an online Instagram web viewer
  • mcgrams_
    Marc Millan-Juan Carlos Calvo
    @mcgrams_

Images by mcgrams_

Façana de la Scuola Grande di San Marco (Venècia). Fachada de la Scuola Grande di San Marco (Venecia).
Façana de la Scuola Grande di San Marco (Venècia). Fachada de la Scuola Grande di San Marco (Venecia).
Façana de l'Església de Santa Maria della Salute (Venècia). Fachada de la Iglesia de Santa Maria della Salute (Venecia).
Façana de l'Església de Santa Maria della Salute (Venècia). Fachada de la Iglesia de Santa Maria della Salute (Venecia).
Interior de l'Església de Santa Maria del Carmelo (Venècia). Interior de la Iglesia de Santa María del Carmelo (Venecia).
Interior de l'Església de Santa Maria del Carmelo (Venècia). Interior de la Iglesia de Santa María del Carmelo (Venecia).
Portalada de l'Església dei Santi Giovanni e Paolo (Venècia). Portada de la Iglesia dei Santi Giovanni e Paolo (Venecia).
Portalada de l'Església dei Santi Giovanni e Paolo (Venècia). Portada de la Iglesia dei Santi Giovanni e Paolo (Venecia).
Campanile de Plaça Sant Marc (Venècia). Campanile de Plaza San Marcos (Venecia).
Campanile de Plaça Sant Marc (Venècia). Campanile de Plaza San Marcos (Venecia).
San Vitale a cavallo e otto santi (1514), obra de Vittore Carpaccio entre dues escultures d'Antonio Gai a l'Eslglésia de Sant Vitale (Venècia). San Vitale a cavallo e otto santi (1514), obra de Vittore Carpaccio entre dos esculturas de Antonio Gai en la Iglesia de San Vitale (Venecia).
San Vitale a cavallo e otto santi (1514), obra de Vittore Carpaccio entre dues escultures d'Antonio Gai a l'Eslglésia de Sant Vitale (Venècia). San Vitale a cavallo e otto santi (1514), obra de Vittore Carpaccio entre dos esculturas de Antonio Gai en la Iglesia de San Vitale (Venecia).
Capçalera de l'Església de Sant Gregori (Venècia). Cabecera de la Iglesia de San Gregorio (Venecia).
Capçalera de l'Església de Sant Gregori (Venècia). Cabecera de la Iglesia de San Gregorio (Venecia).
Mosaic del Judici Final a la façana occidental de Santa Maria Assunta (Torcello). Mosaico del Juicio Final de la fachada occidental de Santa Maria Assunta (Torcello).
Mosaic del Judici Final a la façana occidental de Santa Maria Assunta (Torcello). Mosaico del Juicio Final de la fachada occidental de Santa Maria Assunta (Torcello).
Sostre en fusta anónim, del segle XVI, a la Chiesa dei Gesuiti dedicada a Santa Maria della Visitazione (Venècia). Techo en madera anónimo, del siglo XVI, en la Chiesa dei Gesuiti dedicada a Santa Maria della Visitazione (Venecia).
Sostre en fusta anónim, del segle XVI, a la Chiesa dei Gesuiti dedicada a Santa Maria della Visitazione (Venècia). Techo en madera anónimo, del siglo XVI, en la Chiesa dei Gesuiti dedicada a Santa Maria della Visitazione (Venecia).
Interior de l'Església de Santa Maria dei Frari. Interior de la Iglesia de Santa Maria dei Frari.
Interior de l'Església de Santa Maria dei Frari. Interior de la Iglesia de Santa Maria dei Frari.
Decoració de la Sala degli Specchi del Palazzo Ca' Zenobio. Obra de Louis Dorigny i Giambattista Tiepolo. Decoración de la Sala degli Specchi del Palazzo Ca' Zenobio. Obra de Louis Dorigny y Giambattista Tiepolo.
Decoració de la Sala degli Specchi del Palazzo Ca' Zenobio. Obra de Louis Dorigny i Giambattista Tiepolo. Decoración de la Sala degli Specchi del Palazzo Ca' Zenobio. Obra de Louis Dorigny y Giambattista Tiepolo.
Sebastiano Ricci, La Glòria del Carmelo, pintures a l'Església del Carmelo (Venècia). Sebastiano Ricci, La Gloria del Carmelo, pinturas en la Iglesia del Carmelo (Venecia).
Sebastiano Ricci, La Glòria del Carmelo, pintures a l'Església del Carmelo (Venècia). Sebastiano Ricci, La Gloria del Carmelo, pinturas en la Iglesia del Carmelo (Venecia).
Façana de l'Església de Santa Maria Assunta (Venècia). Fachada de la Iglesia de Santa Maria Assunta (Venecia).
Façana de l'Església de Santa Maria Assunta (Venècia). Fachada de la Iglesia de Santa Maria Assunta (Venecia).
Detall de l'exposició Glass and Bone Sculptures de Jan Fabre a l'antiga Abadia de Sant Gregori (Venècia). Detalle de la exposición Glass and Bone Sculptures de Jan Fabre en la antigua Abadía de San Gregorio (Venecia).
Detall de l'exposició Glass and Bone Sculptures de Jan Fabre a l'antiga Abadia de Sant Gregori (Venècia). Detalle de la exposición Glass and Bone Sculptures de Jan Fabre en la antigua Abadía de San Gregorio (Venecia).
Interior de l'Esglèsia de Santa Fosca a l'illa de Torcello. Interior de la Iglesia de Santa Fosca en la isla de Torcello.
Interior de l'Esglèsia de Santa Fosca a l'illa de Torcello. Interior de la Iglesia de Santa Fosca en la isla de Torcello.
Detall de la tomba de l'escultor Antonio Canova, disseny del propi artista executat pels seus deixebles (Venècia). Detalle de la tumba del escultor Antonio Canova, diseño del mismo artista ejecutado por sus discípulos (Venecia).
Detall de la tomba de l'escultor Antonio Canova, disseny del propi artista executat pels seus deixebles (Venècia). Detalle de la tumba del escultor Antonio Canova, diseño del mismo artista ejecutado por sus discípulos (Venecia).
Paolo Veronese, Adoració dels mags i Assumpció de la Verge (1558-1562) a l'Església dei Santi Giovanni e Paolo (Venècia). Paolo Veronese, Adoración de los magos y Asunción de María (1558-1562) en la Iglesia dei Santi Giovanni e Paolo (Venecia).
Paolo Veronese, Adoració dels mags i Assumpció de la Verge (1558-1562) a l'Església dei Santi Giovanni e Paolo (Venècia). Paolo Veronese, Adoración de los magos y Asunción de María (1558-1562) en la Iglesia dei Santi Giovanni e Paolo (Venecia).
Il Condottiero Colleoni, obra de Verrocchio, 1479-1481 (Venècia).
Il Condottiero Colleoni, obra de Verrocchio, 1479-1481 (Venècia).