqués.
Escala d'Honor de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Escalera de Honor de la Casa de la Ciudad de Barcelona. Obra de Pere Falqués.
Relleu de la visitació del retaule mayor de l'església del Monestir de la Santa Espina en Valladolid, ca. 1570-1576.Obra de Manuel Álvarez al Museu Frereric Marès. Relieve de la visitación del retablo mayor de la iglesia del Monasterio de la Santa Espina en Valladolid, ca. 1570-1576. Obra de Manuel Álvarez en el Museo Frereric Marès.
Relleu de la visitació del retaule mayor de l'església del Monestir de la Santa Espina en Valladolid, ca. 1570-1576.Obra de Manuel Álvarez al Museu Frereric Marès. Relieve de la visitación del retablo mayor de la iglesia del Monasterio de la Santa Espina en Valladolid, ca. 1570-1576. Obra de Manuel Álvarez en el Museo Frereric Marès.
Portalada de l'Església de Sant Francesc de Sales. Obra de Joan Martorell i Montells, Joan Bassegoda i Antoni Gaudí. Portada de la Iglesia de San Francisco de Sales. Obra de Joan Martorell i Montells, Joan Bassegoda y Antonio Gaudí.
Portalada de l'Església de Sant Francesc de Sales. Obra de Joan Martorell i Montells, Joan Bassegoda i Antoni Gaudí. Portada de la Iglesia de San Francisco de Sales. Obra de Joan Martorell i Montells, Joan Bassegoda y Antonio Gaudí.
Arcs del pati de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Arcos del patio de la Casa de la Ciudad de Barcelona.
Arcs del pati de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Arcos del patio de la Casa de la Ciudad de Barcelona.
Detall ceràmic del pati del Palau Macaya. Obra de Eusebi Arnau i Alfons Juyol. Detalle cerámico del patio del Palacio Macaya. Obra de Eusebi Arnau y Alfons Juyol.
Detall ceràmic del pati del Palau Macaya. Obra de Eusebi Arnau i Alfons Juyol. Detalle cerámico del patio del Palacio Macaya. Obra de Eusebi Arnau y Alfons Juyol.