an online Instagram web viewer
  • niloufar.mardani
    Niloufar Mardani
    @niloufar.mardani

Images by niloufar.mardani

مبادا 
چند ساعت ديرتر به زندگی كردن فكر كنيد
بايد تاخت
بايد زد به سيم آخر
بايد دل به دريا زد
بايد كرد آن كاری را كه بايد
بايد خواست تا بشود ...
هيچ چيز در اين زندگی
آنقدر سخت نيست كه هيچ وقت حل نشود ...
هيچ چيز آنقدر تلخ نيست كه رَد نشود 
هيچ چيز آنقدر بد نيست كه خوب نشود
مبادا چند ساعت ديرتر به زندگی كردن فكر كنيد بايد تاخت بايد زد به سيم آخر بايد دل به دريا زد بايد كرد آن كاری را كه بايد بايد خواست تا بشود ... هيچ چيز در اين زندگی آنقدر سخت نيست كه هيچ وقت حل نشود ... هيچ چيز آنقدر تلخ نيست كه رَد نشود هيچ چيز آنقدر بد نيست كه خوب نشود
من به سیبی خوشنودم
و به بوییدن یک بوته بابونه.
زندگی رسم خوشایندی است.
پرشی دارد اندازه عشق
من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه. زندگی رسم خوشایندی است. پرشی دارد اندازه عشق
گرفتن تصميم، اراده مي خواهد و اجراي تصميم، قدرت؛ اراده و قدرت دو بال نيكبختي هستند و بدون بال نبايد پريد...
گرفتن تصميم، اراده مي خواهد و اجراي تصميم، قدرت؛ اراده و قدرت دو بال نيكبختي هستند و بدون بال نبايد پريد...
😻😻😻
😻😻😻
👩🏼‍⚕️
👩🏼‍⚕️
😻😸
😻😸
ایستاده ام در کنج زمان.
دو قدم مانده به ایستگاه آخر به سکون به سکوت .
ایستاده ام حیران و دل تر از حادثه
دو قدم مانده. میگوییند آن طرف زمان میایستد
ایستگاه مرگ گذر. ایستگاه سکون .
من هنوز در تردید ماندن و رفتن ایستاده ام .
نمیدانم تن را در حصار ایستایی زمان بیفکنم یا خویشتن را با قطار لحظه ها راهی فردا کنم.
سه قدم بود فاصله بین مسیر زندگی و ایستگاه آخر قدم اول لبخند بود و من برداشتم قدم دوم را که بر داری میگوییند راه برگشتی نیست
اما من نمیترسم میخواهم شکستن ثانیه ها را ببینم حقارت زمان را آنجا که دقیقه ها رنگ میبازند.
بی پروا اما پر اضطراب قدم دوم را میگذارم...
ایستاده ام در کنج زمان. دو قدم مانده به ایستگاه آخر به سکون به سکوت . ایستاده ام حیران و دل تر از حادثه دو قدم مانده. میگوییند آن طرف زمان میایستد ایستگاه مرگ گذر. ایستگاه سکون . من هنوز در تردید ماندن و رفتن ایستاده ام . نمیدانم تن را در حصار ایستایی زمان بیفکنم یا خویشتن را با قطار لحظه ها راهی فردا کنم. سه قدم بود فاصله بین مسیر زندگی و ایستگاه آخر قدم اول لبخند بود و من برداشتم قدم دوم را که بر داری میگوییند راه برگشتی نیست اما من نمیترسم میخواهم شکستن ثانیه ها را ببینم حقارت زمان را آنجا که دقیقه ها رنگ میبازند. بی پروا اما پر اضطراب قدم دوم را میگذارم...
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!
او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را می داند.
او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد
🤗🤗🤗
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست، او نه بی مشکل است نه شیرین مغز! او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را می داند. او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد 🤗🤗🤗
life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. 📷 @mohammadshouryabi
life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. 📷 @mohammadshouryabi
http://www.rollergames.tv/
#olympicchannel
یکی از مهم‌ترین راز‌های موفقیت این است که یاد بگیریم بر تردید‌های خود غلبه کنیم.
اغلب افراد خیلی زود از رؤیاهایشان دست می‌کشند، 🔸 اما هر انسان موفقی که می‌شناسیم، داستانی از پشتکار و استقامت برای تعریف کردن دارد... 2/96
یکی از مهم‌ترین راز‌های موفقیت این است که یاد بگیریم بر تردید‌های خود غلبه کنیم. اغلب افراد خیلی زود از رؤیاهایشان دست می‌کشند، 🔸 اما هر انسان موفقی که می‌شناسیم، داستانی از پشتکار و استقامت برای تعریف کردن دارد... 2/96
🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷
🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷
آموخته‌ام آن چیزی که اکثر انسان‌ها شکست و بدشانسی می‌نامند،  مشیت خداوند برای نشان دادن مسیری بهتر است ... اپرا_وینفری
آموخته‌ام آن چیزی که اکثر انسان‌ها شکست و بدشانسی می‌نامند، مشیت خداوند برای نشان دادن مسیری بهتر است ... اپرا_وینفری
پرسیدند
انسانیـت چیسـت
عالمی گفت:

تواضع در وقت رفعت
عفو هـنگام قدرت
سخاوت 
هنگام تنگدستی
و بخشـش بدون منت . . .!
پرسیدند انسانیـت چیسـت عالمی گفت: تواضع در وقت رفعت عفو هـنگام قدرت سخاوت هنگام تنگدستی و بخشـش بدون منت . . .!
مهم نیست چقدر شب تاریک است 
خورشیددوباره طلوع خواهد کرد 
مهم نیست
چقدراندوهت عمیق است
دلت به نورخدا روشن باشد 
قلبت دوباره لبخند خواهد زد !!!
مهم نیست چقدر شب تاریک است خورشیددوباره طلوع خواهد کرد مهم نیست چقدراندوهت عمیق است دلت به نورخدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد !!!